Växtmedicin kan minska sockerbegäret och förbättra glukoskontrollen

Gymnema sylvestre är en växt som används i ayurveda, en urgammal form av holistisk medicin som praktiseras i Indien. Växten är en flerårig vinstock som finns i tropiska regioner i Indien, liksom i Afrika och Australien. Växten är också känd som Australian cowplant och periploca of the woods.

Gymnema Sylvestre

Hindi-termen för G. sylvestre är gurmar, som översätts som ”sockerförstörare”. Detta beror på att gymnema-bladen innehåller en förening som kallas gymnemasyra och som undertrycker smaken av socker. Undertryckandet av sockersmaken anses vara användbart vid behandling av diabetes.

Gymnema sylvestre anses också blockera socker- och fettupptagningen i kroppen, vars effekt kan vara användbar vid behandling av fetma, diabetes och högt kolesterol.

Fördelar med Gymnema Sylvestre

Den här artikeln tar upp de möjliga fördelarna med Gymnema sylvestre, inklusive hur växtbaserade botemedel tros fungera. Den förklarar också hur G. sylvestre framställs och förskrivs, samt eventuella risker och kontraindikationer.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Hälsofördelar

Gymnema sylvestre sägs minska sockerbegäret samtidigt som den minskar hastigheten med vilken socker och fett absorberas i kroppen. Denna dubbla verkan kan hjälpa till att behandla fetma, diabetes och högt kolesterol (1).

Den aktiva föreningen i G. sylvestre är gymnemasyra. Föreningen undertrycker selektivt söta smaker utan att påverka uppfattningen av andra smaker. Studier har visat att detta kan minska suget efter sockerrika livsmedel. Även om dessa effekter uppstår snabbt, vanligtvis inom 30 sekunder, varar de bara i ungefär en timme (2)

Diabetes är en vanlig sjukdom som orsakas av kroppens oförmåga att utnyttja eller producera insulin på rätt sätt. G. sylvestre tros öka insulinproduktionen genom att förbättra celltillväxten i bukspottkörteln där insulin produceras (3).

Gymnema sylvestre tros också minska mängden socker som absorberas i tarmarna.4 Detta kan ytterligare bidra till att förbättra blodsockernivåerna hos personer med diabetes eller prediabetes.1

G. sylvestre kan också blockera absorptionen av lipider (fetter) och därmed sänka de ”dåliga” lipoproteinnivåerna med låg densitet (LDL) i blodet (3).

Vad studierna säger

Det finns endast begränsad forskning som studerar fördelarna med Gymnema sylvestre. Av de som finns är de flesta små och av varierande kvalitet.

En studie från 2017 från Oregon kom fram till att 34 vuxna som fick en sugtablett som innehöll gymnamsyra åt 44 % färre godis än 33 vuxna som fick placebo, eller skenbehandling. Däremot var de som fick placebo 430 % mer benägna att äta godis efteråt (5).

I en liten studie som genomfördes i Indien 2010 fick deltagare med typ 2-diabetes 500 milligram (mg) G. sylvestre per dag i tre månader. Forskarna rapporterade att detta gjorde (3):

 • Minskade symtomen på diabetes, inklusive trötthet och törst.
 • Minskade blodglukosnivåerna (socker), inklusive fasteglukosnivåerna och glukosnivåerna efter måltider.
 • Förbättrade lipidnivåer

I en genomgång av studier från 2014 föreslogs det att intag av 200 till 400 mg gymneminsyra per dag kan minska absorptionen av glukos i tarmarna.1

En studie från 2004 med 60 måttligt överviktiga personer visade att om man dagligen tog ett extrakt av G. sylvestre minskade det ”dåliga” LDL-kolesterolet med över 20 % och ökade det ”goda” HDL-kolesterolet med 22 %. Dessutom förlorade deltagarna mellan 5 och 6 % av sin kroppsvikt (6).

Gymnema sylvestre innehåller gymneminsyra, som dämpar smaken av socker och minskar sug efter socker. Örten anses också blockera absorptionen av glukos och fett i tarmarna, vilket bidrar till behandling av fetma, diabetes och högt kolesterol. Bevisen som stöder dessa påståenden är begränsade.

