Vad är L-citrullin?

För behandling av sicklecellsjukdom, hjärthälsa med mera

Citrullin är ett naturligt tillskott som anses vara en icke-essentiell aminosyra. Det innebär att kroppen kan göra sitt eget citrullin; det kan också finnas i vissa livsmedel (till exempel vattenmelon). Citrullin syntetiseras (tillverkas) i levern och tarmen; dess funktion är att avgifta ammoniak och fungera som vasodilator (utvidgar blodkärlen). Citrullin sägs också ha en antioxidantverkan.1

Det finns två former av citrullin som finns som tillskott; dessa inkluderar L-citrullin och citrullinmalat. Den främsta skillnaden mellan de två typerna av citrullin är att L-citrullin är helt enkelt citrullin utan något annat ämne, och citrullinmalat består av L-citrullin plus DL-malat (en förening som kan bidra till att omvandla mat till energi).

Även känd som Cit rullin (L-citrullin) finns under flera andra namn, bland annat:

 • 2-amino-5-(carbamoylamino) pentansyra
 • Citrullinmalat
 • L-citrulina
 • L-citrullinmalat
 • Malat av citrullin

Vad används L-citrullin till?

Även om det finns mycket få vetenskapliga forskningsresultat som stödjer många av påståendena om hälsofördelar med L-citrullin, sägs naturtillskottet ha flera hälsofrämjande egenskaper och används bland annat för följande hälsotillstånd:

 • Förbättra fysisk träning
 • Förbättra idrottsprestationer
 • Hjälp vid erektil dysfunktion
 • Sänka högt blodtryck
 • Behandling av sicklecellanemi

Studier kring L-citrullin

Idrottsprestanda

I en randomiserad dubbelblind studie från 2010 (guldstandarden för forskningsstudier) med 41 män upptäcktes att en enda dos citrullinmalat (CM) resulterade i en signifikant ökning av antalet bänkpressar med skivstång (52,92 % fler repetitioner) och en 40-procentig minskning av muskelömhet efter träning. "Vi drar slutsatsen att användningen av CM kan vara användbar för att öka idrottsprestationen vid högintensiva anaeroba övningar med korta vilotider och för att lindra muskelömhet efter träning", skriver studieförfattarna2.

I en annan studie, som publicerades 2017 och som undersökte äldre personer, fann man att citrullin blygsamt ökade muskelblodflödet under submaximal träning hos män men inte hos kvinnor. I samma studie konstaterades att det diastoliska blodtrycket i den behandlade gruppen sänktes hos män men inte hos kvinnor.

Kardiovaskulär hälsa (hjärta och blodkärl)

Studier har visat att kortvarigt tillskott av L-citrulllin kan sänka blodtrycket hos vuxna med hypertoni (högt blodtryck) och de med förhöjt blodtryck. Dessa studier tyder på att L-citrullin av farmaceutisk/nutraceutisk kvalitet var bidragande till att främja hjärthälsa.3 "Säkerheten och effekten av långsiktigt tillskott av L-citrullin kräver därför ytterligare undersökningar", konstaterade författarna till studien.

I en artikel som publicerades 2019 granskades 8 studier som tittade på vuxna. Deras analys av data föreslog att citrullin kan sänka det systoliska blodtrycket (med 4 mmHg). En signifikant minskning av det diastoliska blodtrycket sågs endast vid högre doser. Författarna ansåg att det var för tidigt att rekommendera kosttillskott med citrullin, men att en kost som är rik på citrullinhaltiga livsmedel kan bidra till att förebygga högt blodtryck.

Det är viktigt att notera att det finns flera andra (mindre potenta) kvaliteter av kosttillskott av vilka kan vara mindre effektiva (såsom medicinsk kvalitet, näringsmässig kvalitet och kosmetisk kvalitet). Medicinsk kvalitet måste vara mer än 99 % ren (från naturliga källor) och får inte innehålla färgämnen, fyllmedel, bindemedel eller okända ämnen.

Erektil dysfunktion

L-citrullin sägs öka L-arginin, vilket i sin tur bidrar till att höja kväveoxidsyntesen (NO). NO främjar avslappningen av blodkärlen, vilket resulterar i att syrerikt blod cirkulerar genom artärerna. Därför sägs L-arginin främja hjärthälsa, men det är också viktigt för erektilfunktionen (på grund av dess blodflödesfrämjande egenskaper).

I en studie med 24 deltagare i åldrarna 56 till 66 år fann man att användningen av L-citrullin förbättrade erektionspoängen från 3 (lindrig erektil dysfunktion) till 4 (normal erektionsfunktion) hos 50 % av männen som tog det, jämfört med en förbättring hos 8,3 % av männen som tog placebo4.

