Forskare testar många olika kosttillskott för att avgöra om de hjälper till att sänka blodsockret.

Sådana kosttillskott skulle kunna vara till nytta för personer med prediabetes eller diabetes – särskilt typ 2-diabetes.

Om du med tiden tar ett kosttillskott tillsammans med diabetesmedicin kan din läkare minska din medicindos – även om kosttillskott sannolikt inte kan ersätta medicinen helt och hållet.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Här är 10 kosttillskott som kan hjälpa till att sänka blodsockret.

sänka blodsockret

1. Kanel

Kaneltillskott är antingen gjorda av hela kanelpulver eller ett extrakt. Många studier tyder på att det hjälper till att sänka blodsockret och förbättrar diabeteskontrollen (1, 2).

När personer med prediabetes – det vill säga ett fasteblodsocker på 100-125 mg/dl – tog 250 mg kanelextrakt före frukost och middag i tre månader, upplevde de en minskning av fasteblodsockret med 8,4 % jämfört med dem som fick placebo (3).

I en annan tremånadersstudie såg personer med typ 2-diabetes som tog antingen 120 eller 360 mg kanelextrakt före frukost en minskning av fasteblodsockret med 11 respektive 14 % jämfört med dem som fick placebo (2).

Dessutom minskade deras hemoglobin A1C – ett tremånaders genomsnitt av blodsockernivåerna – med 0,67 % respektive 0,92 %. Alla deltagare tog samma diabetesläkemedel under studien (2).

Hur det fungerar: Kanel kan hjälpa kroppens celler att bättre reagera på insulin. Detta gör i sin tur att socker kan komma in i dina celler och sänker blodsockret (4).

Intag: Den rekommenderade dosen av kanelextrakt är 250 mg två gånger om dagen före måltid. För ett vanligt kaneltillskott (utan extrakt) kan 500 mg två gånger om dagen vara bäst (2, 5).

Försiktighetsåtgärder: Den vanliga Cassia-sorten av kanel innehåller mer kumarin, en förening som kan skada levern i stora mängder. Ceylonkanel har däremot en låg halt av kumarin (6).

Sammanfattning

Kanelnkan bidra till att sänka blodsockret genom att göra dina celler mer mottagliga för insulin.

2. Amerikansk ginseng

Amerikansk ginseng, en sort som främst odlas i Nordamerika, har visat sig sänka blodsockret efter måltid med cirka 20 % hos friska personer och personer med typ 2-diabetes (7).

När personer med typ 2-diabetes dessutom tog 1 gram amerikansk ginseng 40 minuter före frukost, lunch och middag i två månader samtidigt som de bibehöll sin vanliga behandling, minskade deras fasteblodsocker med 10 % jämfört med dem som fick placebo (7).

Hur det fungerar: Amerikansk ginseng kan förbättra cellernas svar på och öka kroppens utsöndring av insulin (6, 8).

Intag: Om du tar 1 gram upp till två timmar före varje huvudmåltid – om du tar det tidigare kan det leda till att blodsockret sjunker för lågt. Dagliga doser högre än 3 gram verkar inte ge några ytterligare fördelar (6).

Försiktighetsåtgärder: Ginseng kan minska effekten av warfarin, ett blodförtunnande medel, så undvik denna kombination. Det kan också stimulera ditt immunförsvar, vilket kan störa immunsupprimerande läkemedel (6).

Sammanfattning

Intag av upp till 3 gram amerikansk ginseng dagligen kan hjälpa till att sänka fasteblodsocker och blodsocker efter måltider. Observera att ginseng kan interagera med warfarin och andra läkemedel.

3. Probiotika

Skador på dina tarmbakterier – till exempel genom att ta antibiotika – är förknippade med en ökad risk för flera sjukdomar, inklusive diabetes (9).

Probiotikatillskott, som innehåller nyttiga bakterier eller andra mikrober, erbjuder många hälsofördelar och kan förbättra kroppens hantering av kolhydrater (10).

I en genomgång av sju studier på personer med typ 2-diabetes hade de som tog probiotika i minst två månader en minskning av fasteblodsockret med 16 mg/dl och en minskning av A1C med 0,53 % jämfört med de som fick placebo (10).

Personer som tog probiotika som innehöll mer än en bakterieart hade en ännu större minskning av fasteblodsockret på 35 mg/dl (10).

