Nitrater och nitriter finns i kemikalier som natriumnitrat och kaliumnitrat. Dessa används som konserveringsmedel och förhindrar skadlig bakterietillväxt i vissa livsmedel som bacon och andra torkade köttsorter.

Nitrater förekommer naturligt i växter och kan ha fördelar för hjärt- och kärlhälsan (hjärtat). Nitrat från kosten absorberas i mag-tarmkanalen och en stor del av det utsöndras i urinen. Spottkörtlarna spelar en viktig roll när det gäller att återabsorbera nitratet från kroppen och koncentrera det. Bakterier i bakre delen av munnen omvandlar nitrat till nitrit, som absorberas i magsäcken och tunntarmen och distribueras till resten av kroppen (1).

I den här artikeln kommer vi att tala om vilka livsmedel som innehåller nitrat, om det är naturligt förekommande eller en tillsats och hur detta kan påverka din allmänna hälsa.

Var finns nitrater?

Nitrater finns naturligt i vissa grönsaker. De tillsätts också i bearbetade livsmedel för att förstärka smaken och bevara färgen.

Naturligt i grönsaker

Det finns vissa växter som naturligt innehåller höga koncentrationer av nitrater, bland annat:1

 • Bladgrönsaker som rucola, sallad, spenat och mangold.
 • Betor och rödbetor
 • Morötter
 • Selleri
 • Radis
 • Rabarber

Bladgrönsaker har de högsta nitrathalterna. Nitrat- och nitritnivåerna är i genomsnitt lägre i inlagda grönsaker än i färska grönsaker.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Bearbetade livsmedel

Det finns höga nitratnivåer som tillsätts i många bearbetade köttprodukter. Dessa tillsatser tjänar flera syften, bland annat konservering, ger dem salt smak och i vissa fall bevarar de färgen (som i rött kött). Dessa köttsorter omfattar (1):

 • Bacon
 • Jerky (nötkött, kalkon, annat kött)
 • Fjäderfäprodukter på burk
 • Skinka
 • Varmkorv
 • Fläskfiléer
 • Korv
 • Vatten

Nitrater kan finnas i dricksvatten. Man kan inte se, lukta eller smaka nitrat, så vattennivåerna måste testas med en av två metoder: kadmiumreduktionsmetoden och nitratelektroden. Dessa utförs i allmänhet av ditt lokala hälsovårdsdepartement, men de som har privata vattenkällor (t.ex. en brunn) måste få sitt vatten testat av en professionell person.2

Nitrater kommer in i vattensystemet på grund av avrinning från gödsling, avloppsvatten och deponier. Det bör inte finnas i ditt vattensystem, men om du har brunnsvatten med en sönderfallande eller dåligt byggd brunn kan det läcka in i ditt dricksvatten.

Vatten på flaska kan innehålla nitrater. Den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA) anger att den högsta tillåtna koncentrationen för totalt nitrat och nitrit (som kväve) är 10 milligram per deciliter (mg/dL). Om flaskan överskrider denna mängd måste det stå ”Contains Excessive Nitrate” på etiketten3.

Fördelar med nitrater

Nitrater som finns naturligt i grönsaker kan bidra genom effekterna av kväveoxid, en typ av vasodilator (vilket innebär att den hjälper blodkärlen att slappna av och öppna sig). Kväveoxid spelar en roll för kardiovaskulär hälsa genom att förbättra blodtrycket, hjärtfunktionen och träningsförmågan (4).

I en koststudie från 2021 följde man människor som rapporterade sitt kostintag över tid. Att äta 1 kopp nitratrika grönsaker per dag var förknippat med en minskad risk för hjärt- och kärlsjukdomar i den populationen (5). Studien visade också att personer som konsumerar måttliga till höga mängder nitratrika grönsaker uppvisade dessa specifika fördelar:

 • En 15 % lägre risk för hjärtsvikt
 • 12 % lägre risk för hjärtsjukdomar
 • 17 % lägre risk för stroke

Det är oklart om intag av naturligt förekommande nitrater hjälper till att motverka symtom på kognitiv nedgång – ett kännetecknande symptom på Alzheimers sjukdom – men forskning pågår. Faktorer är bland annat patientens ålder och hälsa och hur långt de har kommit i sjukdomsutvecklingen. Ytterligare studier behövs för att utvärdera fördelarna med att äta hälsosamma nitrater för kognitiva fördelar (6).

Kosttillskott av nitrat kan förbättra uthållighets- och sprintövningar hos idrottare. Det kan också gynna tyngdlyftare genom att stödja skeletthälsan, bygga muskler och öka den allmänna prestationen (7).

Risker med att konsumera nitrater

Intag av kostnitrater som tillsätts i livsmedel för konservering, smak och färg kan också leda till vissa tillstånd och hälsoproblem, även om dessa risker kan minskas genom att äta organiska nitrater som finns i grönsaker. Det kan dock vara svårt att fastställa den exakta orsaken (t.ex. miljö, livsstilsfaktorer, genetik) till dessa tillstånd (8).

Tillstånd som förknippas med höga nivåer av nitratkonsumtion är bland annat:8

 • Högt blodtryck: Att äta en kost med mycket bearbetade livsmedel kan påverka blodtrycket, vilket kan leda till hjärtsjukdomar.
 • Kolorektalcancer: Att äta kött (med nitrattillsatser) som tillagas vid mycket höga temperaturer ökar risken för kolorektalcancer. Sambandet mellan att äta en kost med mycket kött och kolorektalcancer är välkänt (9).
 • Magsäckscancer: Högt eller måttligt nitratintag av nitrater i kosten är förknippat med en högre risk för gastrisk cancer (magsäckscancer) (10) Studier pågår för att ytterligare förstå sambandet.
 • Methemoglobinemi: Detta tillstånd, även känt som blue baby syndrome, förekommer hos spädbarn under sex månader på grund av överkonsumtion och absorption av nitrater.

