Glutenintolerans är ett ganska vanligt problem. Den kännetecknas av negativa reaktioner på gluten, ett protein som finns i vete, korn och råg.

Det finns flera möjliga orsaker till glutenintolerans, bland annat celiaki, icke-celiakisk glutenkänslighet och veteallergi (1).

Alla tre formerna av glutenintolerans kan orsaka utbredda symtom, varav många inte har något med matsmältningen att göra.

I den här artikeln tittar vi närmare på några av de vanligaste symtomen på glutenintolerans.

glutenintolerans

Celiaki är den allvarligaste formen av glutenintolerans.

Det är en autoimmun sjukdom som drabbar cirka 1 % av befolkningen och kan leda till skador i matsmältningssystemet (2).

Den kan orsaka en mängd olika symtom, bland annat hudproblem, mag-tarmproblem, humörförändringar med mera.

Här är några av de vanligaste symptomen på celiaki.

1. Diarré, förstoppning och illaluktande avföring.

Personer med celiaki upplever inflammation i tunntarmen efter att ha ätit gluten.

Detta skadar tarmslemhinnan och leder till dåligt näringsupptag, vilket resulterar i betydande matsmältningsbesvär och frekvent diarré eller förstoppning (3).

Frekventa diarréer kan orsaka vissa stora hälsoproblem, som förlust av elektrolyter, uttorkning och trötthet (4).

Dessutom kan personer med celiaki få blek och illaluktande avföring på grund av dåligt näringsupptag (5).

2. Trötthet

Att känna sig trött är vanligt förekommande bland personer med autoimmuna sjukdomar, inklusive celiaki (6).

Flera faktorer anses bidra till trötthet hos personer med celiaki, bland annat (6):

 • Kronisk smärta
 • Sömnstörningar
 • Psykologiska tillstånd som depression.

Celiaki kan också kopplas till en högre risk för järnbristanemi, ett tillstånd som påverkar kroppens förmåga att producera friska röda blodkroppar (7).

Detta kan orsaka flera allvarliga biverkningar, bland annat minskade energinivåer och trötthet (8).

3. Hudreaktioner

Glutenintolerans kan också påverka din hud.

En blåsbildning i huden som kallas dermatitis herpetiformis är en manifestation av celiaki (9).

Även om alla som har celiaki är känsliga för gluten, upplever vissa personer med sjukdomen inga matsmältningssymptom som tyder på celiaki (10).

Dessutom har flera andra hudtillstånd visat sig förbättras när man följer en glutenfri diet. Dessa inkluderar bland annat:

Psoriasis. Detta inflammatoriska tillstånd kännetecknas av fjällning och rodnad av huden (11, 12).

Alopecia areata. Detta är en autoimmun sjukdom som visar sig som icke-skärande håravfall (13, 14).

Kronisk urtikaria. Detta är en hudsjukdom som kännetecknas av återkommande kliande rosa eller röda lesioner med bleka centra (15).

4. Depression och ångest

Depression drabbar cirka 6 % av alla vuxna varje år. Symtomen, som ofta innebär känslor av hopplöshet och sorg, kan ha stor inverkan på det dagliga livet (16).

Personer med matsmältningsproblem verkar vara mer benägna att drabbas av både ångest och depression än personer utan underliggande sjukdomar (17).

Depression och ångest är särskilt vanligt bland personer som har celiaki (18, 19, 20).

Det finns några teorier om hur glutenintolerans kan driva fram depression. Dessa inkluderar bland annat:

Atypiska serotoninnivåer. Serotonin är en neurotransmittor som gör det möjligt för celler att kommunicera. Det är allmänt känt som ett av ”lyckohormonerna”, eftersom minskade nivåer har förknippats med depression (21).

glutenintolerans

Gluten exorfiner. Dessa peptider bildas under matsmältningen av vissa av glutenproteinerna. De kan störa det centrala nervsystemet, vilket kan öka risken för depression (22).

