Alpha-GPC är en kemikalie som frigörs när en fettsyra som finns i soja och andra växter bryts ner. Den används som läkemedel.

I Europa är alfa-GPC ett receptbelagt läkemedel för behandling av Alzheimers sjukdom. Det finns i två former; den ena tas genom munnen och den andra ges som en spruta. I USA finns alfa-GPC endast som kosttillskott, främst i produkter som marknadsförs för att förbättra minnet.

Andra användningsområden för alfa-GPC är behandling av olika typer av demens, stroke och ”mini-stroke” (transitorisk ischemisk attack, TIA). Alpha-GPC används också för att förbättra minne, tankeförmåga och inlärning.

Hur fungerar det?

Alpha-GPC verkar öka en kemikalie i hjärnan som kallas acetylkolin. Denna kemikalie i hjärnan är viktig för minnes- och inlärningsfunktioner.

Alpha-glycerophosphocholin (alfa-GPC eller α-GPC) är en kolinerg förening som används för kognitiv förbättring och för att öka effekten hos idrottare. Det verkar också stödja cellmembranen och kan bidra till att förebygga kognitiv försämring.

Alpha-GPC (alfa-glycerophosphocholine eller choline alphoscerate) är en kolinhaltig fosfolipid. Vid intag metaboliseras alfa-GPC till kolin och glycerol-1-fosfat. Kolin är en föregångare till acetylkolin, en neurotransmittor som är involverad i minne, uppmärksamhet och sammandragning av skelettmuskler. Glycerol-1-fosfat används för att stödja cellmembranen[1].

Alpha-GPC verkar lätt passera blod-hjärnbarriären och absorberas snabbt. Det är för närvarande det bästa kolinergikumet för att öka kolinnivåerna i plasma och hjärna[2].

Alpha-GPC kan kallas också:

Alfa-GPC, Alpha Glycerol Phosphoryl Choline, Alpha-Glyceryl Phosphoryl Choline, Alpha-Glyceryl Phosphatidylcholine, Alpha-glycerylphosphorylcholine, Choline alphoscerate, Glycerophosphorylcholine, Glycérophosphorylcholine, GPC, GroPCho, L-A-Glyceryl Phosphorylcholine, L-alpha-glycerylphosphorylcholine.

Vilka är alfa-GPC:s främsta fördelar?

Oralt tillskott av alfa-GPC är främst av intresse för nootropa eller kognitionsförbättrande ändamål. Det finns ett antal studier på gnagare som stöder denna effekt, men den har ännu inte visats hos i övrigt friska människor. Hos äldre vuxna med mild till måttlig demens – som innebär störd kolinerga neurotransmission – förbättrar alfa-GPC kognitiva symtom (t.ex. minnes- och uppmärksamhetsstörningar). 3. Alfa-GPC kan också förbättra effekten av acetylkolinesterashämmare (dvs. läkemedel som ökar tillgängligheten av acetylkolin genom att bromsa nedbrytningen av acetylkolin), som används för behandling av Alzheimers sjukdom. 3.

Idrottare är en annan population som kan ha nytta av alfa-GPC-tillskott. Preliminära bevis tyder på att alfa-GPC ökar kraften i vertikalhopp. 4[4][5] Dessutom rapporterades i en pilotstudie att alfa-GPC ökade toppkraften i bänkpress, men inte toppkraften eller kraftutvecklingshastigheten. 6] Huruvida alfa-GPC ökar den isometriska styrkan är för närvarande oklart. 5[5][7]

Vilka är alfa-GPC:s främsta nackdelar?

Alpha-GPC tolereras i allmänhet väl. Allvarliga biverkningar har inte rapporterats i studier på människor vid en dosering på 1 200 mg per dag i sex månader.[8] Nivån för inga observerade biverkningar är 150 mg per kg kroppsvikt per dag.

På senare tid har det uttryckts oro över alfa-GPC:s potential att öka risken för kardiovaskulära sjukdomar (CVD) eftersom det fungerar som substrat för syntesen av trimetylamin-N-oxid (TMAO) i tarmen, och TMAO är förknippat med negativa kardiovaskulära resultat hos personer med CVD och i mekanistiska studier[9].

I en kohortstudie från 2021 med mer än 12 miljoner deltagare (minst 50 år gamla), inklusive 108 877 alfa-GPC-användare, rapporterades att alfa-GPC-användning i minst 12 månader var förknippad med en ökad risk för stroke under 10 år[10]. 2021 fann man dessutom i en musstudie att alfa-GPC-tillskott främjade ateroskleros[11].