Hur det fungerar: Djurstudier tyder på att probiotika kan sänka blodsockret genom att minska inflammation och förhindra förstörelse av bukspottkörtelceller som tillverkar insulin. Flera andra mekanismer kan också vara inblandade (9, 10).

Intag: Prova en probiotika med mer än en nyttig art, till exempel en kombination av L. acidophilus, B. bifidum och L. rhamnosus. Det är okänt om det finns en idealisk blandning av mikrober för diabetes(10).

Försiktighetsåtgärder: Det är osannolikt att probiotika orsakar skada, men under vissa sällsynta omständigheter kan de leda till allvarliga infektioner hos personer med kraftigt nedsatt immunförsvar (11).

Sammanfattning

Probiotika kosttillskott – särskilt de som innehåller mer än en art av nyttiga antibiotiska bakterier – kan bidra till att sänka fasteblodsocker och A1C.

4. Aloe Vera

Aloe vera kan också hjälpa dem som försöker sänka sitt blodsocker.

Tillskott eller juice gjorda av bladen från denna kaktusliknande växt kan hjälpa till att sänka fasteblodsockret och A1C hos personer med prediabetes eller typ 2-diabetes (6).

I en genomgång av nio studier på personer med typ 2-diabetes minskade tillskott av aloe i 4-14 veckor fasteblodsockret med 46,6 mg/dl och A1C med 1,05 % (12).

Personer som hade fasteblodsocker över 200 mg/dl innan de tog aloe upplevde ännu starkare fördelar (12).

Hur det fungerar: Musstudier tyder på att aloe kan stimulera insulinproduktionen i bukspottkörtelns celler, men detta har inte bekräftats. Flera andra mekanismer kan vara inblandade (6, 13).

Intag: Den bästa dosen och formen är okänd. Vanliga doser som testats i studier inkluderar 1 000 mg dagligen i kapslar eller 2 matskedar (30 ml) dagligen aloejuice i delade doser (13, 14).

Försiktighetsåtgärder: Aloe kan interagera med flera mediciner, så kontrollera med din läkare innan du använder det. Den ska aldrig tas tillsammans med hjärtmedicinen digoxin (15).

Sammanfattning

Kapslar eller juice gjord av aloe-blad kan hjälpa till att sänka fasteblodsockret och A1C hos personer med prediabetes eller typ 2-diabetes. Men aloe kan interagera med flera mediciner, framför allt digoxin.

5. Berberin

Berberin är inte en specifik ört, utan snarare en bittert smakande förening som tas från rötterna och stammarna av vissa växter, inklusive goldenseal och phellodendron (16).

En genomgång av 27 studier på personer med typ 2-diabetes observerade att intag av berberin i kombination med kost- och livsstilsförändringar minskade fasteblodsockret med 15,5 mg/dl och A1C med 0,71 % jämfört med enbart kost- och livsstilsförändringar eller placebo (16).

I granskningen noterades också att berberintillskott som togs tillsammans med diabetesmedicinering hjälpte till att sänka blodsockret mer än enbart medicinering (16).

Hur det fungerar: Berberin kan förbättra insulinkänsligheten och förbättra sockerupptaget från blodet till musklerna, vilket bidrar till att sänka blodsockret (17).

Intag: En typisk dos är 300-500 mg som tas 2-3 gånger dagligen i samband med större måltider (17).

Försiktighetsåtgärder: Berberin kan orsaka matsmältningsstörningar, såsom förstoppning, diarré eller gaser, vilket kan förbättras med en lägre dos (300 mg). Berberin kan interagera med flera mediciner, så kontrollera med din läkare innan du tar detta tillskott (17, 18).

Sammanfattning

Berberin, som tillverkas av rötter och stammar från vissa växter, kan hjälpa till att sänka fasteblodsocker och A1C. Biverkningar inkluderar matsmältningsstörningar, som kan förbättras med en lägre dos.

6. D-vitamin

Brist på D-vitamin anses vara en potentiell riskfaktor för typ 2-diabetes (19).

I en studie hade 72 % av deltagarna med typ 2-diabetes brist på D-vitamin i början av studien (20).

