Åkerfräken (Equisetum arvense) är en ört i växtfamiljen Equisetaceae. Den kallas också för ”hästsvans ört” eller ”hästsvans”.

Människor har använt åkerfräken sedan grekisk och romersk tid. Växten har använts som medicinalväxt för att behandla benförlust (osteoporos), tuberkulos och njurproblem. Vissa har hävdat att åkerfräken kan hjälpa till att lindra vätskeretention (diuretikum), stoppa blödningar och läka sår.

Även om den har använts under lång tid finns det ingen bra forskning om hur väl Åkerfräken fungerar eller hur säker den är för människor. Den här artikeln kommer att gå igenom vad studier har kommit fram till om användning av åkerfräken. Den kommer också att lära dig om hur åkerfräken har använts och vad du bör veta innan du provar det.

Åkerfräken

Allt om åkerfräken

Åkerfräken är en flerårig växt. Det betyder att den kommer tillbaka varje år och lever vanligtvis minst två år. Den anses vara ett ogräs eftersom den sprids snabbt. Växten är invasiv, vilket innebär att den kan förflytta sig genom ett landområde mycket snabbt. Den kan till exempel vara svår att bli av med när den väl finns i din trädgård.

Åkerfräkenväxten är som en ormbunke. Den har ihåliga, spetsiga stjälkar och fjällande blad. Åkerfräken växer till att bli ungefär 1 fot hög (12 tum).

Endast den gröna ormbunksliknande delen av växten används i alternativmedicinska syften. Växtens rot används inte.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Vad används åkerfräken för?

Inom alternativmedicinen har örter som åkerfräken använts i många tusen år för att behandla hälsoproblem. Det finns dock inte tillräckligt med forskning om åkerfräken för att veta om den hjälper dessa tillstånd. Det är inte heller klart om det är säkert för människor att använda.

Här är några exempel på tillstånd som vissa hävdar att åkerfräken kan hjälpa:

 • Blödning
 • Gikt
 • Frostskador
 • Kraftiga menstruationer
 • Oförmåga att kontrollera blåsan (inkontinens)
 • Stenar i njurar eller urinblåsor
 • Artros
 • Urinvägsinfektioner
 • Viktförlust
 • Sår

Forskning om åkerfräken

Produkter som innehåller åkerfräken kan hävda att de hjälper eller till och med behandlar medicinska tillstånd. Det finns dock inte tillräckligt med forskning för att stödja påståendena. Den forskning om åkerfräken som har gjorts har mestadels gjorts på djur, inte på människor. Resultaten av dessa studier kan hjälpa oss att lära oss mer om åkerfräken men gäller inte nödvändigtvis för människor.

Här är några studier som har tittat på hur åkerfräken skulle kunna användas vid hälsoproblem.

Osteoporos

Osteoporos är ett tillstånd som orsakar uppmjukning eller gallring av benvävnaden. Det förekommer ofta hos personer som går igenom klimakteriet. Åkerfräken innehåller kisel, ett mineral som behövs för en sund ben- och bindvävsproduktion (2).

Vissa studier har tittat på om åkerfräken kan hjälpa till att behandla osteoporos, men de har inte gjorts på människor. Istället använde forskarna djur som fått sina äggstockar borttagna. Det gjorde att de liknade en person som befinner sig i klimakteriet.

En studie från 2016 som publicerades i Indian Journal of Pharmacology visade till exempel att kalcium, D-vitamin, zink -lysin, L-prolin, L-argininin och L-askorbinsyra (N) bidrog till att benen bildades snabbare hos råttor. Att lägga till ett extrakt av åkerfräken till behandlingen verkade hjälpa till med benbildningen.

Studien tittade endast på benbildning hos råttor. Det är oklart om samma fördelar skulle inträffa hos människor med osteoporos.

Hårtillväxt

Häxört innehåller en aminosyra som kallas cystein. Örten innehåller också mineraler som selen, vilket är känt för att öka hårväxten (2).

Blodsocker

En annan studie på råttor som publicerades av Pakistan Journal of Biological Sciences visade att åkerfräken kan bidra till att sänka blodsockernivåerna (glukos). Men eftersom studien gjordes med djur måste mer forskning göras med människor för att se om det skulle hjälpa och vara säkert att använda (3).

Sammanfattning

Tagelstjälk har sagts hjälpa till med hälsoproblem som svaga ben och håravfall. Det finns dock inte tillräckligt med forskning som visar att det är säkert och effektivt för människor att använda. De flesta studier som har gjorts har gjorts på djur, inte på människor.