Möjliga biverkningar

Även om Gymnema sylvestre i allmänhet anses vara säkert att använda finns det risker förknippade med detta populära växtbaserade tillskott.

Vanliga biverkningar

Vissa biverkningar kan uppstå som en direkt följd av G. sylvestres sockersänkande effekter. Dessa inkluderar symtom på hypoglykemi (lågt blodsocker) som t.ex:

 • Huvudvärk
 • Yrsel eller yrsel
 • Skakighet
 • Illamående
 • Kontraindikationer

Även om G. sylvestre i allmänhet anses vara säkert finns det situationer där tillskottet bör undvikas på grund av bristen på säkerhetsforskning.

Detta inkluderar användningen av G. sylvestre:

 • Under graviditet eller amning.
 • Hos barn och spädbarn
 • Hos personer med diabetes (om det inte övervakas av en läkare).
 • Före en operation (avbryt användningen minst två veckor innan).
 • Personer med mjölkörtallergi bör också undvika G. sylvestre, eftersom växtens komponenter på samma sätt kan utlösa en reaktion.

Högre doser av örten har varit kända för att orsaka levertoxicitet. Eftersom det inte finns någon tydlig gräns mellan ”säkra” och ”osäkra” doser är det bäst att vara försiktig och undvika G. sylvestre om du har leverproblem.

Växelverkan mellan läkemedel

Gymnema sylvestre ska inte tas tillsammans med diabetesläkemedel som insulin, Amaryl (glimepirid), Glucotrol XL (glipizid), Glynase (glyburid) och andra. Att göra det kan leda till en potentiellt allvarlig hypoglykemisk händelse.

Gymnema sylvestre bör undvikas hos barn, hos gravida eller ammande personer och före operationer på grund av bristen på säkerhetsforskning. Tillägget kan orsaka hypoglykemi hos vissa personer och bör inte användas hos personer med diabetes om det inte sker under övervakning av en läkare.

Dosering och beredning

Precis som med andra växtbaserade kosttillskott beror rätt dos av Gymnema sylvestre på olika faktorer. Dessa inkluderar ålder, allmänt hälsotillstånd, medicinska tillstånd med mera.

En säker och effektiv dos av Gymnema sylvestre har inte fastställts. Följ alltid den ordinerande läkarens anvisningar eller instruktionerna på produktetiketten.

Beredning

Traditionellt har Gymnema sylvestre använts som te eller genom att tugga växtens blad. Den finns också i extrakt, pulver, tablett- eller kapselform.

G. sylvestre-te används vanligen för att kontrollera aptiten, särskilt för behandling av fetma.

Tabletter och kapslar är bäst lämpade för att säkerställa en exakt dos och undvika överdosering.

Dosering

Gymnema sylvestre är möjligen säkert när det tas enligt anvisningarna. Några rekommendationer är bland annat:

Te: Koka de torkade bladen i fem minuter och låt dem dra i 15 minuter.

Pulver: Börja med att ta 2 gram (2 000 mg) och öka gradvis till 4 gram (4 000 mg) efter tolerans.

Kapslar eller tabletter: Ta 100 mg tre till fyra gånger dagligen.

För sockerblockerande effekter: Ta Gymnema sylvestre-tillskott upp fem till tio minuter innan du äter sockerrika livsmedel.

Höga doser av G. sylvestre kan orsaka levertoxicitet, och det finns en rapport om läkemedelsinducerad hepatit hos en vuxen med diabetes.1

Vad man ska leta efter

Även om Gymnema sylvestre anses vara säkert när det tas i rätt dos är det viktigt att notera att växtbaserade kosttillskott inte regleras av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten (FDA). Detta innebär att du måste vara försiktig när du väljer en växtbaserad produkt av något slag.

För att säkerställa renhet bör du välja kosttillskott som har certifierats oberoende av tredjepartsinstanser som U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab eller NSF International.

Recap

Gymnema sylvestre finns i form av te, extrakt, pulver, kapslar och tabletter. Det finns ingen rekommenderad dos. För att säkerställa renhet bör du köpa kosttillskott som har certifierats av en tredje part.

