Örter, vitaminer och kosttillskott mot depression

Depression är en humörstörning där människor upplever känslor av sorg, ensamhet och ointresse under långa perioder. Det är ett ganska vanligt tillstånd i hela världen.

Så många som 1 av 13 amerikaner från 12 år och äldre rapporterar symptom på depression, enligt Centers for Disease Control and Prevention (CDC)(1).

kosttillskott mot depression

Depression kan leda till många symtom, varav några är:

 • Förlust av intresse för normala aktiviteter.
 • Känner sig ledsen, olycklig eller tom.
 • Förändringar i aptiten.
 • Känner sig värdelös eller skyldig.
 • Ångest eller rastlöshet.
 • Svårigheter att sova, sömnlöshet eller för mycket sömn.
 • Irrationella reaktioner eller arga utbrott.
 • Svårigheter att koncentrera sig eller fatta beslut.
 • Tankar på självmord eller död
 • Oförklarlig smärta

Ett urval av vitaminer och kosttillskott mot depression från Nutri.se >

Läkare förstår ännu inte helt och hållet vad som orsakar depression. Flera faktorer kan bidra, bland annat:

 • Fysiska skillnader i hjärnan: Personer med depression kan ha fysiska förändringar i hjärnan.
 • Kemiska obalanser: Hjärnans funktioner styrs noggrant av en känslig balans mellan kemikalier och neurotransmittorer. Om dessa kemikalier förändras kan du utveckla symtom på depression.
 • Hormonförändringar: Förändringar i hormoner kan orsaka symtom på depression. Hormonerna kan förändras på grund av sköldkörtelproblem, klimakteriet eller ett annat tillstånd.
 • Livsförändringar: Förlusten av en älskad person, slutet på ett jobb eller ett förhållande, ekonomisk stress eller trauma kan utlösa depression.
 • Gener: Om en nära släkting har diagnostiserats med depression kan du ha en genetisk predisposition för att också utveckla depression.

Möjligheter till naturlig lindring

Traditionell depressionsbehandling använder en kombination av receptbelagda läkemedel och rådgivning eller terapi. Antidepressiva läkemedel kan hjälpa till att lösa underliggande fysiska problem, till exempel en kemisk obalans.

Rådgivning kan hjälpa dig att ta itu med frågor och situationer som kan bidra till depression, till exempel livsförändringar.

Även om traditionella behandlingar kan vara effektiva kan du också vara intresserad av alternativa alternativ. Naturläkemedel mot depression är föremål för pågående forskning.

Forskare har studerat många örter, kosttillskott och vitaminer för att avgöra om de kan vara till nytta för personer med depression. Resultaten är blandade. Vissa alternativa behandlingar är mycket lovande.

Det är dock inte alla alternativa behandlingar som klarar de rigorösa testerna i kliniska prövningar. Av den anledningen kan många läkare tveka i sin rekommendation eller sitt stöd för dessa behandlingar.

I den här guiden får du veta mer om de mest studerade alternativa behandlingarna för depression. Ta reda på vilka som visar de bästa resultaten, hur de fungerar och hur de framställs.

Varning

Många örter och kosttillskott mot depression som säljs i USA eller Europa är inte granskade eller godkända av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA eller svenska livsmedelsverket. Det innebär att dessa produkter inte har testats av dessa myndigheter för att säkerställa deras säkerhet och effektivitet. Det är möjligt att den produkt du köper är osäker, ineffektiv eller både och. Produkten kan också vara bedräglig.

Om du är intresserad av att prova en alternativ behandling för att behandla din depression ska du prata med din läkare, terapeut eller psykiater. Dessa yrkesmän kan hjälpa dig att avgöra vilka kosttillskott som är bäst för dig. Alla patienter med depression kommer inte att gynnas av alternativa behandlingar. Det är ändå viktigt att fråga om du är intresserad.

Johannesört (Hypericum perforatum)

Johannesört (Hypericum perforatum) är en buskig ört med gula blommor. Den växer vilt i hela Europa, delar av Asien, delar av Afrika och västra USA.

Både bladen och blommorna används för medicinska ändamål.

I århundraden har johannesört använts för att behandla en mängd olika hälsotillstånd, inklusive depression och psykiska störningar.

