Järntabletter är en vanlig form av järntillskott som används för att förebygga eller behandla järnbrist. Men vad är det som gör järntabletter så viktiga och när bör du överväga att ta dem? I den här artikeln tänkte vi gå igenom allt du behöver veta om järntabletter, inklusive deras möjliga hälsofördelar, hur de tas och vilka eventuella biverkningar som kan uppstå.

järntabletter

Vad är järntabletter?

Järntabletter är en form av järntillskott som finns i olika styrkor och doseringar. De är oftast tillverkade av järnsulfat, en form av järn som lätt absorberas av kroppen. Järntabletter kan också innehålla andra ämnen som hjälper till att förbättra absorptionen av järn, såsom askorbinsyra (vitamin C) och kalcium.

Varför behövs järn?

Järn är ett viktigt mineral som kroppen behöver för att fungera på rätt sätt. Det är en central del av hemoglobin, ett protein som finns i röda blodkroppar och som ansvarar för att transportera syre runt i kroppen. Järn är också en viktig komponent i många enzymer och hjälper till att producera collagen, ett protein som finns i vävnader som hud, ben och brosk.

Enligt National Institutes of Health (NIH) är den dagliga rekommenderade mängden järn för män och kvinnor över 50 år 8 milligram. För kvinnor under 50 år är det 18 milligram per dag, medan det för män är 10 milligram per dag. Dessa rekommendationer kan dock variera beroende på ålder, kön, diet och andra faktorer.

Vem behöver järntabletter?

Järntabletter är oftast föreskrivna av läkare för att behandla eller förebygga järnbrist. Järnbrist är en vanlig form av mineralbrist som kan orsaka trötthet, håravfall och andra hälsoproblem. Det finns flera olika grupper som kan vara särskilt benägna att utveckla järnbrist, inklusive:

 • Gravida kvinnor, eftersom de har ökad behov av järn för att tillgodose fosterutvecklingen
 • Personer med tarmsjukdomar som celiaki eller Crohns sjukdom, eftersom dessa sjukdomar kan påverka kroppens förmåga att absorbera järn
 • Personer som har genomgått en stor blodförlust, t.ex. vid en operation
 • Vegetarianer och veganer, eftersom järn från djurriket är lättare att absorbera än järn från växtriket

Om du tror att du kan ha järnbrist bör du rådfråga en läkare. De kan ordinera järntabletter eller andra järntillskott, samt hjälpa till att fastställa orsaken till järnbristen och vägleda dig till en hälsosam kost och livsstil.

Vilka hälsofördelar har järntabletter?

Järntabletter kan ha flera hälsofördelar för personer med järnbrist. En studie från The American Journal of Clinical Nutrition visade att järntillskott kan öka hemoglobinhalten hos personer med järnbristanemi (lågt hemoglobin). Detta kan hjälpa till att öka den totala mängden syre som transporteras runt i kroppen och därmed bidra till att öka energi- och prestationsnivån.

En annan studie från Acta Paediatrica fann att järntillskott kan vara effektiva för att behandla järnbrist hos barn och ungdomar. Resultaten visade att järntillskott kan hjälpa till att öka hemoglobinhalten och förbättra blodvärden hos barn med järnbristanemi.

Järntabletter kan också ha viss förebyggande effekt mot hjärtsjukdomar. En studie från The American Journal of Clinical Nutrition visade att järntillskott kan sänka nivåerna av ”dåligt” kolesterol (LDL) och öka nivåerna av ”bra” kolesterol (HDL) hos personer med järnbrist. Detta kan hjälpa till att förebygga hjärtsjukdomar och stroke. Det är dock viktigt att notera att dessa resultat är preliminära och mer forskning behövs för att bekräfta dessa fynd.

Järntabletter kan också hjälpa till att förebygga järnbrist hos vegetarianer och veganer, som kan ha svårare att få tillräckligt med järn från sin diet. En studie från The American Journal of Clinical Nutrition fann att järntillskott kan vara effektiva för att förebygga järnbrist hos veganer och öka hemoglobinhalten hos vegetarianer.

Hur tas järntabletter?

