Näringsrik ört kan hjälpa till att förebygga eller behandla vissa sjukdomar

Alfalfa (Medicago sativa) är en perenn växt (vilket innebär att den växer om varje år). Den tillhör familjen Fabaceae som länge har använts i traditionell medicin för att behandla olika hälsotillstånd. Alfalfa innehåller mycket vitaminer, kalcium, kalium, fosfor och järn (1).

Många äter alfalfa färsk i form av groddar. Den har en söt, bitter och gräsig smak. Den finns också att köpa som tillskott.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Vissa hävdar att den kan hjälpa mot diabetes, högt kolesterol, artrit, urinvägsinfektioner, menstruationsproblem och andra sjukdomar (2). Det finns dock få bevis för att stödja dessa påstådda fördelar.

Den här artikeln förklarar alfalfaens användningsområden, fördelar och potentiella biverkningar. Den diskuterar också hur du på ett säkert sätt kan införliva alfalfa i din kost.

Fakta om Alfalfa som kosttillskott

Alfalfa

Aktiv ingrediens(er): Alfalfa

Alternativa namn: Buffalo herb, Feuille de Luzerne, Grand Trèfle, Herbe à Vaches, lucerne, luzerne, medicago, medicago sativa, phyoestrogen, phyto-œstrogen, purple medic, purple medical, purple medical, purple medick, sanfoin, Mu Xu (namnet som används i traditionell kinesisk medicin).

Status: Tillgänglig utan recept

Föreslagen dos: 5-10 gram

Säkerhetsöverväganden: Rekommenderas inte i höga doser eller på lång sikt. Använd inte under graviditet eller amning. Var försiktig om du har autoimmuna sjukdomar eller hormonrelaterade tillstånd.

Användning av Alfalfa

Användning av kosttillskott bör individualiseras och granskas av en sjukvårdspersonal, till exempel en registrerad dietist, apotekare eller läkare. Inget tillskott är avsett att behandla, bota eller förebygga sjukdomar.

Alfalfa är ett kalorisnålt och näringstätt livsmedel. En kopp alfalfa groddar innehåller endast 8 kalorier men levererar 0,2 gram fett, 0,7 gram kolhydrater, 0,6 gram fibrer och 1,3 gram protein (3). Dessutom gör alfalfas rika innehåll av lösliga fibrer det till ett bra livsmedel för att kontrollera kolesterol och känna sig mätt.

Alfalfa innehåller också flera viktiga vitaminer och mineraler, bland annat (1):

 • Kalcium
 • Järn
 • Kalium
 • Fosfor
 • A-vitamin
 • C-vitamin
 • E-vitamin
 • K-vitamin

Utöver dess kostfördelar används alfalfa ofta i alternativa terapier för att behandla medicinska tillstånd och metaboliska störningar. De vetenskapliga bevisen för att stödja dessa påståenden är dock oftast svaga.

Högt kolesterol

Alfalfa innehåller saponiner, ämnen som hämmar kroppens förmåga att smälta proteiner och absorbera mineraler (4). Dessa anti-näringsämnen är dock inte bara dåliga. I växter finns de för att skydda dem från infektioner och från att bli förstörda av insekter.

Anti-näringsämnen kan också erbjuda hälsofördelar. Djurstudier har till exempel visat ett direkt samband mellan ökande doser av alfalfa saponinextrakt och minskade kolesterolnivåer i blodet hos råttor (5).

Huruvida det kan uppnå samma effekt hos människor är osäkert. Alfalfa har studerats lite som en potentiell behandling av hyperkolesterolemi (högt kolesterol), och därför behövs ytterligare forskning.

Diabetes

Fiberrika livsmedel som alfalfa kan hjälpa till att kontrollera blodsockret genom att bromsa upptaget av glukos (socker) i tarmarna. Som sådan kan alfalfa vara stödjande vid diabetes eller prediabetes. Det har funnits vissa bevis för detta, om än knapphändiga, i djurstudier.