Örten har också antiinflammatoriska egenskaper samt antibakteriella och antivirala egenskaper. Människor har använt den för att behandla infektioner och sår på huden.

Idag är johannesört ett populärt alternativt antidepressivt läkemedel i Europa. FDA har dock inte godkänt johannesört som behandling av depression i USA.

Forskningen är blandad när det gäller effektiviteten av denna ört för behandling av depression. En studie från 2009 som publicerades i Evidence-Based Mental Health(2) visade att örten var fördelaktig.

Studien visade att johannesört kan vara mer effektivt än placebo. Örten verkar också orsaka färre oönskade biverkningar än traditionell depressionsmedicinering.

Två studier visade dock att johannesört inte var effektivt vid mild och svår depression. I den första studien, som publicerades i Journal of Psychiatric Research(3), jämfördes örten med placebo.

Studien visade att örten inte lyckades förbättra mild depression. Intressant nog fann denna studie också att det antidepressiva läkemedlet citalopram inte fungerade bättre än placebo.

Den andra studien publicerades i Journal of the American Medical Association. Den visade att Johannesört inte var effektivt för att lindra måttligt svår svår majordepression.

Blommorna på johannesörtplantan används för att skapa tillskottet, ofta i form av te, tabletter och kapslar. Ibland används också flytande extrakt och tinkturer.

Om du har en mild till måttlig depression är en standarddos av johannesört mellan 20 och 1 800 milligram från en tablett eller kapsel. Den genomsnittliga dosen är 300 milligram två eller tre gånger om dagen.

Personer med svår depression kan ta 900 till 1 800 milligram av örten dagligen, enligt Mayo Clinic. Om tillskottet lindrar dina depressionssymptom kan du besluta att ta mindre. Prata med din läkare innan du ändrar din dosering.

Om du tror att johannesört kan vara rätt för dig som behandling av depression bör du inleda en diskussion med din läkare. Johannesört interagerar negativt med en mängd olika mediciner.

Om du tar receptbelagda antidepressiva medel, hostdämpande medel, preventivmedel eller blodförtunnande medel ska du tala med din läkare. I många fall gör örten andra mediciner mindre effektiva.

SAMe

S-adenosyl-L-methionin (SAMe) är en förening som tillverkas naturligt av kroppen. En konstgjord form av föreningen kan också tillverkas i ett laboratorium.

I slutet av 1990-talet godkände FDA artificiell SAMe som kosttillskott. I Europa har föreningen varit ett receptbelagt läkemedel sedan 1970-talet.

Det förskrivs för att behandla en mängd olika tillstånd. Det kan hjälpa till att behandla depression, artros, hjärtsjukdomar, ADHD (attention deficit-hyperactivity disorder) och kramper.

I din kropp spelar SAMe en roll i många viktiga funktioner. I hjärnan bidrar SAMe till exempel till att producera serotonin, melatonin och dopamin. Serotonin är en viktig kemikalie och neurotransmittor. Neurotransmittorer hjälper till att föra signaler genom hjärnan och in i kroppen.

Om du har fått diagnosen depression kan du ha otillräckliga serotoninnivåer. Din läkare kan skriva ut ett läkemedel som hjälper din hjärna att producera och använda mer serotonin. Du kan också använda SAMe för att öka dina serotoninnivåer.

I en studie från 2010 i The American Journal of Psychiatry(4) undersökte forskare effektiviteten av SAMe. De fann att personer som tar receptbelagda serotoninåterupptagshämmare (SRI) kan ha nytta av att ta SAMe.

Forskarna för den här studien gav studiedeltagarna 800 milligram SAMe två gånger om dagen. Jämfört med personer som tog placebo hade deltagare som använde SAMe färre symtom på allvarlig depression.

SAMe har ingen fastställd dosering. En föreslagen dos SAMe skiljer sig åt beroende på hur du tar tillskottet. I många fall bygger du gradvis upp din dosering av SAMe för att minska biverkningarna och förbättra effektiviteten.

kosttillskott mot depression

En rapport från 2002 i The American Journal of Clinical Nutrition(5) erbjöd effektiv doseringsinformation för SAMe. I rapporten undersöktes framgångsrika kliniska prövningar av preparatet. Försöken visade att SAMe var effektivare än placebo.