Författarna till studien drog följande slutsats: "Även om det är mindre effektivt än fosfodiesteras typ-5-enzymhämmare [som Viagra], åtminstone på kort sikt, har tillägg av L-citrullin visat sig vara säkert och psykologiskt väl accepterat av patienterna. Dess roll som alternativ behandling för mild till måttlig ED, särskilt hos patienter med en psykologisk rädsla för fosfodiesteras typ-5-enzymhämmare, förtjänar ytterligare forskning."

Sicklecellsjukdom

Studier har visat att vissa symtom på sicklecellsjukdom kan lindras genom att ta en två gånger daglig dos L-citrullin genom munnen. Inte bara blodhälsan förbättrades genom administrering av citrullin, utan försökspersonerna insåg också en förbättring av det allmänna välbefinnandet.5

I en dubbelblind klinisk forskningsstudie med studiedeltagare med sicklecellanemi (SCA) upptäcktes ett samband mellan en ökad nivå av NO och en minskning av frekvensen av att studiedeltagarna upplevde smärta. L-citrullin anses främja en ökning av NO-nivån i kroppen, samt främja L-argininnivåerna. Denna studie visade att L-arginintillskott kan tjäna till att potentiera behandlingen av sicklecellanemi, men studieförfattarna förklarade att mer forskning behövs för att utvärdera den långsiktiga säkerheten och effekten av dessa naturliga kosttillskott.

Hur L-citrullin fungerar

I kroppen omvandlas L-citrullin till en annan aminosyra, kallad L-arginin, som omvandlas till en kemikalie som kallas kväveoxid. Man tror att L-citrullin kan bidra till att förse kroppen med det råmaterial som den behöver för att tillverka specifika proteiner. L-citrullin kan också fungera som en vasodilator (ett ämne som vidgar vener och artärer för att förbättra blodflödet och samtidigt sänka blodtrycket).

Möjliga biverkningar av L-citrullin

Citrullin har använts som ett oralt (genom munnen) tillskott i många år, utan rapporter om allvarliga säkerhetsproblem.1 Även om biverkningar av citrullin är ovanliga, har det förekommit vissa rapporter om milda symtom som illamående, matsmältningsbesvär och diarré.

Kontraindikationer

En kontraindikation är en behandling, medicinering eller ett förfarande (t.ex. operation) som inte rekommenderas på grund av en hög risk för att patienten ska skadas. Detta innebär att under särskilda förhållanden (t.ex. graviditet) bör ett läkemedel, ett tillägg eller ett förfarande inte ges/utföras. Det kan också indikera att två specifika läkemedel (inklusive receptbelagda läkemedel, receptfria läkemedel och naturliga kosttillskott) inte bör ges tillsammans. Kontraindikationer för L-citrullin inkluderar:

 • Graviditet (det finns inte tillräckligt med kliniska forskningsdata för att bevisa säkerheten för citrullin under graviditet).
 • Amning (det finns inte tillräckligt med kliniska forskningsdata för att bevisa säkerheten hos citrullin under amning).
 • De som tar vissa receptbelagda läkemedel bör inte ta citrullin, dessa inkluderar:

Fosfodieteras-5-hämmare (läkemedel mot erektil dysfunktion som Viagra och Levitra) eftersom både L-citrullin och fosfodieteras-5-hämmare kan sänka blodtrycket och kombinationen av dessa två läkemedel tillsammans kan orsaka hypotension (lågt blodtryck).

Nitrater (läkemedel som ökar blodflödet till hjärtat): Att ta nitratmediciner (som ofta används för att behandla angina pectoris) tillsammans med citrullin kan resultera i en ökning av blodflödet till hjärtat som kan orsaka biverkningar som huvudvärk, rodnad, yrsel, svimning, lågt blodtryck (hypotoni) eller oregelbunden hjärtrytm (arytmi). Nitratläkemedel inkluderar Dilatrate-SR och Isordil (isosorbiddinitrat), ISMO (isosorbidmononitrat) och Nitro-Dur, Nitrolingual eller Nitrostat (nitrogylcerin).

Antihypertensiva läkemedel (läkemedel mot högt blodtryck) som Norvasc eller Lotrel (amlodipin), Cardizem CD, Cardizem SR, Dilacor XR eller Tiazac (diltiazem), Calan SR ( verapamil), HydroDIURIL (hydroklortiazid), Lasix (furosemid) med flera.

Andra receptbelagda läkemedel kan interagera med citrullin och det kan ha en negativ inverkan på vissa kliniska tillstånd (t.ex. de med associerad hypotoni), varför dess eventuella användning bör diskuteras med en läkare.

FDA noterar att begränsade säkerhetsdata finns tillgängliga så säkerhetsfrågor kan inte uteslutas.