Efter att ha tagit ett 4 500 IE-tillskott av D-vitamin dagligen i två månader förbättrades både fasteblodsocker och A1C. Faktum är att 48 % av deltagarna hade ett A1C som visade på god blodsockerkontroll, jämfört med endast 32 % före studien (20).

Hur det fungerar: D-vitamin kan förbättra funktionen hos bukspottkörtelns celler som tillverkar insulin och öka kroppens respons på insulin (21, 22).

Intag: Be din läkare om ett blodprov för D-vitamin för att fastställa den bästa dosen för dig. Den aktiva formen är D3, eller kolekalciferol, så leta efter detta namn på flaskor med kosttillskott (23).

Försiktighetsåtgärder: D-vitamin kan utlösa milda till måttliga reaktioner med flera typer av mediciner, så fråga din läkare eller apotekare om råd (23).

Sammanfattning

Vitamin D-brist är vanligt hos personer med typ 2-diabetes. Att komplettera med D-vitamin kan förbättra den allmänna blodsockerkontrollen, vilket avspeglas i A1C.

7. Gymnema

Gymnema sylvestre är en ört som används som diabetesbehandling i den ayurvediska traditionen i Indien. Det hinduiska namnet på växten – gurmar – betyder ”sockerförstörare” (6).

I en studie fick personer med typ 2-diabetes som tog 400 mg gymnema bladextrakt dagligen i 18-20 månader en 29-procentig minskning av fasteblodsockret. A1C minskade från 11,9 % i början av studien till 8,48 % (24).

Ytterligare forskning tyder på att denna ört kan bidra till att sänka fasteblodsockret och A1C vid typ 1-diabetes (insulinberoende) och kan minska suget efter sötsaker genom att undertrycka den söta smaksensationen i munnen (25, 26).

Hur det fungerar: Gymnema sylvestre kan minska sockerabsorptionen i tarmen och främja cellernas upptag av socker från blodet. På grund av dess inverkan på typ 1-diabetes misstänker man att Gymnema sylvestre på något sätt kan hjälpa de insulinproducerande cellerna i din bukspottkörtel (6, 26).

Intag: Den föreslagna dosen är 200 mg Gymnema sylvestre bladextrakt två gånger om dagen i samband med måltider (24).

Försiktighetsåtgärder: Gymnema sylvestre kan förstärka insulinets effekter på blodsockret, så använd det endast med läkarens vägledning om du tar insulininjektioner. Det kan också påverka blodnivåerna av vissa läkemedel, och ett fall av leverskada har rapporterats (27).

Sammanfattning

Gymnema sylvestre kan sänka fasteblodsocker och A1C hos både typ 1 och typ 2 diabetes, även om mer forskning behövs. Om du behöver insulininjektioner, är det viktigt att rådgöra med din läkare innan du provar detta tillskott.

8. Magnesium

Låga magnesiumnivåer i blodet har observerats hos 25-38 % av personer med typ 2-diabetes och är vanligare hos dem som inte har sitt blodsocker under god kontroll (28).

I en systematisk genomgång visade åtta av tolv studier att om man gav magnesiumtillskott i 6-24 veckor till friska personer eller personer med typ 2-diabetes eller prediabetes bidrog det till att sänka fasteblodsockernivåerna, jämfört med placebo.

Dessutom gav varje ökning av magnesiumintaget med 50 mg en minskning av fasteblodsockret med 3 % hos dem som gick in i studierna med låga magnesiumnivåer i blodet (29).

sänka blodsockret

Hur det fungerar: Magnesium är involverat i normal insulinutsöndring och insulinverkan i kroppens vävnader (29).

Intag: Doser som ges till personer med diabetes är vanligtvis 250-350 mg dagligen. Se till att ta magnesium i samband med en måltid för att förbättra absorptionen (29, 30).

Försiktighetsåtgärder: Undvik magnesiumoxid som kan öka risken för diarré. Magnesiumtillskott kan interagera med flera mediciner, till exempel vissa diuretika och antibiotika, så kontrollera med din läkare eller apotekare innan du tar det (31).

Sammanfattning

Magnesium brist är vanligt hos personer med typ 2-diabetes. Studier tyder på att magnesiumtillskott kan bidra till att sänka ditt fasteblodsocker.

9. Alfa-liponsyra

Alfa-liponsyra, eller ALA, är en vitaminliknande förening och kraftfull antioxidant som produceras i levern och finns i vissa livsmedel, till exempel spenat, broccoli och rött kött (32).

