Chaga eller chagasvampar har använts i århundraden i Sibirien och andra delar av Asien som ett läkemedel för att stärka immuniteten och förbättra den allmänna hälsan (1).

Även om chagasvampen är ful till utseendet, vinner den popularitet i västvärlden på grund av sina potentiella hälsofördelar.

Ett urval av produkter från Nutri.se >

Dessutom är en kopp te gjord på chaga full av antioxidanter.

Konsumtion av denna speciella svamp kan dock komma med vissa risker.

I den här artikeln undersöks chagasvampens användningsområden, fördelar och potentiella biverkningar.

chaga

Vad är chagasvamp?

Chagasvamp (Inonotus obliquus) är en typ av svamp som främst växer på barken av björkar i kalla klimat, till exempel i norra Europa, Sibirien, Ryssland, Korea, norra Kanada och Alaska.

Chaga är också känd under andra namn, t.ex. svart massa, klinkerpolypore, björkkräftapolypore, askkorkpolypore och steril korkstamröta (av björk).

Chaga producerar en vedartad tillväxt, eller kotte, som liknar en klump bränt träkol – ungefär 25-38 centimeter i storlek. Inuti avslöjar dock en mjuk kärna med orange färg.

I århundraden har chaga använts som traditionell medicin i Ryssland och andra nordeuropeiska länder, främst för att stärka immuniteten och den allmänna hälsan.

Den har också använts för att behandla diabetes, vissa cancerformer och hjärtsjukdomar (1).

Traditionellt har chaga rivits till ett fint pulver och bryggts som örtte.

Numera finns det inte bara som te utan även som pulver eller kapseltillskott. Teet kan innehålla chaga ensam eller i kombination med andra svampar, till exempel cordyceps.

Att ta chaga med antingen varmt eller kallt vatten tros frigöra dess medicinska egenskaper.

Tänk på att tillförlitlig information om chagas näringsinnehåll är ytterst begränsad.

Med det sagt är de kalorifattiga, mycket fiberrika och fulla av antioxidanter (2, 3).

SAMMANFATTNING

Chagasvamp är en svamp som främst växer på björkar i kalla klimat. Med ett utseende som liknar bränt kol har den i århundraden skördats som traditionell medicin.

Potentiella hälsofördelar med chaga

Även om forskningen pågår, tyder vissa vetenskapliga studier på att chagaextrakt kan ge vissa hälsofördelar.

Stärker ditt immunförsvar och bekämpar inflammation

Inflammation är en naturlig reaktion från ditt immunförsvar som kan skydda mot sjukdomar. Långvarig inflammation är dock kopplad till sjukdomar som hjärtsjukdomar och reumatoid artrit (4).

Djur- och teströrsstudier tyder på att chagaextrakt kan påverka immuniteten positivt genom att minska långvarig inflammation och bekämpa skadliga bakterier och virus.

Genom att främja bildandet av nyttiga cytokiner – specialiserade proteiner som reglerar immunförsvaret – stimulerar chaga vita blodkroppar, som är viktiga för att bekämpa skadliga bakterier eller virus (5, 6).

Som ett resultat kan denna svamp hjälpa till att bekämpa infektioner – från mindre förkylningar till allvarliga sjukdomar.

Dessutom visar andra djur- och provrörsstudier att chaga kan förhindra produktionen av skadliga cytokiner, som utlöser inflammation och är förknippade med sjukdom (5, 7).

I en studie på möss minskade till exempel chagaextrakt inflammation och tarmskador genom att hämma inflammatoriska cytokiner (8).

Chaga förebygger och bekämpar cancer

Flera djur- och teströrsstudier visar att chaga kan förebygga och bromsa cancertillväxt (9).

I en studie på möss med cancer resulterade chagatillskott i en 60-procentig minskning av tumörstorleken (10).

I en provrörsstudie förhindrade chagaextrakt tillväxten av cancer i mänskliga leverceller. Liknande resultat observerades med cancerceller i lungor, bröst, prostata och tjocktarm (11, 12, 13, 14).

Man tror att chagas anticancereffekt delvis beror på dess höga innehåll av antioxidanter, som skyddar cellerna från skador från fria radikaler (15).

Chaga innehåller särskilt antioxidanten triterpen. Studier i provrör visar att mycket koncentrerat triterpenextrakt kan bidra till att döda cancerceller (15).

Tänk på att det behövs studier på människor för att man ska kunna dra starka slutsatser om chagas potential mot cancer.