Hur fungerar åkerfräken?

Vissa kemikalier i åkerfräken tros sänka inflammation. De kan också hjälpa kroppen att tillverka mer ämnen som stärker immunförsvaret (antioxidanter).

åkerfräken innehåller också kisel och kisel. Dessa mineraler arbetar tillsammans för att stärka hår och naglar. De hjälper också kroppen att göra frisk benvävnad.

Selen, ett annat mineral som har visat sig hjälpa håret att växa, finns också i åkerfräken (2).

Möjliga biverkningar

Food and Drug Administration (FDA) säger att åkerfräken är en ört med odefinierad säkerhet (4). Det betyder att det inte finns tillräckligt med forskningsbevis för att bevisa att åkerfräken är säker att använda eller att den fungerar för att behandla hälsotillstånd. FDA har inte godkänt åkerfräken för någon användning.

Särskild varning

Åkerfräken innehåller ett enzym som kallas tiaminas. Enzymet bryter ner tiamin, som också kallas vitamin B1. När tiamin bryts ner blir det oanvändbart för kroppen.

Om du tar för mycket åkerfräken eller tar det under en längre tid kan det hända att du inte har tillräckligt med tiamin i kroppen (tiaminbrist).

Inte godkänt av FDA

Vissa kommersiella Åkerfräkenprodukter säger att de inte innehåller tiaminas. Växtbaserade kosttillskott regleras dock inte av FDA. Det innebär att informationen på dessa produkters etiketter kan vara felaktig.

Även om en produkt inte innehåller tiaminas finns det inte tillräckligt med bevis för att det är säkert och effektivt att använda en tiaminasfri åkerfräkenprodukt.

Åkerfräken

Kontraindikationer

En kontraindikation innebär att du inte bör ta ett läkemedel eller kosttillskott eftersom det kan orsaka en dålig reaktion. Medicinska tillstånd, mediciner, andra produkter du använder och behandlingar kan alla vara kontraindikationer.

Åkerfräken har flera kända kontraindikationer. Om någon av dessa situationer gäller för dig ska du inte använda åkerfräken.

Störningar i samband med alkoholanvändning:

 • Åkerfräken gör att kroppen har sämre förmåga att använda tiamin. Att dricka mycket alkohol kan göra det mer sannolikt att du har tiaminbrist.
 • Tiaminbrist: åkerfräkenörteln bryter tiaminet i två delar. Detta gör det oanvändbart i kroppen. Om detta händer kan du inte ha tillräckligt med tiamin för att tillgodose kroppens behov (tiaminbrist). Din vårdgivare kanske vill att du tar ett B-komplex eller multivitamin dagligen om du använder åkerfräken för att förhindra tiaminbrist.
 • Graviditet eller amning: Det finns inte tillräckligt med forskning om användning av åkerfräken när du är gravid eller ammar för att visa att det är säkert.
 • Diabetes: Hästsvamp tros sänka blodsockret. Att ha för låga blodsockernivåer kallas hypoglykemi. Om en person med diabetes får mycket låga blodsockernivåer kan det vara livshotande.
 • Låg kaliumhalt: åkerfräken har en ”vätskespolande” effekt. Detta kallas för ett diuretikum. När du förlorar mycket vätska från kroppen förlorar du också ett viktigt näringsämne som kallas kalium. Om dina kaliumnivåer blir för låga kallas det hypokalemi. Detta tillstånd kan vara mycket farligt eftersom det kan göra att ditt hjärta inte fungerar som det ska.

Prata med din läkare

Prata alltid med din läkare innan du tar något växtbaserat tillskott – särskilt om du tar receptbelagda läkemedel. Receptfria läkemedel (OTC), andra naturliga eller växtbaserade kosttillskott, vitaminer och mineraler kan också interagera med åkerfräken.