I en studie från 2015 som publicerades i Interventional Medicine and Applied Science utvärderades effekten av alfalfaextrakt på råttor med kemiskt inducerad diabetes. Forskarna delade in 40 råttor i två kontrollgrupper (en icke-diabetisk och en diabetisk grupp) och två interventionsgrupper (båda diabetiska).6 Kontrollgrupperna fick sedvanlig mat och vatten. Den ena diabetesgruppen fick 250 mg/kg extrakt av alfalfa i 21 dagar. Den andra diabetesgruppen fick en dos på 500 mg/kg i 21 dagar.

Efter behandlingen uppvisade de två diabetesgrupperna en minskning av blodsocker, kolesterol, triglycerider och ”dåligt” lipoproteinkolesterol med låg densitet (LDL) jämfört med den diabetiska kontrollgruppen. Det fanns också en signifikant ökning av ”bra” högdensitetslipoproteinkolesterol (HDL). Dessa resultat var dosberoende, vilket innebär att råttorna i alfalfa-gruppen med högre doser hade en mer betydande förbättring (6).

Även denna studie genomfördes på djur. Därför är det oklart om den kan uppnå samma fördelar hos människor. Ytterligare forskning behövs.

Störningar i urinvägarna

Vissa örtmedicinare använder alfalfa som ett naturligt diuretikum (”vattenpiller”) för att behandla sjukdomar i urinvägarna, inklusive njursten (njursten) och urinvägsinfektioner (UTI) (7).

I en studie från 2016 undersöktes vilka växter som herbalister i Iran använde för att behandla njur- och urinstenar.7 Studien visade att alfalfa fanns bland 18 arter som herbalisterna förlitade sig på; studien utvärderade dock inte örternas säkerhet eller effektivitet.

Det finns få bevis för att alfalfa kan hjälpa till att förebygga eller rensa njursten, än mindre behandla en akut urinvägsinfektion trots påståenden om motsatsen.

Frågor om reproduktiv hälsa

Alfalfa innehåller en grupp molekyler som kallas isoflavoner. Dessa är en typ av fytoöstrogen, ett växtbaserat hormon som efterliknar verkan av hormonet östrogen. Därför hävdar vissa att alfalfa kan vara ett effektivt botemedel mot menstruationsstörningar som premenstruellt syndrom (PMS) och klimakteriet (8).

I en äldre studie från 1998 utvärderades användningen av alfalfa och salvia hos personer i klimakteriet med värmevallningar (9). Under tre månader tog 30 deltagare med dessa symtom extrakt av dessa växter. Efter behandlingen försvann nattsvettningar och värmevallningar helt för 20 deltagare, fyra hade god förbättring och sex hade minskade symtom.

Alfalfa

I en studie från 2011 utvärderade forskare effekten av östrogena kosttillskott (inklusive alfalfa) på livskvalitet, trötthet och hormonella symtom hos personer med bröstcancer (10). I denna prospektiva studie av 788 deltagare med bröstcancer samlade forskarna in information om deltagarnas användning av botaniska kosttillskott och deras symtom.

Efter 40 månader svarade deltagarna på en enkät om hur besvärade de under det senaste året var av vanliga hormonella symtom, trötthet och självbild. De som använde alfalfa var mindre benägna att rapportera störd sömn än de som inte använde alfalfa. Detta var dock en explorativ studie och innehöll inga kontroller eller jämförelser.

Även om det finns viss forskning om alfalfas potentiella roll i hormonella förhållanden är studierna begränsade, äldre och spekulativa.

Produktion av bröstmjölk

Alfalfa anses vara en växtbaserad galaktagogue, vilket innebär att den kan stimulera bröstmjölksproduktionen. Alfalfa är faktiskt ett av de mest populära traditionella läkemedlen som används som galaktagogue tillsammans med svartfrö (Nigella sativa) och bockhornsklöver (Trigonella foenum-graecum).

I en översikt från 2014 i tidskriften Procedia undersöktes användningen av växtbaserade galaktagoger, inklusive alfalfa, hos ammande föräldrar (11). I undersökningen utvärderades svaren från 83 deltagare som använde växtbaserade galaktagoger och rapporterade om deras grad av tillfredsställelse.