Sänker blodsockret

Flera djurstudier kopplar chaga till lägre blodsockernivåer. Därför kan det hjälpa till att hantera diabetes (16, 17).

I en nyligen genomförd studie på överviktiga, diabetiska möss observerades att chagaextrakt sänkte blodsockernivåerna och insulinresistensen jämfört med diabetiska möss som inte fick tillskottet (18).

I en annan studie på diabetiska möss ledde chagatillskott till en 31-procentig minskning av blodsockernivåerna under tre veckor (17).

Liknande resultat har setts i andra studier (19, 20).

Eftersom forskning på människor saknas är det dock oklart om chaga kan hjälpa till att hantera diabetes hos människor.

Sänker kolesterol

Chagaextrakt kan också gynna kolesterolnivåerna, vilket minskar risken för hjärtsjukdomar.

I en åttaveckorsstudie på råttor med högt kolesterol minskade chagaextrakt det ”dåliga” LDL-kolesterolet, totalkolesterolet och triglyceriderna samtidigt som antioxidantnivåerna ökade (21).

Liknande studier gav samma resultat och observerade att – förutom att minska det ”dåliga” LDL-kolesterolet – chaga ökar det ”goda” HDL-kolesterolet (17, 18).

Forskarna tror att de antioxidanter som finns i chaga är ansvariga för dess effekter på kolesterolet.

Återigen behövs mer forskning på människor för att tydligt förstå chagas kolesterolpåverkan.

SAMMANFATTNING

Djur- och teströrsstudier visade att chagaextrakt kan stärka immuniteten, förebygga kronisk inflammation, bekämpa cancer, sänka blodsockernivåerna och minska kolesterolet. Det behövs dock fler studier på människor.

Biverkningar av chaga

Chaga tolereras i allmänhet väl. Inga studier på människor har dock genomförts för att fastställa dess säkerhet eller lämpliga dosering.

Faktum är att chaga kan interagera med vissa vanliga mediciner och orsaka potentiellt skadliga effekter.

Chaga kan till exempel innebära risker för personer som tar insulin eller har diabetes på grund av dess inverkan på blodsockret.

chaga

Chaga innehåller också ett protein som kan förhindra blodproppning. Om du tar blodförtunnande mediciner, har en blödningssjukdom eller förbereder dig för en operation bör du därför rådgöra med din läkare innan du tar chaga (22).

Även om viss forskning visar att chaga kan bidra till att minska inflammation kan det också leda till att ditt immunförsvar blir mer aktivt. Därför bör personer med autoimmuna sjukdomar söka läkarråd innan de tar chaga.

Det finns ingen forskning om chagas säkerhet för kvinnor som är gravida eller ammar. Det säkraste alternativet är därför att undvika användning.

Kom slutligen ihåg att köpa kosttillskott från välrenommerade källor, eftersom chaga inte övervakas av FDA.

SAMMANFATTNING

Inga studier har analyserat säkerheten eller lämplig dosering av chaga. Oönskade biverkningar kan uppstå om du har en blödningsstörning eller en autoimmun sjukdom, tar blodförtunnande medel eller är gravid eller ammar.

Slutsats kring chaga

I århundraden har människor använt chagasvampar för medicinska ändamål.

Chagasvampen är full av antioxidanter och finns som te eller kosttillskott.

Dess extrakt kan bekämpa cancer och förbättra immunitet, kronisk inflammation, blodsocker- och kolesterolnivåer.

Fortfarande behövs studier på människor för att bekräfta dessa fördelar och för att fastställa dess säkerhet, biverkningar och optimala dosering.

Om du är intresserad av att prova chagasvamparnas te eller kosttillskott men är orolig för biverkningar eller möjliga interaktioner med mediciner som du tar, prata först med din läkare.

Ett urval av produkter från Nutri.se >

Källa
 1. https://link.springer.com/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/15588653
 3. https://www.myfitnesspal.com/food/calories/wild-chaga-mushroom-32015142
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4361086/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3774877/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21820502
 7. https://www.hindawi.com/journals/bmri/2010/943516/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22819687
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19367670
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4946216/
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18203281
 12. https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0308814613000526
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25861415
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20607061
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27180084
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28087233
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18434051
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28954386
 19. http://agris.fao.org/agris-search/search.do?recordID=KR2007000481
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4100277/
 21. https://ieeexplore.ieee.org/document/5305591
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/16289471