Minimering av riskerna

Det finns sätt att minska risken för de hälsoproblem som livsmedelstillsatser som innehåller nitrater medför:

 • Ät mycket färska frukter och grönsaker.
 • Begränsa bearbetade livsmedel som t.ex. köttfärs och varmkorv.

Forskare observerade en minskning av blodtrycket hos äldre vuxna som drack rödbetsjuice (11).

Kosttillskott av nitrat undersöks för att se om de har potential att förbättra tillstånd som stroke, hjärtinfarkt och hypertoni (högt blodtryck) och lindra magsår. Kontrollera alltid med din vårdgivare innan du börjar med ett nytt kosttillskott (12).

Sammanfattning

Beroende på källan kan nitrater hjälpa eller hämma din hälsa. Ett sätt att stödja den allmänna hälsan är att äta mycket fullfoder, färska frukter och grönsaker, vilket kan gynna din kardiovaskulära hälsa och blodflödet till hjärnan och resten av kroppen. Att äta en hälsosam kost kan minimera kroniska sjukdomar och uppkomsten av vissa sjukdomar som kolorektal- och magcancer.

Sista ordet

Att förstå hälsofördelarna eller riskerna med nitrater i din mat och ditt vatten kan vara förvirrande. Se till att ta kontakt med din vårdgivare om du har frågor om källan till nitrater i din dagliga kost för att se om du kan behöva en justering.

Om du har brunnsvatten skulle det vara en bra idé att låta testa vattnet för att se till att du inte dricker mer än vad FDA anser vara en säker mängd. 

Vanliga frågor & svar

Vilka livsmedel innehåller tillsatta nitrater?

Bearbetade livsmedel som bacon, beef jerky, skinka och köttkonserver har alla tillsatt nitrater.

Vilka livsmedel är rika på naturliga nitrater?

Livsmedel som naturligt innehåller nitrater är bland annat rödbetor, morötter, selleri och rå spenat. Dessa är bra för dig och har hälsofördelar som stöd för blodtrycket och atletisk prestanda.

Har vatten på flaska nitrater?

Ja, flaskvatten kan innehålla nitrater, men i små mängder. Livsmedelsverket anger att den tillåtna koncentrationen av nitratkväve i flaskvatten är 10, eller 45 milligram per liter (mg/L) totalt nitrat. Om flaskan överskrider denna mängd måste det stå ”Innehåller för mycket nitrat” på etiketten.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa:

 1. Karwowska M, Kononiuk A. Nitrates/nitrites in food: risk for nitrosative stress and benefitsAntioxidants (Basel). 2020;9(3):241. doi:10.3390/antiox9030241
 2. Centers for Disease Control and Prevention. Nitrate and drinking water from private wells.
 3. Weyer PJ, Brender JD, Romitti PA, et al. Assessing bottled water nitrate concentrations to evaluate total drinking water nitrate exposure and risk of birth defects. J Water Health. 2014;12(4):755-762. doi:10.2166/wh.2014.237
 4. Bondonno CP, Croft KD, Hodgson JM. Dietary nitrate, nitric oxide, and cardiovascular health. Crit Rev Food Sci Nutr. 2016;56(12):2036-52. doi:10.1080/10408398.2013.811212
 5. Bondonno CP, Dalgaard F, Blekkenhorst LC, et al. Vegetable nitrate intake, blood pressure and incident cardiovascular disease: Danish diet, cancer, and health studyEur J Epidemiol. 2021;36(8):813-825. doi:10.1007/s10654-021-00747-3
 6. Stephan BCM, Harrison SL, Keage HAD, et al. Cardiovascular disease, the nitric oxide pathway and risk of cognitive impairment and dementiaCurr Cardiol Rep. 2017;19(9):87. doi:10.1007/s11886-017-0898-y
 7. San Juan AF, Dominguez R, Lago-Rodríguez Á, et al. Effects of dietary nitrate supplementation on weightlifting exercise performance in healthy adults: a systematic reviewNutrients. 2020;12(8):2227. doi:10.3390/nu12082227
 8. Xie L, Mo M, Jia HX, Liang F, Yuan J, Zhu J. Association between dietary nitrate and nitrite intake and sitespecific cancer risk: evidence from observational studies. Oncotarget. 2016;7(35):56915-56932. doi:10.18632/oncotarget.10917
 9. Sawicki T, Ruszkowska M, Danielewicz A, Niedźwiedzka E, Arłukowicz T, Przybyłowicz KE. A review of colorectal cancer in terms of epidemiology, risk factors, development, symptoms and diagnosisCancers (Basel). 2021;13(9):2025. doi:10.3390/cancers13092025
 10. Zhang FX, Miao Y, Ruan JG, et al. Association between nitrite and nitrate intake and risk of gastric cancer: a systematic review and meta-analysisMed Sci Monit. 2019;25:1788-1799. doi:10.12659/MSM.914621
 11. Stanaway L, Rutherfurd-Markwick K, Page R, et al. Acute supplementation with nitrate-rich beetroot juice causes a greater increase in plasma nitrite and reduction in blood pressure of older compared to younger adultNutrients. 2019;11(7):1683. doi:10.3390/nu11071683
 12. Ma L, Hu L, Feng X, Wang S. Nitrate and nitrite in health and disease. Aging Dis. 2018;9(5):938-945. doi:10.14336/AD.2017.1207