Det var också lika effektivt som tricykliska antidepressiva medel för att lindra depressionssymptom. Försöken visade att doser på 200 till 1 600 milligram per dag var effektiva. I samma rapport noterades dock att fler studier var nödvändiga för att fastställa de bästa doserna.

Ett urval av vitaminer och kosttillskott mot depression från Nutri.se >

Injektioner av SAMe är också möjliga. Den genomsnittliga injektionen varierar mellan 200 och 400 milligram. En injektion kan behövas dagligen i så många som åtta veckor, enligt Mayo Clinic(6).

Injektioner administreras ofta på ett läkarkontor. De kanske inte är ett alternativ om du inte kan besöka din läkarmottagning dagligen.

Mycket klinisk forskning tyder på att SAMe kan ha kortsiktigt positiva egenskaper. Långsiktiga studier saknas dock. Många sjukvårdspersonal skulle föredra större stöd för SAMe innan de förskriver det till patienter.

Om du tror att SAMe kan hjälpa dig att bekämpa din depression, diskutera det med din läkare eller psykiater. Tillägget finns tillgängligt utan recept, men det är viktigt att din läkare vet om du använder det. Detta kommer att hjälpa till att förebygga eventuella biverkningar.

SAMe kan interferera med andra mediciner. Personer som tar blodförtunnande medel kan ha en högre blödningsrisk om de också tar SAMe. Själva föreningen kan orsaka en rad olika biverkningar, bland annat muntorrhet, diarré, yrsel och sömnlöshet.

5-HTP

5-hydroxitryptofan (5-HTP) är en kemikalie som kroppen tillverkar från L-tryptofan. L-tryptofan, eller tryptofan, är en proteinbyggsten.

Tryptofan finns naturligt i vissa livsmedel, men det gör inte 5-HTP. I stället använder kroppen tryptofan för att producera 5-HTP. Kostkällor för tryptofan är bland annat:

 • Kalkon
 • Kyckling
 • Mjölk
 • Sjögräs
 • Solrosfrön
 • Rovor och kålrötter
 • Potatis
 • Pumpor

Liksom SAMe kan 5-HTP bidra till att höja hjärnans serotoninnivå. Mediciner som ökar serotonin brukar hjälpa till att lindra symtom på depression.

Förutom depression har 5-HTP använts för att behandla flera tillstånd, till exempel sömnstörningar, ADHD, premenstruellt syndrom och Parkinsons sjukdom. Forskare tror att förändringar i serotonin bidrar till alla dessa tillstånd.

Det är dock inte all forskning som stöder användningen av 5-HTP. En analys från 2012(7) av 5-HTP-studier visade att fördelarna med kemikalien till stor del var överdrivna.

Faktum är att studien, som publicerades i Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment(8), hävdar att 5-HTP kan förvärra underliggande symtom på depression. Långvarig användning av 5-HTP kan utarma andra neurotransmittorer.

5-HTP kan framställas från frön av Griffonia simplicifolia, en afrikansk växt. Fröna tillverkas till tabletter och kapslar.

Den genomsnittliga dosen av 5-HTP är 100 till 300 milligram som tas en till tre gånger om dagen. Den rätta dosen för dig och ditt tillstånd kan dock vara annorlunda. Prata med din läkare om vilken mängd du bör ta.

När du börjar få framgång med 5-HTP kan du kanske minska din dos. På så sätt kan du behålla fördelarna med behandlingen utan att uppleva biverkningar.

Var försiktig med att använda 5-HTP tillsammans med andra mediciner som ökar serotoninnivåerna, inklusive antidepressiva medel. Du kan få för mycket serotonin från kombinationen av läkemedel. Detta kan leda till ett tillstånd som kallas serotoninsyndrom.

Serotoninsyndrom kan potentiellt orsaka negativa biverkningar, inklusive hjärtproblem och ångest.

Omega-3-fettsyror

Fördelarna med omega-3-fettsyror för hjärthälsan är allmänt kända. Dessa essentiella fetter kan också vara bra för att lindra symtom på depression.

