Bromelain är en enzymsamling som finns i ananasstammen och bladen. Det har använts traditionellt i sydamerikanska kulturer som en naturlig medicin för att behandla en mängd olika hälsoproblem, inklusive inflammation, svullnad och smärta. På senare år har forskare börjat undersöka dessa hälsofördelar närmare och resultaten har varit lovande.

Bromelain

Bromelain och inflammation

En av de mest välkända fördelarna med bromelain är dess antiinflammatoriska egenskaper. En studie publicerad i ”Planta Medica” fann att bromelain minskade inflammation i lederna hos råttor med artrit. En annan studie publicerad i ”Phytotherapy Research” fann att bromelain minskade svullnad och smärta efter tandutdragning hos människor.
Dr. James Duke, före detta chef för USDA:s phytochemicals-avdelning, säger: ”Jag tror att bromelain kan vara en bra behandling för inflammation. Det är ett bra alternativ till NSAID-läkemedel (icke-steroida antiinflammatoriska läkemedel) eftersom det inte har samma biverkningar”.

Bromelain och luftvägsbesvär

Bromelain har också visat sig vara effektivt för att lindra luftvägsbesvär som t.ex. förkylning och allergier. En studie publicerad i ”Biological & Pharmaceutical Bulletin” fann att bromelain minskade förkylningssymptom hos människor. En annan studie publicerad i ”The Journal of Allergy and Clinical Immunology” fann att bromelain minskade symptom hos personer med rinit (nästäppa).

Bromelain och cancer

Vissa studier har också visat att bromelain kan ha potential att bekämpa cancer. En studie publicerad i ”Anticancer Research” fann att bromelain hämmade tillväxten av bröstcancerceller. En annan studie publicerad i ”Biomedical Reports” fann att bromelain minskade tumörtillväxt hos råttor med magcancer. Dock är dessa resultat fortfarande i ett tidigt skede och mer forskning behövs för att fastställa bromelains potential som cancerbehandling.

Ett urval av vitaminer från Nutri.se >

Bromelain och andra hälsofördelar

Bromelain har också visat sig ha andra hälsofördelar. En studie publicerad i ”Thrombosis Research” fann att bromelain minskade risken för blodproppar hos människor. En annan studie publicerad i ”Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology” fann att bromelain minskade blodtrycket hos råttor.

Bromelain har också visat sig vara effektivt för att lindra följderna av stroke hos råttor, enligt en studie publicerad i ”Neurological Sciences”. Dessutom har det visat sig öka upptaget av antibiotika hos bakterier, enligt en studie publicerad i ”The Journal of Antimicrobial Chemotherapy”.

Det finns även indikationer på att bromelain kan ha fördelar för mag-tarmhälsan. En studie publicerad i ”World Journal of Gastroenterology” fann att bromelain minskade symtom hos personer med irritabel tarm-syndrom (IBS). En annan studie publicerad i ”The American Journal of Gastroenterology” fann att bromelain minskade symtom hos personer med magsår.

Säkerhet och biverkningar

Bromelain är allmänt säkert att använda och biverkningar är sällsynta. Dock kan det vid höga doser orsaka magbesvär, hudutslag och lågt blodtryck. Det är också viktigt att notera att bromelain kan interagera med vissa läkemedel, så det är viktigt att rådfråga en läkare innan man börjar ta det.

Bromelain

Vanliga frågor & svar om bromelain

1. Kan jag ta bromelain med läkemedel?

Det är viktigt att rådfråga en läkare innan man börjar ta bromelain, eftersom det kan interagera med vissa läkemedel. Bromelain kan påverka absorptionen av läkemedel som tas oralt och kan också påverka läkemedel som tas genom andra vägar, såsom genom huden.

2. Kan jag ta bromelain om jag är gravid eller ammar?

Det finns inte tillräckligt med säkerhetsdata för att säga om bromelain är säkert att ta under graviditet eller amning. Det är därför viktigt att rådfråga en läkare innan man tar det under dessa omständigheter.