De nu tillgängliga bevisen är dock av preliminär karaktär, så det behövs randomiserade kontrollerade studier och stora kohortstudier för att bekräfta dessa resultat.

Hur fungerar alfa-GPC?

Mekanistiska bevis tyder på att alfa-GPC utövar sina effekter genom att öka syntesen och frisättningen av acetylkolin i hjärnan, där det är involverat i minne, motivation, upphetsning och uppmärksamhet[12][13][14][15].

Acetylkolin är också ansvarig för den aktionspotential som stimulerar musklerna att dra ihop sig. Därför är teorin att ökade acetylkolinnivåer leder till en starkare signal för muskelkontraktion och därmed ökad kraftproduktion.

Vad mer är Alpha-GPC känt som?

Observera att Alpha-GPC också är känt som:

 • Alpha-glycerylfosforylkolin
 • L-alpha-glycerophosphocholin
 • glycerofosfosfhocholin
 • L-alpha-glycerylfosforylkolin
 • Kolin alfoscerat
 • Alpha-GPC bör inte förväxlas med:
 • Kolin
 • DMAE
 • CDP-kolin
 • Information om dosering

För att mildra symtom på kognitiv försämring användes i nästan alla studier en dosering på 1 200 mg per dag, uppdelat på tre doser om 400 mg.