Alfalfa var den mest använda örten, följt av svartfrö och bockhornsklöver. En majoritet av deltagarna – 67 – rapporterade att de var nöjda med örterna, medan sex var missnöjda och tio var osäkra (11).

Även om den här studien tyder på att alfalfa kan stödja mjölkproduktionen ger den inga bevis för hur effektiv behandlingen kan vara eller vilken dos som behövs.

Inflammation

Som en näringsrik växtnäring passar alfalfa in i profilen för ett antiinflammatoriskt livsmedel. Vissa studier har rapporterat att alfalfa undertrycker produktionen av inflammatoriska föreningar som kallas cytokiner (12).

Vissa alternativa vårdgivare tror att denna effekt kan minska smärta och inflammation i samband med osteoartrit eller reumatoid artrit. Alfalfa är faktiskt en av de mer populära ingredienserna som används i naturläkemedel mot artrit.

Hittills är dock dessa fördelar i stort sett obevisade. Vid reumatoid artrit är den underliggande orsaken till inflammationen autoimmun (vilket innebär att kroppens immunceller angriper friska leder). Alfalfa ändrar inte på något sätt denna åtgärd.

Forskning har funnit det motsatta – det finns bevis för att alfalfa kan utlösa akuta symtom på vissa autoimmuna sjukdomar. I vissa studier fann man till exempel att alfalfa groddar framkallade lupusliknande symtom hos i övrigt friska personer och återaktiverade symtom hos personer med inaktiv sjukdom (13).

Eftersom alfalfa verkar aktivera immunsystemet bör personer med autoimmuna sjukdomar undvika alfalfa (1).

Vilka är biverkningarna av alfalfa?

Alfalfa groddar är vanligtvis säkra och näringsrika men kan orsaka biverkningar hos vissa personer. Dessa biverkningar kan vara vanliga eller allvarliga.

Vanliga biverkningar

På grund av dess höga fiberinnehåll kan konsumtion av rå alfalfa orsaka gastrointestinala problem, inklusive:

 • Gas
 • Obehag i buken
 • Diarré

Ett större (och vanligare) problem är kontaminering av alfalfa groddar med bakteriella patogener som Salmonella eller E. coli.

FDA:s konsumentvarning

År 2016 utfärdade FDA en varning om ett utbrott av Salmonellainfektioner i 12 delstater med direkt koppling till alfalfa groddar. Som en följd av detta rekommenderar FDA nu vissa personer att inte konsumera råa groddar, nämligen (14):

 • Barn under 5 år
 • Vuxna 65 år och äldre
 • Gravida personer
 • Personer med försvagat immunförsvar, t.ex. organtransplantatmottagare eller personer med obehandlad hiv.

Symtom på salmonella- och E. coli-infektion är bland annat följande:

 • Diarré
 • Feber
 • Kramper i buken

Kontakta din vårdgivare omedelbart om du får sådana symptom timmar eller till och med dagar efter att du ätit färsk alfalfa.

Svåra biverkningar

På grund av dess östrogena effekter bör personer med hormonkänslig cancer som bröst-, prostata-, livmoderhals- eller livmodercancer undvika alfalfa.15 Av samma skäl bör personer som är gravida och ammar undvika alfalfa.

Alfalfa groddar innehåller också en aminosyra som kallas L-kanavanin som kan utlösa inflammation hos personer med vissa autoimmuna sjukdomar, särskilt lupus. Därför kan det utlösa akuta lupussymtom om man äter alfalfa eller tar den som tillskott (13).

Om du har en autoimmun sjukdom, inklusive multipel skleros eller reumatoid artrit, ska du tala med din vårdgivare innan du äter alfalfa groddar eller tar alfalfatillskott.

Dosering: Hur mycket alfalfa ska jag ta?

Tala alltid med en vårdgivare innan du tar ett tillskott för att säkerställa att tillskottet och doseringen är lämpliga för dina individuella behov.