Läkemedelsinteraktioner

Om du tar vissa mediciner kan åkerfräken påverka hur de fungerar. Du bör inte använda åkerfräken om du tar:

 • Litium: Den ”vätskespolande” effekten av åkerfräken kan förändra hur snabbt litium lämnar din kropp. Om detta händer kan det hända att du inte har rätt mängd litium i kroppen. Detta kan orsaka biverkningar eller göra att medicinen inte fungerar som den ska.
 • Diabetesläkemedel: Actos (pioglitazon), Amaryl (glimepirid), Avandia (rosiglitazon), Diabeta (glyburid), Glucotrol XL (glipizid), insulin och andra läkemedel som används för att behandla diabetes ska inte tas tillsammans med Åkerfräken. Åkerfräken kan sänka dina blodsockernivåer. Om du tar det tillsammans med insulin eller andra diabetesläkemedel kan du få farligt låga blodsockernivåer.3
 • Diuretika: Läkemedel (ibland kallade ”vattenpiller”) som ”spolar ut” vätska ur kroppen kan också göra att dina kaliumnivåer blir låga. Exempel på dessa läkemedel är Diuril (klorothiazid), Lasix (furosemid), Microzide (hydroklortiazid) och Thalitone (klorthalidon). En liten randomiserad, dubbelblind studie visade att åkerfräken också hade en vätskeutspolande effekt.5 Om du använder åkerfräken tillsammans med ett annat vätskeutspolande läkemedel kan dina kaliumnivåer bli för låga.
 • Nikotinplåster eller nikotintuggummi: Hästsvamp innehåller nikotin. Du ska inte använda åkerfräken om du använder nikotintuggummi eller nikotinersättningslappar.
 • Lanoxin (digoxin): Om åkerfräken sänker dina kaliumnivåer kan det påverka ditt hjärtslag. Personer som redan har problem med hur hjärtat slår (arytmi) eller som tar en medicin som heter digoxin bör inte ta åkerfräken.
Åkerfräken

Sammanfattning

Åkerfräken är inte säkert att använda om du har vissa medicinska tillstånd. Du bör inte heller blanda det med vissa mediciner eller andra kosttillskott. Fråga alltid din vårdgivare innan du tar växtbaserade kosttillskott.

Urval, beredning och förvaring

Läkemedelspreparat gjorda med åkerfräken från Equisetum anses vanligen vara säkra. En annan art av åkerfräken som heter Equisetum palustre har dock visat sig vara giftig för hästar.

Beredning

åkerfräken kommer som en torkad ört. Du kan använda den som te och i andra blandningar. Du kan också få åkerfräken i en vätska, en koncentrerad vätska som kallas tinktur, eller i en kapsel.

Här är några exempel på doser av åkerfräken som du kan se i olika produkter:

 • En kapsel: En standarddos har 10 till 15 % kiseldioxid i en kapsel.
 • En örtinfusion: 2 till 3 teskedar torkad åkerfräken tas tre gånger om dagen.
 • En tinktur: Dosen bör väljas av din vårdgivare, men förhållandet för att göra tinktur är 1 till 5.
 • En kompress (för sår eller hudbehandling): 10 gram ört per 1 liter (33,8 ounces) vatten varje dag (6)

Samarbete med din vårdgivare

Det finns inte tillräckligt med forskning om hur mycket åkerfräken man ska använda (dosen). När det gäller växtbaserade kosttillskott i allmänhet finns det flera faktorer att ta hänsyn till. Till exempel din ålder och eventuella hälsotillstånd som du har.

Din naturläkare, apotekare, läkare eller annan vårdgivare som du samarbetar med kan hjälpa dig att ta reda på hur mycket åkerfräken du ska använda. Du bör också alltid läsa och följa de bipacksedlar och etiketter som följer med produkterna.

Här är några exempel på hur mycket åkerfräken som kan användas för olika tillstånd. Du måste dock prata med din vårdgivare om vilken dos som är rätt för dig.

 • Sköra naglar: Produkter som krämer som går på huden kan innehålla åkerfräken. I studier applicerades dessa produkter varje kväll i 29 dagar (eller varannan dag i 14 dagar).
 • Diuretikum: I en studie gavs ett tornextrakt av åkerfräken som innehöll 0,026 % totala flavonoider som en 300 mg-dos som en person tog genom munnen tre gånger om dagen.
 • Sårläkning: I en studie lades en salva med 3 % åkerfräken på episiotomiområdet hos personer som nyligen hade fött barn (postpartum) var 12:e timme i 10 dagar.

Kan man ta för mycket åkerfräken?

Det har förekommit rapporter om toxicitet från åkerfräken. Vissa örtexperter rekommenderar det dock fortfarande (7).

Förvaring

Precis som många receptbelagda läkemedel måste växtbaserade produkter förvaras på rätt sätt för att säkerställa att de fortsätter att fungera. Alla preparat av åkerfräken bör förvaras i en förseglad mörk behållare. De måste skyddas från exponering för ljus.

Sammanfattning

Åkerfräken kommer i olika former. Torkade preparat kan göras till ett te eller tillsättas i andra produkter. Det kan också ingå i en kapsel som du kan ta som ett piller. Du kan också få det i flytande former.