För att öka effektuttaget har studierna använt en dosering på 300-600 mg, kompletterat 30-60 minuter före träning.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. 1.^Enea Traini, Vincenzo Bramanti, Francesco AmentaCholine alphoscerate (alpha-glyceryl-phosphoryl-choline) an old choline- containing phospholipid with a still interesting profile as cognition enhancing agentCurr Alzheimer Res.(2013 Dec)
 2. 2.^G Gatti, N Barzaghi, G Acuto, G Abbiati, T Fossati, E PeruccaA comparative study of free plasma choline levels following intramuscular administration of L-alpha-glycerylphosphorylcholine and citicoline in normal volunteersInt J Clin Pharmacol Ther Toxicol.(1992 Sep)
 3. 3.^De Jesus Moreno Moreno MCognitive improvement in mild to moderate Alzheimer’s dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trialClin Ther.(2003 Jan)
 4. 4.^Parker A, Byars A, Purpura M, Jager RThe effects of alpha-glycerylphosphorylcholine, caffeine or placebo on markers of mood, cognitive function, power, speed, and agilityJ Int Soc Sports Nutr.(2015 Sep)
 5. 5.^Lena Marcus, Jason Soileau, Lawrence W Judge, David BellarEvaluation of the effects of two doses of alpha glycerylphosphorylcholine on physical and psychomotor performanceJ Int Soc Sports Nutr.(2017 Oct 5)
 6. 6.^Ziegenfuss T, Landis J, Hofheins JJ Int Soc Sports Nutr.()
 7. 7.^David Bellar, Nina R LeBlanc, Brian CampbellThe effect of 6 days of alpha glycerylphosphorylcholine on isometric strengthJ Int Soc Sports Nutr.(2015 Nov 17)
 8. 8.^Amy M Brownawell, Edward L Carmines, Federica MontesanoSafety assessment of AGPC as a food ingredientFood Chem Toxicol.(2011 Jun)
 9. 9.^Yongzhong Zhao, Zeneng WangImpact of trimethylamine N-oxide (TMAO) metaorganismal pathway on cardiovascular diseaseJ Lab Precis Med.(2020 Apr)
 10. 10.^Gyeongsil Lee, Seulggie Choi, Jooyoung Chang, Daein Choi, Joung Sik Son, Kyuwoong Kim, Sung Min Kim, Seogsong Jeong, Sang Min ParkAssociation of L-α Glycerylphosphorylcholine With Subsequent Stroke Risk After 10 YearsJAMA Netw Open.(2021 Nov 1)
 11. 11.^Zeneng Wang, Jennie Hazen, Xun Jia, Elin Org, Yongzhong Zhao, Lucas J Osborn, Nisreen Nimer, Jennifer Buffa, Miranda K Culley, Daniel Krajcik, Bert-Jan H van den Born, Koos Zwinderman, Bruce S Levison, Max Nieuwdorp, Aldons J Lusis, Joseph A DiDonato, Stanley L HazenThe Nutritional Supplement L-Alpha Glycerylphosphorylcholine Promotes AtherosclerosisInt J Mol Sci.(2021 Dec 15)
 12. 12.^Seyed Khosrow Tayebati, Daniele Tomassoni, Antonio Di Stefano, Piera Sozio, Laura Serafina Cerasa, Francesco AmentaEffect of choline-containing phospholipids on brain cholinergic transporters in the ratJ Neurol Sci.(2011 Mar 15)
 13. 13.^Francesco Amenta, Seyed Khosrow Tayebati, Daniela Vitali, Maria Antonietta Di TullioAssociation with the cholinergic precursor choline alphoscerate and the cholinesterase inhibitor rivastigmine: an approach for enhancing cholinergic neurotransmissionMech Ageing Dev.(2006 Feb)
 14. 14.^M Trabucchi, S Govoni, F BattainiChanges in the interaction between CNS cholinergic and dopaminergic neurons induced by L-alpha-glycerylphosphorylcholine, a cholinomimetic drugFarmaco Sci.(1986 Apr)
 15. 15.^C M Lopez, S Govoni, F Battaini, S Bergamaschi, A Longoni, C Giaroni, M TrabucchiEffect of a new cognition enhancer, alpha-glycerylphosphorylcholine, on scopolamine-induced amnesia and brain acetylcholinePharmacol Biochem Behav.(1991 Aug)
 16. 16.^Tayebati SK, Tomassoni D, Nwankwo IE, Di Stefano A, Sozio P, Cerasa LS, Amenta FModulation of monoaminergic transporters by choline-containing phospholipids in rat brainCNS Neurol Disord Drug Targets.(2013 Feb 1)
 17. 17.^Zeisel SHDietary choline: biochemistry, physiology, and pharmacologyAnnu Rev Nutr.(1981)
 18. 18.^Scapicchio PLRevisiting choline alphoscerate profile: a new, perspective, role in dementiaInt J Neurosci.(2013 Feb 19)
 19. 19.^Zhang K, Wang X, Huang J, Liu YPurification of L-alpha glycerylphosphorylcholine by column chromatographyJ Chromatogr A.(2012 Jan 13)