Omega-3-fettsyror kallas också för essentiella fettsyror eftersom kroppen behöver dem för normala funktioner.

Dessa fetter är viktiga för neurologisk utveckling och tillväxt. Människokroppen kan dock inte göra omega-3 på egen hand.

Ett urval av vitaminer och kosttillskott mot depression från Nutri.se >

Omega-3-fettsyror finns i kosttillskott och livsmedel, inklusive fisk, vissa nötoljor och vissa växter. Vissa studier tyder på att omega-3-fettsyror kan bidra till att lindra tecken och symtom på depression, men de övergripande bevisen är oklara.

En studie från 2003 i European Neuropsychopharmacology visade att personer som tog tillskott av omega-3-fettsyror hade minskade depressionssymptom. Denna studie tyder också på att omega-3 kan vara fördelaktigt för personer som tar traditionella antidepressiva medel.

I en granskning 2009(9) av tre andra stora studier om omega-3 vid depression konstaterades att tillskotten gav bättre resultat hos både barn och vuxna jämfört med placebo.

En senare studie(10) konstaterade dock att löftet om omega-3 som behandling av depression är i stort sett ogrundat. I denna analys drogs slutsatsen att många av studierna var för små eller felaktigt undersökta.

Att ta fiskoljetillskott mot depression

Omega-3-tillskott tillverkas från två källor: fisk eller växter. Omega-3-fettsyrorna från fisk kallas eikosapentaensyra (EPA) och dokosahexaensyra (DHA). De omega-3-fettsyror som kommer från växtkällor kallas alfa-linolensyra (ALA).

Det är viktigt att du har en balans av båda typerna i din kost. För tillskottsanvändning tillverkas oljorna till kapslar. Vissa ALA omega-3-källor säljs som oljor.

EPA och DHA omega-3-fettsyror rekommenderas oftast till personer med depression. Ett gram omega-3-fettsyror från fisk kan vara effektivt för att minska depressionssymptom.

Enligt National Institutes of Health (NIH)(11) kan de flesta människor ta upp till 3 gram omega-3 fiskoljetillskott varje dag utan biverkningar eller komplikationer.

När det gäller depression rapporterar Mayo Clinic att en kapsel på 1 000 milligram med EPA har visat sig vara effektiv vid depressionsbehandling. Dessa tas en gång om dagen. Om du inte kan svälja ett stort piller på en gång kan din läkare rekommendera en mindre dos som tas två gånger om dagen i stället.

Trots de potentiella fördelarna bör du prata med din läkare innan du börjar med dessa tillskott. Förutom möjligheten till bristande effekt kan fiskoljetillskott interagera negativt med andra mediciner.

De kan interagera med p-piller och vissa läkemedel mot högt blodtryck. De kan också öka risken för blödningar. Personer som står på blodförtunnande medel bör undvika att ta det utan övervakning.

Som en studie från 2009 från The Journal of Clinical Psychiatry(12) konstaterar är omega-3 nyttiga när de används för att förstärka annan behandling. Men i studien konstaterades också att det inte fanns tillräckligt med bevis för att rekommendera omega-3 som enda behandling av depression.

Om du vill lägga till omega-3 i din behandlingsrutin bör du diskutera det med din läkare. Sammantaget verkar denna kompletterande behandling vara mest lovande hos personer med mild eller måttlig depression.

B-vitamin

B-vitaminer är viktiga för din hjärnhälsa. Vitaminerna B-12 och B-6 är särskilt betydelsefulla.

De hjälper till att producera och kontrollera de kemikalier som påverkar humöret och andra hjärnfunktioner. Faktum är att låga nivåer av dessa vitaminer är kopplade till depression.

För att diagnostisera brist på B-vitamin kan din läkare ta ett blodprov för testning.

Om dina nivåer är låga kan du öka mängden B-vitamin genom kosten. B-rika livsmedel inkluderar kött, fisk, ägg och mejeriprodukter.

Om dina B-vitaminnivåer är riktigt låga eller om din läkare vill öka dem snabbt kan han/hon föreslå ett dagligt B-vitamintillskott. Vid allvarlig brist kan din läkare rekommendera en B-12-spruta.