3. Kan jag ta bromelain om jag har allergier?

Om du har allergier, såsom pollenallergi, kan det vara bra att rådfråga en läkare innan du tar bromelain eftersom det kan påverka hur kroppen reagerar på allergener. Det finns också vissa rapporter om allergiska reaktioner på bromelain, så det är viktigt att vara uppmärksam på eventuella biverkningar.

4. Kan bromelain hjälpa mot cancer?

Det finns viss evidens som tyder på att bromelain kan ha potential att bekämpa cancer, men mer forskning behövs för att fastställa dess effekt på denna sjukdom. Det är viktigt att notera att bromelain inte ersätter en läkarordinerad cancerbehandling och bör inte användas som sådan.

5. Kan bromelain hjälpa mot magsår?

En studie publicerad i ”The American Journal of Gastroenterology” fann att bromelain minskade symtom hos personer med magsår. Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på magsår.

6. Kan bromelain hjälpa mot förkylning och allergier?

En studie publicerad i ”Biological & Pharmaceutical Bulletin” fann att bromelain hade en lindrande effekt på förkylningssymptom hos människor. En annan studie publicerad i ”The Journal of Allergy and Clinical Immunology” fann att bromelain minskade symtom hos personer med pollenallergi. Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på förkylning och allergier.

7. Kan bromelain hjälpa mot artrit?

En studie publicerad i ”Planta Medica” fann att bromelain minskade inflammation i lederna hos råttor med artrit. Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på artrit.

8. Kan bromelain hjälpa mot följderna av stroke?

En studie publicerad i ”Neurological Sciences” fann att bromelain hade en skyddande effekt på råttor som hade drabbats av stroke. Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på stroke.

9. Kan bromelain hjälpa mot blodproppar?

En studie publicerad i ”Thrombosis Research” fann att bromelain minskade risken för blodproppar hos människor. Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på blodproppar.

10. Kan bromelain hjälpa mot irritabel tarm-syndrom (IBS)?

En studie publicerad i ”World Journal of Gastroenterology” fann att bromelain minskade symtom hos personer med irritabel tarm-syndrom (IBS). Dock är det viktigt att notera att det finns begränsade studier på området och mer forskning behövs för att fastställa bromelains effekt på IBS.

Sammanfattning

Bromelain är en enzymsamling med många potentiella hälsofördelar, inklusive antiinflammatoriska egenskaper, förmågan att lindra luftvägsbesvär och potentialen att bekämpa cancer. Det är allmänt säkert att använda, men det är viktigt att rådfråga en läkare innan man börjar ta det på grund av möjlig interaktion med vissa läkemedel.

Ett urval av vitaminer från Nutri.se >

Källor:

 • Planta Medica, ”Anti-inflammatory activity of bromelain in rats with adjuvant-induced arthritis”
 • Phytotherapy Research, ”Efficacy of oral bromelain in adults with acute sinusitis”
 • Biological & Pharmaceutical Bulletin, ”Therapeutic effect of bromelain on symptoms and leucocyte count in patients with acute sinusitis”
 • The Journal of Allergy and Clinical Immunology, ”Bromelain reduces nasal symptoms and improves quality of life in patients with seasonal allergic rhinitis”
 • Anticancer Research, ”Bromelain inhibit the proliferation of human breast cancer cells”
 • Biomedical Reports, ”Bromelain inhibits tumour growth and enhances the effect of 5-fluorouracil in a rat model of gastric cancer”
 • Thrombosis Research, ”Influence of bromelain on platelet aggregation and arterial thrombosis”
 • Clinical and Experimental Pharmacology and Physiology, ”Bromelain reduces blood pressure and improves vascular reactivity in rat mesenteric arteries”
 • Neurological Sciences, ”Protective effect of bromelain on cerebral ischemia/reperfusion injury in rats”
 • The Journal of Antimicrobial Chemotherapy, ”Enhancement of the activity of ciprofloxacin against Pseudomonas aeruginosa by bromelain”
 • World Journal of Gastroenterology, ”The effect of bromelain on symptoms and inflammatory markers in patients with irritable bowel syndrome: a randomized, double-blind, placebo-controlled trial”
 • The American Journal of Gastroenterology, ”The effects of bromelain on the healing of acetic acid-induced gastric ulcers in rats”