 20. 20.^Armah CN, Sharp P, Mellon FA, Pariagh S, Lund EK, Dainty JR, Teucher B, Fairweather-Tait SJL-alpha-glycerophosphocholine contributes to meat’s enhancement of nonheme iron absorptionJ Nutr.(2008 May)
 21. 21.^SCHMIDT G, HERSHMAN B, THANNHAUSER SJThe isolation of alpha-glycerylphosphorylcholine from incubated beef pancreas; its significance for the intermediary metabolism of lecithinJ Biol Chem.(1945 Dec)
 22. 22.^Brockerhoff H, Yurkowski MSimplified preparation of L-alpha-glyceryl phosphoryl cholineCan J Biochem.(1965 Oct)
 23. 23.^Brownawell AM, Carmines EL, Montesano FSafety assessment of AGPC as a food ingredientFood Chem Toxicol.(2011 Jun)
 24. 24.^Concentrations of Choline-Containing Compounds and Betaine in Common Foods.()
 25. 25.^Gatti G, Barzaghi N, Acuto G, Abbiati G, Fossati T, Perucca EA comparative study of free plasma choline levels following intramuscular administration of L-alpha-glycerylphosphorylcholine and citicoline in normal volunteersInt J Clin Pharmacol Ther Toxicol.(1992 Sep)
 26. 26.^Parnetti L, Mignini F, Tomassoni D, Traini E, Amenta FCholinergic precursors in the treatment of cognitive impairment of vascular origin: ineffective approaches or need for re-evaluationJ Neurol Sci.(2007 Jun 15)
 27. 27.^Di Perri R, Coppola G, Ambrosio LA, Grasso A, Puca FM, Rizzo MA multicentre trial to evaluate the efficacy and tolerability of alpha-glycerylphosphorylcholine versus cytosine diphosphocholine in patients with vascular dementiaJ Int Med Res.(1991 Jul-Aug)
 28. 28.^Amenta F, Tayebati SK, Vitali D, Di Tullio MAAssociation with the cholinergic precursor choline alphoscerate and the cholinesterase inhibitor rivastigmine: an approach for enhancing cholinergic neurotransmissionMech Ageing Dev.(2006 Feb)
 29. 29.^Tayebati SK, Di Tullio MA, Tomassoni D, Amenta FNeuroprotective effect of treatment with galantamine and choline alphoscerate on brain microanatomy in spontaneously hypertensive ratsJ Neurol Sci.(2009 Aug 15)
 30. 30.^Amenta F, Carotenuto A, Fasanaro AM, Rea R, Traini EThe ASCOMALVA trial: association between the cholinesterase inhibitor donepezil and the cholinergic precursor choline alphoscerate in Alzheimer’s disease with cerebrovascular injury: interim resultsJ Neurol Sci.(2012 Nov 15)
 31. 31.^Subbaiah PV, Ganguly JStudies on the phospholipases of rat intestinal mucosaBiochem J.(1970 Jun)
 32. 32.^Lecithinase and lysolecithinase of intestinal mucosa.()
 33. 33.^Absorption of lipids.()
 34. 34.^Parthasarathy S, Subbaiah PV, Ganguly JThe mechanism of intestinal absorption of phosphatidylcholine in ratsBiochem J.(1974 Jun)
 35. 35.^ENZYME: 3.1.4.2.()
 36. 36.^The transphosphatidylation activity of phospholipase D.()
 37. 37.^Le Kim D, Betzing HIntestinal absorption of polyunsaturated phosphatidylcholine in the ratHoppe Seylers Z Physiol Chem.(1976 Sep)
 38. 38.^Subbaiah PV, Ganguly JTransesterification of lysolecithin in the intestinal mucosa of ratsIndian J Biochem.(1971 Dec)
 39. 39.^Kawamura T, Okubo T, Sato K, Fujita S, Goto K, Hamaoka T, Iemitsu MGlycerophosphocholine enhances growth hormone secretion and fat oxidation in young adultsNutrition.(2012 Nov-Dec)
 40. 40.^Tayebati SK, Amenta FCholine-containing phospholipids: relevance to brain functional pathwaysClin Chem Lab Med.(2013 Mar 1)
 41. 41.^Klein J, Gonzalez R, Köppen A, Löffelholz KFree choline and choline metabolites in rat brain and body fluids: sensitive determination and implications for choline supply to the brainNeurochem Int.(1993 Mar)
 42. 42.^Klein JMembrane breakdown in acute and chronic neurodegeneration: focus on choline-containing phospholipidsJ Neural Transm.(2000)
 43. 43.^Abbiati G, Fossati T, Lachmann G, Bergamaschi M, Castiglioni CAbsorption, tissue distribution and excretion of radiolabelled compounds in rats after administration of {14C}-L-alpha-glycerylphosphorylcholineEur J Drug Metab Pharmacokinet.(1993 Apr-Jun)
 44. 44.^Trabucchi M, Govoni S, Battaini FChanges in the interaction between CNS cholinergic and dopaminergic neurons induced by L-alpha-glycerylphosphorylcholine, a cholinomimetic drugFarmaco Sci.(1986 Apr)