Att öka B-vitaminnivåerna kan hjälpa till att få slut på depressionssymptomen. Studier av B-vitamin har dock gett blandade resultat.

En studie från 2005 i Journal of Psychopharmacology(13) visade till exempel att en kombination av B-12-vitamin och folsyra (en annan typ av B-vitamin) minskade depressionssymptomen.

Andra undersökningar, till exempel en studie från 2005 i Family Practice, ifrågasatte dock fördelarna med B-vitamin. Det behövs mer forskning innan de flesta läkare kommer att stödja tillskott av B-vitamin som ett alternativ till traditionella antidepressiva läkemedel.

De flesta multivitaminer innehåller tillräckliga mängder av de viktigaste B-vitaminerna. Om du börjar använda en daglig multivitamin behöver du kanske inte ytterligare tillskott. Du kan dock köpa kosttillskott som endast innehåller B-vitamin.

Ett urval av vitaminer och kosttillskott mot depression från Nutri.se >

De flesta B-vitamintillskott är tillverkade av tillverkade bakterier. Bakterierna syntetiserar vitaminet, som sedan läggs i tabletter eller kapslar.

Doser för depression varierar mellan 1 och 25 mikrogram per dag. NIH rekommenderar att vuxna över 14 år får 2,4 mikrogram per dag. Högre doser kan vara både säkra och effektiva.

Det är dock viktigt att diskutera detta med din läkare innan du börjar använda B-vitamin i stora doser.

B-vitamintillskott hanteras i allmänhet bra om de tas på lämpligt sätt. Biverkningar är bland annat diarré, blodproppar och klåda. Dessa är dock sällsynta.

Som med många alternativa behandlingar kan B-vitamintillskott interferera med andra mediciner och behandlingar. Diskutera att ta B-vitamin med din läkare innan du börjar använda det. De kommer att överväga eventuella interaktioner och förändringar som kan vara nödvändiga.

D-vitamin

D-vitamin har många hälsofördelar. Tillräckliga nivåer av ”solskensvitaminet” hjälper din kropp att absorbera kalcium, vilket håller dina ben starka.

D-vitamin kan också skydda mot cancer, högt blodtryck och andra sjukdomar.

Det kan till och med bidra till att lindra symtom på depression. Kopplingen mellan D-vitamin och depression är dock inte lika väl underbyggd som när det gäller andra sjukdomar.

Personer med depression tenderar att ha låga D-vitaminnivåer, men de flesta människor i USA har brist på D-vitamin. Att öka dina nivåer av vitaminet kan lindra depressionssymptom.

En rapport som publicerades i Issues in Mental Health Nursing(14) tyder på att upprätthållandet av tillräckliga D-vitaminnivåer kan bidra till att minska depression. Vitaminet kan ha en viss effekt, men det behövs fler studier för att fastställa hur effektivt det kan vara.

Din kropp bildar D-vitamin när din hud utsätts för solljus. Du kan också få D-vitamin från vissa livsmedel, bland annat torskleverolja, mjölk, sardiner och ägg.

För många människor är kosttillskott det säkrare valet. Rutinmässig solexponering kan öka din risk för hudcancer. Dessutom är solens strålar inte tillräckligt starka i områden norr om den 37:e breddgraden. Många människor i dessa områden kan inte bilda tillräckligt med D-vitamin genom solexponering.

Studier som stöder användningen av D-vitamin vid depression är begränsade, så informationen om dosering är också begränsad. Du kan ta det rekommenderade dagliga intaget, vilket är 600 internationella enheter (IU) varje dag.

Du kan eventuellt ta en större dos, men den föreslagna genomsnittliga dosen ligger mellan 400 och 800 IE varje dag, enligt Mayo Clinic. Vissa personer kan ta mycket större doser med framgång, men du bör göra detta endast under läkares överinseende.

D-vitamintoxicitet är en möjlig komplikation om man tar för mycket under för lång tid. Symtom på D-vitamintoxicitet är bland annat viktminskning, hjärtarytmier och överdriven urinering.

Du kan dock inte få för mycket D-vitamin från solexponering. Toxicitet är endast ett problem om du får D-vitamin från kosttillskott.