Enligt National Library of Medicine finns det inte tillräckligt med tillförlitliga bevis för att säga vilken dosering av alfalfa som är lämplig.1 Kosttillskott kommer ofta i doser som sträcker sig från 5 gram till 10 gram.

Vad händer om jag tar för mycket alfalfa?

När du tar ett alfalfatillskott i någon form ska du aldrig överskrida dosen på produktetiketten. Dessutom är alfalfatillskott avsedda för kortvarig användning. Tyvärr vet man inte mycket om den långsiktiga säkerheten hos alfalfatillskott (1).

Färska alfalfa groddar anses i allmänhet vara säkra hos personer med typiska immunsystem. Trots detta finns det alltid en risk för bakteriell kontaminering med alla butiksköpta groddar.

Innan du börjar med ett tillskott av något slag, inklusive alfalfa, bör du tala med en vårdgivare för att se om det är säkert i din situation och bestämma en lämplig dos.

Läkemedelsinteraktioner

Alfalfatillskott kan interagera med vissa mediciner. Det är dock okänt hur starka dessa interaktioner kan vara eller om de kan kräva en dosjustering eller ändring av behandlingen. Som en allmän regel tenderar dock högre doser att öka risken för läkemedelsinteraktioner.

Antikoagulantia

Antikoagulantia (blodförtunnande medel) som Coumadin (warfarin) utgör en betydande risk för interaktion. Det beror på att det höga K-vitamininnehållet i alfalfa (som främjar koagulation) kan underminera läkemedlets effektivitet (1).

Se till att kontrollera med en vårdgivare innan du börjar med alfalfa om du tar ett antikoagulantia. Och låt ditt blod kontrolleras regelbundet för att avgöra om du kan behöva ändra din läkemedelsdos.

Alfalfa

Mediciner mot diabetes

Diabetesmediciner utgör en måttlig risk för interaktion. De kan påverkas av alfalfa, vilket orsakar en ytterligare sänkning av blodsockret och en ökad risk för hypoglykemi (lågt blodsocker) (1).

Hormoner

Hormonella preventivmedel utgör en måttlig risk för interaktioner. Alfalfa kan äventyra hormonernas östrogena effekter och göra dem mindre effektiva när det gäller att förhindra graviditet (1).

På samma sätt kan alfalfa, om du tar östrogen som hormonbehandling, göra det mindre effektivt.

Immunosuppressiva läkemedel

Immunsupprimerande läkemedel, som kortikosteroider och ciklosporin, utgör en måttlig risk när de tas tillsammans med alfalfa. Alfalfa kan minska effekterna av dessa läkemedel på grund av de proinflammatoriska effekterna av L-kanavanin i alfalfa (1). Om du tar immunsupprimerande läkemedel ska du prata med en vårdgivare innan du tar alfalfa.

Fotosensibiliserande läkemedel

Fotosensibiliserande läkemedel är sådana som gör att din hud blir känslig för solljus. Dessa läkemedel utgör en måttlig risk när de tas tillsammans med alfalfa. De kan öka risken för solbränna när de tas tillsammans (1). Se därför till att prata med en vårdgivare innan du kombinerar dem. Använd dessutom solskyddsmedel och bär skyddskläder när du vistas i solen.

Örter

Alfalfa kan interagera med vissa örter och kosttillskott. Dessa inkluderar (1):

 • Aloe
 • Bishop’s ogräs
 • Bittermelon
 • Klorofyll
 • Kanel
 • Krom
 • Järn
 • Khella
 • Kaktus med kaktusfältet
 • Johannesört
 • E-vitamin

Det är viktigt att noggrant läsa ingrediensförteckningen och näringsfakta på ett kosttillskott för att veta vilka ingredienser och hur mycket av varje ingrediens som ingår. Läs dessutom igenom tilläggsetiketten tillsammans med din vårdgivare för att diskutera eventuella interaktioner med livsmedel, andra kosttillskott och mediciner.

Hur man förvarar Alfalfa

Förvara alfalfatillskott på en sval och torr plats. Förvara alfalfa borta från direkt solljus. Kassera efter ett år eller enligt vad som anges på förpackningen.