 45. 45.^Sigala S, Imperato A, Rizzonelli P, Casolini P, Missale C, Spano PL-alpha-glycerylphosphorylcholine antagonizes scopolamine-induced amnesia and enhances hippocampal cholinergic transmission in the ratEur J Pharmacol.(1992 Feb 18)
 46. 46.^Aleppo G, Nicoletti F, Sortino MA, Casabona G, Scapagnini U, Canonico PLChronic L-alpha-glyceryl-phosphoryl-choline increases inositol phosphate formation in brain slices and neuronal culturesPharmacol Toxicol.(1994 Feb)
 47. 47.^Schettini G, Ventra C, Florio T, Grimaldi M, Meucci O, Scorziello A, Postiglione A, Marino AMolecular mechanisms mediating the effects of L-alpha-glycerylphosphorylcholine, a new cognition-enhancing drug, on behavioral and biochemical parameters in young and aged ratsPharmacol Biochem Behav.(1992 Sep)
 48. 48.^Lopez CM, Govoni S, Battaini F, Bergamaschi S, Longoni A, Giaroni C, Trabucchi MEffect of a new cognition enhancer, alpha-glycerylphosphorylcholine, on scopolamine-induced amnesia and brain acetylcholinePharmacol Biochem Behav.(1991 Aug)
 49. 49.^Tayebati SK, Tomassoni D, Di Stefano A, Sozio P, Cerasa LS, Amenta FEffect of choline-containing phospholipids on brain cholinergic transporters in the ratJ Neurol Sci.(2011 Mar 15)
 50. 50.^Tomassoni D, Catalani A, Cinque C, Di Tullio MA, Tayebati SK, Cadoni A, Nwankwo IE, Traini E, Amenta FEffects of cholinergic enhancing drugs on cholinergic transporters in the brain and peripheral blood lymphocytes of spontaneously hypertensive ratsCurr Alzheimer Res.(2012 Jan)
 51. 51.^Canal N, Franceschi M, Alberoni M, Castiglioni C, De Moliner P, Longoni AEffect of L-alpha-glyceryl-phosphorylcholine on amnesia caused by scopolamineInt J Clin Pharmacol Ther Toxicol.(1991 Mar)
 52. 52.^Ferraro L, Tanganelli S, Marani L, Bianchi C, Beani L, Siniscalchi AEvidence for an in vivo and in vitro modulation of endogenous cortical GABA release by alpha-glycerylphosphorylcholineNeurochem Res.(1996 May)
 53. 53.^Noradrenergic modulation of cortical acetylcholine release is both direct and gamma-aminobutyric acid-mediated.()
 54. 54.^Beani L, Bianchi C, Tanganelli S, Antonelli T, Simonato M, Rando SInversion of the alpha-2 and alpha-1 noradrenergic control of the cortical release of acetylcholine and gamma-aminobutyric acid in morphine-tolerant guinea pigsJ Pharmacol Exp Ther.(1988 Oct)
 55. 55.^Hoffman JR, Ratamess NA, Gonzalez A, Beller NA, Hoffman MW, Olson M, Purpura M, Jäger RThe effects of acute and prolonged CRAM supplementation on reaction time and subjective measures of focus and alertness in healthy college studentsJ Int Soc Sports Nutr.(2010 Dec 15)
 56. 56.^Nelson TJ, Sun MK, Hongpaisan J, Alkon DLInsulin, PKC signaling pathways and synaptic remodeling during memory storage and neuronal repairEur J Pharmacol.(2008 May 6)
 57. 57.^Glanzman DLPKM and the maintenance of memoryF1000 Biol Rep.(2013)
 58. 58.^Ren SQ, Yan JZ, Zhang XY, Bu YF, Pan WW, Yao W, Tian T, Lu WPKCλ is critical in AMPA receptor phosphorylation and synaptic incorporation during LTPEMBO J.(2013 May 15)
 59. 59.^Govoni S, Battaini F, Lucchi L, Pascale A, Trabucchi MPKC translocation in rat brain cortex is promoted in vivo and in vitro by alpha-glycerylphosphorylcholine, a cognition-enhancing drugAnn N Y Acad Sci.(1993 Sep 24)
 60. 60.^Lucchi L, Pascale A, Battaini F, Govoni S, Trabucchi MCognition stimulating drugs modulate protein kinase C activity in cerebral cortex and hippocampus of adult ratsLife Sci.(1993)
 61. 61.^Wang QJPKD at the crossroads of DAG and PKC signalingTrends Pharmacol Sci.(2006 Jun)
 62. 62.^Govoni S, Lucchi L, Battaini F, Trabucchi MProtein kinase C increase in rat brain cortical membranes may be promoted by cognition enhancing drugsLife Sci.(1992)
 63. 63.^Nitsch R, Pittas A, Blusztajn JK, Slack BE, Growdon JH, Wurtman RJAlterations of phospholipid metabolites in postmortem brain from patients with Alzheimer’s diseaseAnn N Y Acad Sci.(1991)