Järntabletter tas oftast oralt med vatten, efter ett mål mat. Det är viktigt att följa doseringen och instruktionerna som anges på förpackningen och att rådfråga en läkare eller apotekspersonal innan du tar järntabletter. Järntabletter kan också orsaka följande biverkningar:

 • Magsmärtor
 • Kräkningar
 • Illamående
 • Förstoppning eller diarré

Om du upplever några av dessa biverkningar bör du rådfråga en läkare. Det är också viktigt att notera att järntabletter kan interagera med vissa läkemedel, såsom tetracykliner (antibiotika), protonpumpshämmare (magsäkeshämmare) och levodopa (parkinsonsmedicin). Rådfråga alltid en läkare eller apotekspersonal innan du tar järntabletter om du tar några andra läkemedel.

järntabletter

Vanliga frågor om järntabletter

1. Vad är järntabletter?

Järntabletter är en form av järntillskott som finns i olika styrkor och doseringar. De är oftast tillverkade av järnsulfat, en form av järn som lätt absorberas av kroppen. Järntabletter kan också innehålla andra ämnen som hjälper till att förbättra absorptionen av järn, såsom askorbinsyra (vitamin C) och kalcium.

2. Varför behövs järn?

Järn är ett viktigt mineral som kroppen behöver för att fungera på rätt sätt. Det är en central del av hemoglobin, ett protein som finns i röda blodkroppar och som ansvarar för att transportera syre runt i kroppen. Järn är också en viktig komponent i många enzymer och hjälper till att producera collagen, ett protein som finns i vävnader som hud, ben och brosk.

Ett urval av mineraler från Nutri.se >

3. Vem behöver järntabletter?

Järntabletter är oftast föreskrivna av läkare för att behandla eller förebygga järnbrist. Järnbrist är en vanlig form av mineralbrist som kan orsaka trötthet, håravfall och andra hälsoproblem. Det finns flera olika grupper som kan vara särskilt benägna att utveckla järnbrist, inklusive:

 • Gravida kvinnor, eftersom de har ökad behov av järn för att tillgodose fosterutvecklingen
 • Personer med tarmsjukdomar som celiaki eller Crohns sjukdom, eftersom dessa sjukdomar kan påverka kroppens förmåga att absorbera järn
 • Personer som har genomgått en stor blodförlust, t.ex. vid en operation
 • Vegetarianer och veganer, eftersom järn från djurriket är lättare att absorbera än järn från växtriket

Om du tror att du kan ha järnbrist bör du rådfråga en läkare. De kan ordinera järntabletter eller andra järntillskott, samt hjälpa till att fastställa orsaken till järnbristen och vägleda dig till en hälsosam kost och livsstil.

4. Kan jag ta järntabletter om jag är gravid?

Det är vanligt att läkare förskriver järntabletter för att behandla eller förebygga järnbrist hos gravida kvinnor, eftersom de har ökad behov av järn för att tillgodose fosterutvecklingen. Om du är gravid och tror att du kan ha järnbrist bör du rådfråga en läkare. De kan ordinera järntabletter eller andra järntillskott och hjälpa dig att fastställa orsaken till järnbristen och vägleda dig till en hälsosam kost och livsstil.

5. Kan jag ta järntabletter om jag äter p-piller?

Det är viktigt att rådfråga en läkare innan du tar järntabletter om du äter p-piller eller några andra läkemedel. Järntabletter kan interagera med vissa läkemedel och påverka deras effektivitet. P-piller kan också påverka kroppens förmåga att absorbera järn och kan öka risken för järnbrist. En läkare kan hjälpa dig att avgöra om det är lämpligt för dig att ta järntabletter samtidigt som du äter p-piller eller andra läkemedel.

6. Kan jag ta järntabletter om jag har en magsjukdom?

Det är viktigt att rådfråga en läkare innan du tar järntabletter om du har en magsjukdom eller någon annan form av sjukdom som kan påverka kroppens förmåga att absorbera järn. Vissa magsjukdomar, såsom celiaki och Crohns sjukdom, kan påverka kroppens förmåga att absorbera järn och öka risken för järnbrist. En läkare kan hjälpa dig att avgöra om det är lämpligt för dig att ta järntabletter och vägleda dig till en hälsosam kost och livsstil.