Se till att du förvarar åkerfräkenprodukter på ett mörkt ställe som inte får mycket ljus. Detta kommer att hjälpa dem att hålla längre.

Sammanfattning

Åkerfräken är en växt som har använts i tusentals år. Den finns ofta i produkter som ska hjälpa till med hårväxt eller benhälsa. Det finns dock inte tillräckligt med forskning för att bevisa att den är kan behandla medicinska tillstånd eller är säker att använda.

FDA har inte godkänt åkerfräken för att behandla några medicinska tillstånd. Växtprodukter som åkerfräken är inte heller reglerade av FDA.

Prata alltid med din vårdgivare innan du tar ett växtbaserat kosttillskott som åkerfräken. Det är inte okej att använda åkerfräken om du tar vissa mediciner eller har vissa hälsotillstånd.

Det finns olika sätt att använda åkerfräken. Det finns också i olika mängder. Om din vårdgivare anser att det är okej för dig att prova åkerfräken hjälper hen dig att ta reda på vilken typ du ska ta och hur mycket du ska använda.

VANLIGA FRÅGOR

Är det säkert att äta åkerfräken?

Det beror på. Det finns två vårskördeerbjudanden från åkerfräkenplantan; dessa inkluderar de fertila brunfärgade skotten som dyker upp i början av säsongen – dessa är ätbara.

De unga, solbruna skotten har traditionellt ätits av indianer och japaner, men det har inte bevisats att det är säkert att inta växten. De gröna stjälkarna som dyker upp senare kan användas för medicinska ändamål, men de är inte ätbara.

Kan åkerfräken främja hårväxt?

Det har inte bevisats att åkerfräken kan få håret att växa, men örten tros fylla på mineraler i kosten (t.ex. selen) som är kända för att främja en sund hårväxt.

Det är dock inte känt att användningen av kosttillskott är effektiv för alla, faktum är att det finns begränsad forskning tillgänglig om kosttillskott och håravfall.

Trots bristen på forskningsdata har många produkter mot håravfall ”aktiva ingredienser” som innehåller selen. Det är viktigt att notera att selenförgiftning är väldokumenterad och en biverkning av att ta för mycket selen är håravfall.

Är åkerfräken säker för barn?

Nej. Åkerfräken innehåller spår av nikotin och rekommenderas inte för barn (6).

Varifrån kommer namnet åkerfräken?

Ordet ”Equisetum” kommer från de latinska orden ”equus” som betyder häst och ”seta” som betyder borst. Detta namn härrör från de borstliknande egenskaperna hos bladen på åkerfräkenväxten, därav det vanliga namnet ”flaskborste”.

Observera att det är en annan växt än Callistemon, som har borstiga röda blommor som ser ut som en flaskborste.

Åkerfräken har även andra namn:

 • Asprêle
 • Flaskborste
 • Coda cavallina
 • Cola de Caballo
 • Vanlig åkerfräken
 • Equisetum
 • Åkerpäpple
 • Hästört
 • Åkerfräkengräs
 • Åkerfräkenört, bäckrosett
 • Hästpil
 • Queue-de-Renard
 • Skurande sly
 • Rakgräs
 • Vårpärlstjärt

Åkerfräken är inte samma sak som Callistemon-växten, som har röda blommor som ser ut som en flaskborste.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Alasadi, TA. What is the role of silicon in human and disease? Professor of Chemistry. Wasit University.
 2. Bruno, G. Have a Good Hair DayHuntington College of Health Sciences.
 3. Safiyeh S, Fathallah FB, Vahid N, Hossine N, Habib SS. Antidiabetic effect of Equisetum arvense L. (Equisetaceae) in streptozotocin-induced diabetes in male ratsPak J Biol Sci. 2007 May 15;10(10):1661-6.
 4. U.S. National Library of Medicine. EQUISETUM ARVENSE- equisetum arvense top pellet.
 5. Carneiro DM, Freire RC, Honório TC, et al. Randomized, Double-Blind Clinical Trial to Assess the Acute Diuretic Effect of Equisetum arvense (Field Horsetail) in Healthy VolunteersEvid Based Complement Alternat Med. 2014;2014: doi:10.1155/2014/760683
 6. Penn State Hershey. Milton S. Hershey Medical Center. Health Information Library. Horsetail.
 7. James A. Duke, Ph.D. The Green Pharmacy Handbook. Emmaus, PA: Rodale Press, 1997:80.

Lämna ett svar