Saffran (Crocus sativus)

Saffran (Crocus sativus) är en sällsynt krydda som tillverkas av den torkade stämpeln från Crocus sativus-blomman.

Saffran har använts i århundraden för att stärka matsmältningen, mildra menstruationen, förbättra humöret och öka avslappningen.

I dag är den lovande som ett potentiellt alternativ för behandling av depression.

En studie från 2013 i Journal of Integrative Medicine visade att saffrantillskott faktiskt förbättrar humöret och minskar symtomen på allvarlig depression mer än placebotillskott.

I studien drogs också slutsatsen att det behövs mer forskning innan saffran kan bli ett allmänt använt alternativ.

För att göra saffrantillskott görs pulver från de torkade Crocus sativus stigmanerna till en kapsel. En studie, som publicerades i Phytotherapy Research(16), visade att kryddan var effektiv när försökspersonerna använde 30 milligram per dag.

Om du tar för mycket saffran kan du få biverkningar och symtom, till exempel kräkningar, yrsel och diarré.

Saffran är i allmänhet mycket dyrt eftersom det krävs många växter för att göra en liten mängd av kryddan. Därför är saffrantillskott inte lätta att hitta och de kan också vara kostsamma.

Kava kava (Piper methysticum)

Kava kava (Piper methysticum) kan erbjuda personer med depression en viss lindring av sina symtom.

Kava-plantan är en hög buske som är infödd i södra Stilla havet. Dess rot används allmänt som medicin.

Kava kan få människor att känna sig berusade, så teer och tinkturer gjorda av roten har använts i århundraden för att öka avslappningen och minska ångest.

Kava behandlar inte nödvändigtvis depression eller de underliggande orsakerna. I stället kan det hjälpa patienter som använder det att känna sig mer avslappnade och lugna.

I en studie som publicerades i Psychopharmacology(17) undersöktes effektiviteten av kava kava. Forskarna fann att en vattenbaserad version av kava gav upphov till ångestdämpande och antidepressiv aktivitet hos personer med depression.

Forskarna noterade också att extraktet inte gav upphov till några säkerhetsproblem i den mängd och varaktighet som studerades (250 milligram kavalaktoner per dag).

Kavarötter kan malas till en massa och tillsättas till vatten för att skapa en tjock blandning som kan konsumeras för medicinska ändamål.

För receptfria kosttillskott krossas torkad kavarot och görs sedan till en kapsel. Kava mäts i kavalaktoner, som är de kemiska föreningar som härrör från roten.

I en rapport som publicerades i Advances of Pharmacological Sciences analyserades flera studier om kavabehandling. Den metod som användes mest var 300 milligram per dag i fyra veckor.

Rapporten pekade på en studie som använde 280 milligram per dag. Studien visade att effekter eller symtom av att använda den mängden inte var värre än den placebo som gavs.

De flesta människor kan bara ta kavalaktoner under en kort tid på grund av risken för överdosering och biverkningar. Din läkare bör hjälpa dig att bestämma rätt varaktighet för dig.

Kava kan orsaka njurskador, särskilt om det används under långa perioder. Interaktioner mellan kava och andra läkemedel kan också orsaka allvarliga biverkningar.

Eftersom studierna är begränsade och resultaten inte är entydiga är det bäst att prata med din läkare innan du överväger kava som ett behandlingsalternativ.

En dos av kunskap kring kosttillskott mot depression

Det medicinska samfundet stöder användningen av vissa örter och kosttillskott mer än andra. Studier av dessa alternativa behandlingar är begränsade och resultaten är ibland ofullständiga.

Innan läkare rekommenderar en ört eller ett tillskott som behandling måste flera studier ge positiva resultat. En enda positiv studie räcker sällan för att övertyga läkarkåren.

Om du är intresserad av att använda örter, vitaminer eller kosttillskott för att behandla eller hjälpa till att behandla din depression, rådgör först med din läkare eller psykiater. Många av dessa behandlingar är lovande, men vissa har biverkningar.

Vissa av dessa biverkningar och komplikationer är mycket allvarliga. Din läkare kan hjälpa dig att avgöra om någon av dessa alternativa behandlingar är rätt för dig, dina symtom och din livsstil.