Gymnema Sylvestre

Sammanfattning

Gymnema sylvestre är en ört som vissa hävdar kan hjälpa till att behandla fetma, diabetes och högt kolesterol. Den innehåller en förening som kallas gymnamsyra som undertrycker smaken av socker och kan bidra till att minska sug efter socker.

G. sylvestre tros också blockera absorptionen av socker och fett i tarmarna samtidigt som den ökar insulinproduktionen i bukspottkörteln. Forskningen som stöder dessa påståenden är begränsad.

G. sylvestre anses i allmänhet vara säker att använda, men kan orsaka symtom på hypoglykemi (lågt blodsocker) hos vissa personer. Det finns ingen rekommenderad dos av G. sylvestre. Tala med din vårdgivare innan du använder detta tillskott i någon av dess former.

Även om tidig forskning visar mycket lovande när det gäller Gymnema sylvestres effektivitet när det gäller att sänka blodsocker och kolesteroler, behövs mer forskning för att slutgiltigt bevisa dess säkerhet och effektivitet.

Låt dig därför inte påverkas av tillverkarens påståenden som kan vara sanna eller inte. Prata i stället med din läkare om inte annat för att försäkra dig om att tillskottet inte orsakar någon skada.

Vet dock att American Diabetes Association konstaterar att det inte finns några tydliga bevis för att något växtbaserat eller icke-växtbaserat tillskott skulle vara till nytta för personer med diabetes som inte har några underliggande brister (7).

Vanliga frågor

Hur lång tid tar det för Gymnema sylvestre att stoppa sockerbegäret?

En av fördelarna med Gymnema sylvestre är att det fungerar mycket snabbt. Vissa studier har föreslagit att det tar cirka 30 sekunder för tillskottet att börja minska sockerbegäret.

Hur länge varar den sockerblockerande effekten av Gymnema sylvestre?

Den sockerblockerande effekten av Gymnema sylvestre beräknas pågå i ungefär en timme från det att tillskottet tas.

Hur smakar Gymnema sylvestre-te?

Gymnema sylvestre-te sägs vara lätt bittert med en intensiv, jordig smak. Du kan söta det, men det kan underminera dess fördelar.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Tiwari P, Mishra BN, Sangwan NS. Phytochemical and pharmacological properties of Gymnema sylvestre: An important medicinal plantBiomed Res Int. 2014;2014:830285. doi:10.1155/2014/830285
 2. Turner S, Diako C, Kruger R, et al. Consuming Gymnema sylvestre reduces the desire for high-sugar sweet foodsNutrients. 2020;12(4):1046. doi:10.3390/nu12041046
 3. Kumar SN, Mani UV, Mani I. An open label study on the supplementation of Gymnema sylvestre in type 2 diabeticsJ Diet Suppl. 2010;7(3):273-82. doi:10.3109/19390211.2010.505901
 4. Kanetkar P, Singhal R, Kamat M. Gymnema sylvestre: A MemoirJ Clin Biochem Nutr. 2007;41(2):77-81. doi:10.3164/jcbn.2007010
 5. Stice E, Yokum S, Gau JM. Gymnemic acids lozenge reduces short-term consumption of high-sugar food: A placebo controlled experimentJ Psychopharmacol. 2017;31(11):1496-1502. doi:10.1177/0269881117728541
 6. Preuss HG, Bagchi D, Bagchi M, Rao CV, Dey DK, Satyanarayana S. Effects of a natural extract of (-)-hydroxycitric acid (HCA-SX) and a combination of HCA-SX plus niacin-bound chromium and Gymnema sylvestre extract on weight lossDiabetes Obes Metab. 2004;6(3):171-80. doi:10.1111/j.1462-8902.2004.00328.x
 7. American Diabetes Association Professional Practice Committee. 5. Facilitating behavior change and well-being to improve health outcomes: Standards of medical care in diabetes—2022Diabetes Care. 2022;45(Supplement_1):S60-S82. doi:10.2337/dc22-S005

Lämna ett svar