Färsk alfalfa bör kylas och ätas inom två till tre dagar.

Vanliga frågor

Hur odlar man alfalfa groddar?

För att odla färsk alfalfa behöver du alfalfafrön och en groddburk med ett perforerat lock (finns att köpa på nätet och i många trädgårdsbutiker).

 • Lägg två matskedar alfalfafrön i krukan.
 • Täck med 1/2 kopp vatten och låt blötläggas över natten.
 • Låt fröna rinna av genom det maskade locket och skölj noga. Upprepa.
 • Efter åtta timmar skölj och dränera igen. Förvara dem borta från solljus.
 • Dränera och skölj två till tre gånger dagligen. Små groddar kommer att dyka upp efter cirka tre dagar.
 • När groddstjärtarna utvecklas, flytta burken till indirekt solljus för att hjälpa dem att bli gröna.
 • De är redo att skördas och ätas när groddarna är 3 tum höga.

Hur ser alfalfa ut?

Alfalfaplantan blir ungefär två till tre fot hög. Den har långa, smala blad och lila blommor som också kan vara i gula och vita nyanser (16). Alfalfa groddar består av tunna vita stjälkar med små blad som varierar från gult till grönt.

Hur påverkar alfalfa östrogen?

Alfalfa innehåller fytoöstrogener, växtkemikalier som efterliknar effekterna av östrogen. Fytoöstrogenerna stimulerar östrogenreceptorer på cellerna, men inte lika mycket som hormonet östrogen gör. Forskare har tittat på hur fytoöstrogener kan påverka tillstånd som cancer och hjärtsjukdomar, men bevisen är fortfarande oklara (17).

Källor till alfalfa

När man äter färsk alfalfa eller tar alfalfa i tilläggsform finns det flera saker att tänka på.

Livsmedelskällor av alfalfa

Du kan köpa färska alfalfa groddar i många livsmedelsbutiker. För att minska risken för bakteriell kontaminering bör du köpa groddar som har kylts ner ordentligt och som inte är slemmiga, vissna, missfärgade eller illaluktande.

Innan du äter dem ska du tvätta och skölja groddarna noggrant för att minska risken för exponering för bakteriella föroreningar. Ännu bättre är att koka groddarna i stället för att äta dem råa. Samma sak gäller för alfalfajuice. Kokning förändrar smaken och konsistensen men behåller en del av näringsvärdet.

Alternativt kan du köpa alfalfafrön på nätet eller i en hälsokostbutik och grodda dem hemma.

Alfalfa-tillskott

Alfalfatillskott finns allmänt tillgängliga i vitaminbutiker och många hälsokostbutiker. De finns i en mängd olika preparat, bland annat:

 • Örtte
 • Tinktur
 • Tabletter
 • Pulver
 • Torkad ört

Kosttillskott är inte strikt reglerade i USA och kan variera i kvalitet från ett märke till ett annat.

Det är svårare att bedöma kvaliteten på det traditionella kinesiska läkemedlet Mu Xu. Enligt National Center for Complementary and Integrative Health är växtbaserade läkemedel från Kina ibland besudlade med läkemedel, tungmetaller, bekämpningsmedel och andra skadliga ingredienser (18). Därför är det bäst att undvika importerade växtbaserade läkemedel.

Sammanfattning

Alfalfa är en växt som är rik på vitaminer och mineraler. Människor äter den vanligen som en groddad grönsak. En del människor tar alfalfa även i form av kosttillskott. Även om det finns viss forskning om påstådda hälsofördelar är bevisen för att stödja deras användning vid behandling av hälsotillstånd svaga.

Personer med autoimmuna tillstånd och hormonrelaterad cancer bör vara försiktiga med att ta alfalfa på grund av effekterna på immunsystemet och fytoöstrogenerna i växten. Dessutom kan alfalfa interagera med många mediciner, hormoner, örter och kosttillskott.

Sista ordet

Alfalfa groddar kan vara välsmakande och hälsosamma, men tänk på att färska alfalfa groddar utgör en potentiell risk för små barn, äldre vuxna, gravida personer och alla med nedsatt immunförsvar.