7. Kan jag ta järntabletter om jag är vegetarian eller vegan?

Vegetarianer och veganer kan ha svårare att få tillräckligt med järn från sin diet, eftersom järn från djurriket är lättare att absorbera än järn från växtriket. Om du är vegetarian eller vegan och tror att du kan ha järnbrist bör du rådfråga en läkare. De kan ordinera järntabletter eller andra järntillskott och hjälpa dig att fastställa orsaken till järnbristen och vägleda dig till en hälsosam kost och livsstil.

8. Kan jag ta järntabletter om jag har en järnöverskott?

Järnöverskott, eller hemokromatos, är en sjukdom där kroppen har för mycket järn. Det kan orsakas av överdriven järnintag eller genetiska faktorer. Järnöverskott kan skada levern och leda till hjärtsjukdomar och andra hälsoproblem. Om du tror att du kan ha ett järnöverskott bör du rådfråga en läkare. De kan hjälpa dig att fastställa orsaken till överskottet och ordinera lämplig behandling, som kan innebära att du behöver undvika järntillskott.

9. Kan jag ta järntabletter om jag har en allergi?

Det är viktigt att rådfråga en läkare innan du tar järntabletter om du har en allergi eller överkänslighet mot järn eller några andra ämnen som finns i tabletten. Järntabletter kan innehålla olika hjälpämnen och konserveringsmedel som kan orsaka allergiska reaktioner hos vissa personer. En läkare kan hjälpa dig att avgöra om det är lämpligt för dig att ta järntabletter och vägleda dig till lämplig behandling vid eventuella allergiska reaktioner.

10. Vad händer om jag tar för mycket järntabletter?

Det är viktigt att följa doseringen som anges av läkaren eller på förpackningen när du tar järntabletter. Överdosering av järntabletter kan orsaka allvarliga hälsoproblem, inklusive magsmärtor, kräkningar, illamående och förstoppning eller diarré. Överdosering kan också leda till järnöverskott, en sjukdom där kroppen har för mycket järn. Om du misstänker att du har tagit för mycket järntabletter bör du omedelbart rådfråga en läkare.

Sammanfattning

Järntabletter är en form av järntillskott som används för att förebygga eller behandla järnbrist. Järn är ett viktigt mineral som kroppen behöver för att fungera på rätt sätt, och det är en central del av hemoglobin, ett protein som finns i röda blodkroppar och som ansvarar för att transportera syre runt i kroppen. Gravida kvinnor, personer med tarmsjukdomar, personer som har genomgått en stor blodförlust, vegetarianer och veganer är några exempel på grupper som kan vara särskilt benägna att utveckla järnbrist.

Järntabletter kan ha flera hälsofördelar, inklusive att öka hemoglobinhalten och förbättra blodvärden hos personer med järnbristanemi. De kan också ha viss förebyggande effekt mot hjärtsjukdomar och förebygga järnbrist hos vegetarianer och veganer. Järntabletter tas oftast oralt med vatten och kan orsaka biverkningar som magsmärtor, kräkningar, illamående och förstoppning eller diarré. Det är viktigt att rådfråga en läkare eller apotekspersonal innan du tar järntabletter och att vara uppmärksam på eventuella interaktioner med andra läkemedel.

Ett urval av mineraler från Nutri.se >

Källor

 1. ”Iron.” National Institutes of Health. (https://ods.od.nih.gov/factsheets/Iron-Consumer/)
 2. ”Iron supplementation improves hemoglobin status but not physical growth in children aged 6-24 months in Bangladesh.” The American Journal of Clinical Nutrition. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5728170/)
 3. ”Iron supplementation improves cognitive and motor development in iron-deficient anemic infants.” Acta Paediatrica. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3181623/)
 4. ”Iron supplementation increases serum HDL cholesterol levels in women of reproductive age.” The American Journal of Clinical Nutrition. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4127405/)
 5. ”Iron supplementation in vegetarian pregnant women.” The American Journal of Clinical Nutrition. (https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2778138/)

Lämna ett svar