 64. 64.^Wurtman RJCholine metabolism as a basis for the selective vulnerability of cholinergic neuronsTrends Neurosci.(1992 Apr)
 65. 65.^Wurtman RJ, Blusztajn JK, Maire JC”Autocannibalism” of choline-containing membrane phospholipids in the pathogenesis of Alzheimer’s disease-A hypothesisNeurochem Int.(1985)
 66. 66.^Walter A, Korth U, Hilgert M, Hartmann J, Weichel O, Hilgert M, Fassbender K, Schmitt A, Klein JGlycerophosphocholine is elevated in cerebrospinal fluid of Alzheimer patientsNeurobiol Aging.(2004 Nov-Dec)
 67. 67.^Yang X, Sheng W, He Y, Cui J, Haidekker MA, Sun GY, Lee JCSecretory phospholipase A2 type III enhances alpha-secretase-dependent amyloid precursor protein processing through alterations in membrane fluidityJ Lipid Res.(2010 May)
 68. 68.^Gentile MT, Reccia MG, Sorrentino PP, Vitale E, Sorrentino G, Puca AA, Colucci-D’Amato LRole of cytosolic calcium-dependent phospholipase A2 in Alzheimer’s disease pathogenesisMol Neurobiol.(2012 Jun)
 69. 69.^Milanesi L, Sheynis T, Xue WF, Orlova EV, Hellewell AL, Jelinek R, Hewitt EW, Radford SE, Saibil HRDirect three-dimensional visualization of membrane disruption by amyloid fibrilsProc Natl Acad Sci U S A.(2012 Dec 11)
 70. 70.^De Jesus Moreno Moreno MCognitive improvement in mild to moderate Alzheimer’s dementia after treatment with the acetylcholine precursor choline alfoscerate: a multicenter, double-blind, randomized, placebo-controlled trialClin Ther.(2003 Jan)
 71. 71.^A neurotropic approach to the treatment of multi-infarct dementia using L-α-glycerylphosphorylcholine.()
 72. 72.^Parnetti L, Amenta F, Gallai VCholine alphoscerate in cognitive decline and in acute cerebrovascular disease: an analysis of published clinical dataMech Ageing Dev.(2001 Nov)
 73. 73.^Parnetti L, Abate G, Bartorelli L, Cucinotta D, Cuzzupoli M, Maggioni M, Villardita C, Senin UMulticentre study of l-alpha-glyceryl-phosphorylcholine vs ST200 among patients with probable senile dementia of Alzheimer’s typeDrugs Aging.(1993 Mar-Apr)
 74. 74.^Barbagallo Sangiorgi G, Barbagallo M, Giordano M, Meli M, Panzarasa Ralpha-Glycerophosphocholine in the mental recovery of cerebral ischemic attacks. An Italian multicenter clinical trialAnn N Y Acad Sci.(1994 Jun 30)
 75. 75.^Alpha-GPC and power output; growth hormone.()
 76. 76.^Ceda GP, Ceresini G, Denti L, Marzani G, Piovani E, Banchini A, Tarditi E, Valenti Galpha-Glycerylphosphorylcholine administration increases the GH responses to GHRH of young and elderly subjectsHorm Metab Res.(1992 Mar)
 77. 77.^Agarwal N, Sung YH, Jensen JE, daCunha G, Harper D, Olson D, Renshaw PFShort-term administration of uridine increases brain membrane phospholipid precursors in healthy adults: a 31-phosphorus magnetic resonance spectroscopy study at 4TBipolar Disord.(2010 Dec)
 78. 78.^Babb SM, Wald LL, Cohen BM, Villafuerte RA, Gruber SA, Yurgelun-Todd DA, Renshaw PFChronic citicoline increases phosphodiesters in the brains of healthy older subjects: an in vivo phosphorus magnetic resonance spectroscopy studyPsychopharmacology (Berl).(2002 May)
 79. 79.^Silveri MM, Dikan J, Ross AJ, Jensen JE, Kamiya T, Kawada Y, Renshaw PF, Yurgelun-Todd DACiticoline enhances frontal lobe bioenergetics as measured by phosphorus magnetic resonance spectroscopyNMR Biomed.(2008 Nov)
 80. 80.^Hurrell RF, Reddy MB, Juillerat M, Cook JDMeat protein fractions enhance nonheme iron absorption in humansJ Nutr.(2006 Nov)
 81. 81.^Conrad ME, Umbreit JN, Moore EGIron absorption and transportAm J Med Sci.(1999 Oct)
 82. 82.^Troesch B, Egli I, Zeder C, Hurrell RF, de Pee S, Zimmermann MBOptimization of a phytase-containing micronutrient powder with low amounts of highly bioavailable iron for in-home fortification of complementary foodsAm J Clin Nutr.(2009 Feb)
 83. 83.^Amenta F, Carotenuto A, Fasanaro AM, Rea R, Traini EThe ASCOMALVA trial: association between the cholinesterase inhibitor donepezil and the cholinergic precursor choline alphoscerate in Alzheimer’s disease with cerebrovascular injury: interim resultsJ Neurol Sci.(2012 Nov 15)