Beredning och dosering

Beredning

L-citrullin finns vanligen tillgängligt i pulverform som kan blandas med vätska eller tillsättas i näringsshakes.

För förbättring av träningsresultatet är 2 till 5 gram L-citrullin per dag en genomsnittlig dos. Studier har visat att doser på 3 till 6 gram L-citrullin per dag och 8 gram citrullinmalat kan tas utan biverkningar. Faktum är att en studie, som genomfördes i Frankrike, upptäckte att det var säkert och väl tolererat av studiedeltagarna att ta upp till 15 gram citrullin. Inga biverkningar rapporterades, även när tilläggsdoser på upp till 20 gram citrullinmalat togs.6

Vad hittar man L-citrullin?

Naturliga kosttillskott (som citrullin) regleras inte av Food and Drug Administration (FDA) eller någon annan statlig myndighet, precis som receptbelagda och receptfria läkemedel. Detta innebär att det är konsumenten själv som har ansvaret för att se till att en person köper en säker, ren och effektiv produkt. Att bara läsa etiketten kanske inte ger tillräckligt med information för att fatta ett välinformerat köpbeslut om produkter som citrullin.

Det är viktigt att köpa en produkt som är ekologisk och som har certifierats av ett tredjepartsorgan. Dessa organisationer utvärderar och rapporterar om en produkts säkerhetsnivå, renhet och styrka.

Vanliga frågor kring L-citrullin

Hur kan jag få i mig citrullin i min dagliga kost?

Några av de bästa källorna till citrullin från livsmedel är bland annat:

 • Vattenmelon
 • Bitter kalebass
 • Squash
 • Nötter
 • Kikärter
 • Pumpa
 • Gurkor
 • Kalebasser

Vilken typ av melon är känd för att ha den högsta halten av L-citrullin?

Studier har gjorts för att utvärdera olika typer av melon för att ta reda på vilka varianter som har den högsta nivån av citrullin. Enligt en studie som publicerats av tidskriften Journal of Horticulturae är "vattenmelon den mest betydande, naturliga växtkällan till L-citrullin, en icke-proteinhaltig aminosyra som gynnar kardiovaskulär hälsa och ökar vasodilatationen i många vävnader i kroppen".

Vattenmelon är en medlem av Cucurbitaceae, som inkluderar squash, melon, pumpa och gurka.

De specifika typer av melon som Journal of Horticulturae-studien visade sig ha högst halt av citrullin är bland annat:

 • Crimson Sweet vattenmelon
 • Dixielee vattenmelon
 • Melon av Casaba-typ
 • Musmelon
 • Horned melon-skala

Källa: 

 1. Johnson, S. L-Citrulline. U.S. Food & Drug Administration. Pharmacy Compounding Advisory Committee Meeting 2017, November 20.
 2. Pérez-guisado J, Jakeman PM. Citrulline malate enhances athletic anaerobic performance and relieves muscle soreness. J Strength Cond Res. 2010;24(5):1215-22. doi: 10.1519/JSC.0b013e3181cb28e0
 3. Allerton TD, Proctor DN, Stephens JM, Dugas TR, Spielmann G, Irving BA. L-citrulline supplementation: Impact on cardiometabolic health. Nutrients. 2018;10(7) doi:10.3390/nu10070921
 4. Cormio L, De siati M, Lorusso F, et al. Oral L-citrulline supplementation improves erection hardness in men with mild erectile dysfunction. Urology. 2011;77(1):119-22. doi: 10.1016/j.urology.2010.08.028
 5. Waugh WH, Daeschner CW, Files BA, Mcconnell ME, Strandjord SE. Oral citrulline as arginine precursor may be beneficial in sickle cell disease: early phase two results. J Natl Med Assoc. 2001;93(10):363-71.
 6. Moinard C, Nicolis I, Neveux N, Darquy S, Bénazeth S, Cynober L. Dose-ranging effects of citrulline administration on plasma amino acids and hormonal patterns in healthy subjects: the Citrudose pharmacokinetic study. Br J Nutr. 2008;99(4):855-62. doi:10.1017/S0007114507841110
 7. Hartman, J. Wehner, T, et al. Citrulline and arginine content of taxa of Cucurbitaceae. Journal of Horticulturae. 2012; vol:5 Iss.1. doi:10.3390/horticulturae5010022

Filter (7 produkter)
Aktiva filter

Kategorier Kategorier

Återställ den här gruppen

Märken Märken

Variationer Variationer

Pris Pris

180 kr - 585 kr

I lager I lager

Utvalda produkter

Load more

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. 

Logga in

Megamenu

Din korg

Det finns inga fler varor i din varukorg