När personer med typ 2-diabetes tog 300, 600, 900 eller 1 200 mg ALA vid sidan av sin vanliga diabetesbehandling under sex månader, minskade fasteblodsockret och A1C mer ju högre dosen var (32).

Hur det fungerar: ALA kan förbättra insulinkänsligheten och dina cellers upptag av socker från blodet, även om det kan ta några månader att uppleva dessa effekter. Det kan också skydda mot oxidativa skador som orsakas av högt blodsocker (32).

Intag: Doser är i allmänhet 600-1 200 mg dagligen, som tas i delade doser före måltider (32).

Försiktighetsåtgärder: ALA kan störa behandlingar för hypertyreoid eller hypotyreos sjukdom. Undvik mycket stora doser ALA om du har brist på vitamin B1 (tiamin) eller kämpar med alkoholism (33, 34).

Sammanfattning

ALA kan gradvis bidra till att sänka fasteblodsocker och A1C, med större effekter vid dagliga doser upp till 1 200 mg. Det uppvisar också antioxidativa effekter som kan minska skador från högt blodsocker. Ändå kan det störa behandlingar för sköldkörteltillstånd.

10. Krom

Krombrist minskar kroppens förmåga att använda kolhydrater – som omvandlas till socker – för energi och ökar ditt insulinbehov (35).

I en genomgång av 25 studier minskade kromtillskott A1C med cirka 0,6 % hos personer med typ 2-diabetes, och den genomsnittliga minskningen av fasteblodsockret var cirka 21 mg/dl, jämfört med placebo (6, 36).

En liten mängd bevis tyder på att krom även kan bidra till att sänka blodsockret hos personer med typ 1-diabetes (37).

Hur det fungerar: Krom kan förstärka effekterna av insulin eller stödja aktiviteten hos bukspottkörtelceller som producerar insulin (6).

Intag: En typisk dos är 200 mcg per dag, men doser på upp till 1 000 mcg per dag har testats på personer med diabetes och kan vara mer effektiva. Krom picolinatformen absorberas sannolikt bäst (6, 36, 38).

Försiktighetsåtgärder: Vissa läkemedel – som t.ex. antacida och andra som skrivs ut mot halsbränna – kan minska kromupptaget (35).

Sammanfattning

Krom kan förbättra insulinverkan i kroppen och sänka blodsockret hos personer med typ 2-diabetes – och möjligen de med typ 1-diabetes – men det kommer inte att bota sjukdomen.

Slutsats

Många kosttillskott – inklusive kanel, ginseng, andra örter, D-vitamin, magnesium, probiotika och växtföreningar som berberin – kan bidra till att sänka blodsockret.

Tänk på att du kan uppleva andra resultat än vad studierna har funnit, baserat på faktorer som varaktighet, tillskottskvalitet och din individuella diabetesstatus.

Diskutera kosttillskott med din läkare, särskilt om du tar medicin eller insulin för diabetes, eftersom vissa av ovanstående kosttillskott kan interagera med mediciner och öka risken för att blodsockret sjunker för lågt.

I vissa fall kan din läkare behöva minska din dos av diabetesmedicin vid något tillfälle.

Prova endast ett nytt tillskott åt gången och kontrollera ditt blodsocker regelbundet för att följa eventuella förändringar under flera månader. Om du gör det kan du och din läkare lättare fastställa effekterna.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/30144878
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22953038
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18500972
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26475130
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/14633804
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25905290
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29478187
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27547829
 9. https://www.emjreviews.com/diabetes/article/role-of-probiotics-in-diabetes-a-review-of-their-rationale-and-efficacy/
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26987497
 11. https://juniperpublishers.com/apbij/pdf/APBIJ.MS.ID.555606.pdf
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27152917
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27347994
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23035844
 15. https://naturalmedicines.therapeuticresearch.com/
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25498346
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18442638
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18397984
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29672520
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26391639
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21715514
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23674796
 23. https://ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259217
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28431091
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2259216
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20856101
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9589224
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28526383
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11756061
 31. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Magnesium-HealthProfessional/
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22374556
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/1815532
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/7649494
 35. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Chromium-HealthProfessional/
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24635480
 37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9451374
 38. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9356027