Ett urval av vitaminer och kosttillskott mot depression från Nutri.se >

Källa
 1. Akhondzadeh, S., Tahmacebi-Pour, N., Noorbala, A. A., Amini, H., Fallah-Pour, H., Jamshidi, A. H., & Khani, M. (2005). Crocus sativus L. in the treatment of mild to moderate depression: a double-blind, randomized and placebo-controlled trial. Phytotherapy Research, 19(2), 148-151. Retrieved from.
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15852492
 2. Birdsall, T. C. (1998). 5-Hydroxytryptophan: a clinically-effective serotonin precursor. Alternative Medicine Review, 3(4), 271-280
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9727088
 3. Bloch, M. H., & Hannestad, J. (2012). Omega-3 fatty acids for the treatment of depression: systematic review and meta-analysis. Molecular Psychiatry, 17(12), 1272-1282. Retrieved from
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21931319
 4. Coppen, A., & Bolander-Gouaille, C. (2005). Treatment of depression: time to consider folic acid and vitamin B12. Journal of Psychopharmacology, 19(1), 59-65. Retrieved from
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15671130
 5. Depression. (2016, March 30)
  cdc.gov/mentalhealth/basics/mental-illness/depression.htm
 6. Ernst, E. (2009). Review: St John’s wort superior to placebo and similar to antidepressants for major depression but with fewer side effects. Evidence Based Mental Health, 12, 78. Retrieved from
  ebmh.bmj.com/content/12/3/78.full
 7. For minor depression, study shows no benefit over placebo from St. John’s wort, citalopram. (2011, July 22)
  nimh.nih.gov/news/science-news/2011/for-minor-depression-study-shows-no-benefit-over-placebo-from-st-johns-wort-citalopram.shtml
 8. Freeman, M. P. (2009). Omega-3 fatty acids in major depressive disorder. Journal of Clinical Psychiatry. 70(Suppl 5), 7-11
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19909687
 9. Hausenblas, H. A., Aha, D., Dubyak, P. J., & Anton, S. D. (2013). Saffron (Crocus sativus L.) and major depressive disorder: a meta-analysis of randomized clinical trials. Journal of Integrative Medicine, 11(6), 377-383
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24299602
 10. Hinz, M., Stein, A., & Uncini, T. (2012). 5-HTP efficacy and contraindications. Journal of Neuropsychiatric Disease and Treatment, 8, 323–328
  ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3415362/
 11. Hypericum Depression Trial Study Group. (2002). Effect of Hypericum perforatum (St John’s wort) in major depressive disorder: A randomized controlled trial. The Journal of the American Medical Association, 287(14), 1807-1814. Retrieved from
  jama.jamanetwork.com/article.aspx?articleid=194814
 12. Is there any benefit to taking fish oil supplements for depression? (2012, November 27)
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/expert-answers/fish-oil-supplements/faq-20058143
 13. Major depression among adults. (n.d.). Retrieved from
  nimh.nih.gov/statistics/1MDD_ADULT.shtml
 14. Mayo Clinic Staff. (2014, February 21). Depression (major depressive disorder): Alternative medicine
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/alternative-medicine/con-20032977
 15. Mayo Clinic Staff. (2014, February 21). Depression (major depressive disorder): Causes
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/causes/con-20032977
 16. Mayo Clinic Staff. (2014, February 21). Depression (major depressive disorder): Definition
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/definition/con-20032977
 17. Mayo Clinic Staff. (2014, February 21). Depression (major depressive disorder): Symptoms
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/symptoms/con-20032977
 18. Mayo Clinic Staff. (2014, February 21). Depression (major depressive disorder): Tests and diagnosis
  mayoclinic.org/diseases-conditions/depression/basics/tests-diagnosis/con-20032977
 19. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). Omega-3 fatty acids, fish oil, alpha-linolenic acid: Dosing
  mayoclinic.org/drugs-supplements/omega-3-fatty-acids-fish-oil-alpha-linolenic-acid/dosing/hrb-20059372