Förändringar i tarmmikrobiota. Ökade mängder skadliga bakterier och minskade mängder nyttiga bakterier kan påverka det centrala nervsystemet, vilket ökar risken för depression (23, 24).

5. Oförklarlig viktminskning

En oväntad viktförändring är ofta en anledning till oro. Även om det kan bero på olika orsaker är oförklarlig viktnedgång en vanlig bieffekt av odiagnostiserad celiaki (25).

I en äldre studie på celiakipatienter hade två tredjedelar gått ner i vikt under de sex månaderna före diagnosen (26).

Viktförlusten kan förklaras av en rad olika matsmältningssymptom i kombination med dåligt näringsupptag.

6. Järnbristanemi

Järnbrist är den vanligaste näringsbristen och står för 50 % av alla fall av anemi i världen (27).

Järnbrist orsakar symtom som (27):

 • Låg blodvolym
 • Trötthet
 • Andfåddhet
 • Yrsel
 • Huvudvärk
 • Blek hud
 • Svaghet

Vid celiaki är näringsupptaget i tunntarmen försämrat. Detta leder till att mindre mängd järn tas upp från maten (7).

Järnbristanemi kan vara bland de första symtomen på celiaki som en sjukvårdspersonal lägger märke till (7).

Nya studier tyder på att järnbrist kan vara betydande hos både barn och vuxna med celiaki (28, 29).

7. Autoimmuna sjukdomar

Celiaki är en autoimmun sjukdom som gör att immunförsvaret angriper matsmältningskanalen efter att du ätit gluten (2).

Att ha denna autoimmuna sjukdom gör dig mer benägen att drabbas av andra autoimmuna sjukdomar, till exempel autoimmun sköldkörtelsjukdom (30, 31).

Och autoimmuna sköldkörtelsjukdomar kan vara en riskfaktor för att utveckla känslomässiga och depressiva störningar (32, 33, 34).

Detta gör att celiaki är vanligare hos personer som har andra autoimmuna sjukdomar, till exempel typ 1-diabetes, autoimmuna leversjukdomar och inflammatorisk tarmsjukdom (30).

8. Led- och muskelsmärta

Människor upplever led- och muskelsmärta av många olika anledningar.

Det finns en teori om att personer med celiaki har ett genetiskt betingat överkänsligt eller överexciterat nervsystem.

De kan alltså ha en lägre tröskel för att aktivera sensoriska neuroner som orsakar smärta i muskler och leder (21, 35).

9. Domningar i ben eller armar

Ett annat överraskande symptom på glutenintolerans är neuropati, som innebär domningar eller stickningar i armar och ben.

Detta tillstånd är vanligt hos personer med diabetes och B12-vitaminbrist. Det kan också orsakas av toxicitet och kroniskt alkoholmissbruk (36).

Viss forskning tyder dock på att personer med celiaki också kan ha en högre risk att utveckla denna neuropati, som kan orsakas av förekomsten av vissa antikroppar (37, 38).

SAMMANFATTNING

Celiaki är en autoimmun sjukdom som förknippas med en lång rad symtom, bland annat diarré, förstoppning, trötthet, kronisk smärta, depression, ångest, oavsiktlig viktminskning med mera.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa:

 1. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27763541/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6647104/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5437500/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448082/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK541055/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31276043/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4541375/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4836595/
 9. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27499257/
 10. https://celiac.org/about-celiac-disease/symptoms-of-celiac-disease/
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5286752/
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24780176/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4037977/
 14. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29797748/
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6936629/
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmedhealth/PMH0016605/
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5107708/
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7019223/
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4206392/
 20. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28219962/
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5591866/
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5025969/
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6835875/
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC7510518/
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27492679
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15051613
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK448065/
 28. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/26864718/
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24841904/
 30. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/30167716/
 31. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/27256300/
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6137529/
 33. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/24685840/
 34. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/28260699/
 35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6650904/
 36. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK542220/
 37. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6412791/
 38. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/31359810/