Om du har för avsikt att använda alfalfa i medicinskt syfte, låt din vårdgivare veta så att de kan övervaka dig för biverkningar eller eventuella läkemedelsinteraktioner.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. U.S. National Library of Medicine. MedlinePlus. Alfalfa.
 2. Bora KS, Sharma A. Phytochemical and pharmacological potential of Medicago sativa: a reviewPharm Biol. 2011;49(2):211-20. doi:10.3109/13880209.2010.504732
 3. U.S. Department of Agriculture. FoodData Central. Alfalfa seeds, sprouted, raw.
 4. Samtiya M, Aluko RE, Dhewa T. Plant food anti-nutritional factors and their reduction strategies: an overviewFood Prod Process and Nutr. 2020;2(1):6. doi:10.1186/s43014-020-0020-5
 5. Shi Y, Guo R, Wang X, et al. The regulation of alfalfa saponin extract on key genes involved in hepatic cholesterol metabolism in hyperlipidemic ratsPLoS ONE. 2014;9(2):e88282. doi:10.1371/journal.pone.0088282
 6. Amraie E, Farsani MK, Sadeghi L, et. al. The effects of aqueous extract of alfalfa on blood glucose and lipids in alloxan-induced diabetic ratsInterv Med Appl Sci. 2015 Sep;7(3):124-8. doi:10.1556/1646.7.2015.3.7
 7. Bahmani M, Baharvand-ahmadi B, Tajeddini P, Rafieian-Kopaei M, Naghdi N. Identification of medicinal plants for the treatment of kidney and urinary stones. J Renal Inj Prev. 2016;5(3):129-33. doi:10.15171/jrip.2016.27
 8. Dietz BM, Hajirahimkhan A, Dunlap TL, Bolton JL. Botanicals and their bioactive phytochemicals for women’s healthPharmacol Rev. 2016;68(4):1026-73. doi:10.1124/pr.115.010843
 9. De Leo V, Lanzetta D, Cazzavacca R, Morgante G. Trattamento dei disturbi neurovegetativi della donna in menopausa con un preparato fitoterapico [Treatment of neurovegetative menopausal symptoms with a phytotherapeutic agent]Minerva Ginecol. 1998;50(5):207-211.
 10. Ma H, Sullivan-Halley J, Smith AW, et al. Estrogenic botanical supplements, health-related quality of life, fatigue, and hormone-related symptoms in breast cancer survivors: a HEAL study reportBMC Complement Altern Med. 2011;11:109. doi:10.1186/1472-6882-11-109
 11. Othman N, Che Lamin RZ, Othman CN. Exploring behavior on the herbal galactagogue usage among Malay lactating mothers in MalaysiaProcedia – Social and Behavioral Sciences. 2014;153:199-208. doi:10.1016/j.sbspro.2014.10.054
 12. Choi KC, Hwang JM, Bang SJ, et al. Chloroform extract of alfalfa (Medicago sativa) inhibits lipopolysaccharide-induced inflammation by downregulating ERK/NF-κB signaling and cytokine productionJ Med Food. 2013;16(5):410-20. doi:10.1089/jmf.2012.2679
 13. Constantin MM, Nita IE, Olteanu R, et al. Significance and impact of dietary factors on systemic lupus erythematosus pathogenesisExp Ther Med. 2019;17(2):1085-90. doi:10.3892/etm.2018.6986
 14. U.S. Food and Drug Administration. FDA investigated multistate outbreak of Salmonella infections linked to alfalfa sprouts.
 15. Patisaul HB, Jefferson W. The pros and cons of phytoestrogens. Front Neuroendocrinol. 2010;31(4):400-19. doi:10.1016/j.yfrne.2010.03.003
 16. University of Wyoming. Forage identification: Alfalfa.
 17. Beth Israel Lahey Health. Winchester Hospital. Health library: Phytoestrogens.
 18. National Center for Complementary and Integrative Health. Traditional Chinese medicine: What you need to know.