 20. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). SAMe. Retrieved from
  mayoclinic.org/drugs-supplements/same/background/hrb-20059935
 21. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). SAMe: Dosing. Retrieved from
  mayoclinic.org/drugs-supplements/same/dosing/hrb-20059935
 22. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). SAMe: Evidence
  mayoclinic.org/drugs-supplements/same/evidence/hrb-20059935
 23. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). St. John’s wort (Hypericum perforatum)
  mayoclinic.org/drugs-supplements/st-johns-wort/dosing/hrb-20060053
 24. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). Vitamin D: Background
  mayoclinic.org/drugs-supplements/vitamin-d/background/hrb-20060400
 25. Mayo Clinic Staff. (2013, November 1). Vitamin D: Dosing
  mayoclinic.org/drugs-supplements/vitamin-d/dosing/hrb-20060400
 26. Mischoulon, D., & Fava, M. (2002). Role of S-adenoysl-L-methionine in the treatment of depression: a review of the evidence. The American Journal of Clinical Nutrition, 76(Suppl), 1158S-1161S
  ajcn.nutrition.org/content/76/5/1158S.full.pdf
 27. Osher, Y. & Belmaker, R.H. (2009). Omega-3 fatty acids in depression: A review of three studies. [Abstract.] CNS Neuroscience and Therapeutics 15(2), 128-133. Retrieved from
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19499625
 28. Papakostas, G. I., Mischoulon, D., Shyu, I., Alpert, J., & Fava, M. (2010). S-adenosyl methionine (SAMe) augmentation of serotonin reuptake inhibitors for antidepressant nonresponders with major depressive disorder: a double-blind, randomized clinical trial. The American Journal of Psychiatry, 167(8), 942-948
  ajp.psychiatryonline.org/doi/full/10.1176/appi.ajp.2009.09081198
 29. Penckofer, S., Kouba, J., Byrn, M., & Ferrans, C. (2010). Vitamin D and Depression: Where is all the Sunshine? Issues in Mental Health Nursing, 31(6), 385–393
  ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2908269/
 30. Rapaport, M., Nierenberg, A., Howland, R., Dording, C., Schettler, P., & Mischoulon, D. (2011). The treatment of minor depression with St. John’s wort or citalopram: Failure to show benefit over placebo. Journal of Psychiatric Research, 45(7), 931-941. Retrieved from
  ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3137264/
 31. Rowe, A., Zhang, L. Y., & Ramzan, I. (2011). Toxicokinetics of Kava. Advances in Pharmacological Sciences, 2011, 326724
  ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3085297/
 32. S-Adenosyl-L-Methionine (SAMe): An Introduction. (2013, August)
  nccam.nih.gov/health/supplements/SAMe
 33. Sarris, J. (2011). Clinical depression: an evidence-based integrative complementary medicine treatment model. Alternative Therapies in Health and Medicine, 17(4), 26-37
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22314631
 34. Sarris, J., Kavanagh, D. J., Byrne, G., Bone, K. M., Adams, J., & Deed, G. (2009). The Kava Anxiety Depression Spectrum Study (KADSS): a randomized, placebo-controlled crossover trial using an aqueous extract of Piper methysticum. Psychopharmacology, 205(3), 399-407
  ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19430766
 35. Serotonin. (n.d.)
  pubchem.ncbi.nlm.nih.gov/summary/summary.cgi?cid=5202
 36. St. John’s wort and depression. (2013, September). Retrieved from
  nccam.nih.gov/health/stjohnswort/sjw-and-depression.htm
 37. Su, K. P., Huang, S., Chiu, C., & Shen, W. (2003). Omega-3 fatty acids in major depressive disorder: A preliminary double-blind, placebo-controlled trial [Abstract]. European Neuropsychopharmacology, 13, 267–271
  europeanneuropsychopharmacology.com/article/S0924-977X(03)00032-4/pdf
 38. Vitamin B12. (2011, June 24)
  ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminB2-HealthProfessional/#h2
 39. Vitamin D. (2011, June 24)
  ods.od.nih.gov/factsheets/VitaminD-HealthProfessional/
 40. Williams, A., Cotter, A., Sabina, A., Girard, C., Goodman, J., & Katz, D. (2005). The role for vitamin B-6 as treatment for depression: a systematic review. Family Practice, 22(5), 532-537. Retrieved from
  fampra.oxfordjournals.org/content/22/5/532.long