Kan GABA-tillskott minska ångest och stress?

GABA – är en aminosyra och en neurotransmittor, en typ av kemikalie som ansvarar för att överföra signaler från en nervcell till en annan cell. GABA bromsar särskilt aktiviteten i hjärnan och ger en lugnande effekt (1).

GABA produceras naturligt i kroppen och finns också i stor utsträckning tillgängligt i form av kosttillskott. Tillverkare hävdar att GABA-tillskott kan bidra till att öka hjärnans GABA-nivåer. De säger att GABA-tillskott till och med kan behandla:

 • Ångest
 • Stress
 • Depression2
 • Sömnproblem
GABA

Vissa tillverkare av kosttillskott kallar GABA för en ”naturlig form av valium”. De hävdar med andra ord att det minskar stress och förbättrar avslappning och sömn.

Till skillnad från många kosttillskott finns GABA inte i vanliga livsmedel. Men det påstås att vissa livsmedel som innehåller antioxidanter som kallas flavonoider kan öka aktiviteten av GABA i kroppen. Dessa livsmedel inkluderar bland annat:

 • Frukt
 • Grönsaker
 • Te
 • Rött vin

Forskarna vet dock inte riktigt om vissa livsmedel kan påverka hur GABA fungerar i hjärnan.

Den här artikeln kommer att diskutera hur GABA kan hjälpa människor att hantera stress och ångest. Den kommer att tala om GABA-tillskott och bevisen för deras förmodade fördelar.

Har GABA-tillskott några fördelar?

Forskning visar att GABA kan spela en viktig roll för att skydda mot depression och ångest. I en översiktsartikel som publicerades i tidskriften Neuropharmacology 2011 drogs till exempel slutsatsen att personer med ångest och depression är mer benägna att ha låga nivåer av GABA (3) .

Det finns dock inte tillräckligt med forskning om hälsoeffekterna av GABA-tillskott för att kunna dra några slutsatser. Dessutom har forskarna ännu inte tagit reda på om GABA som tas som tillskott faktiskt kan nå hjärnan och utlösa några positiva förändringar (1).

Naturliga sätt att öka GABA-nivåerna

Ämnen som används för att hjälpa dig att slappna av, till exempel alkohol, stimulerar GABA-receptorer. Detta leder till känslor av avslappning och sömnighet. Samma effekt uppstår som ett resultat av att ta sömngivande läkemedel som Ambien (zolpidem).

Men dessa tillvägagångssätt är endast effektiva under en kort tid. De kan också ha oönskade biverkningar.

Vissa växtbaserade kosttillskott (bland annat valerian) kan bidra till att höja GABA-nivåerna i hjärnan.4 En studie tyder på att inandning av jasmindoft (ett ämne som ofta används i aromaterapi) kan bidra till att förstärka effekterna av GABA.5

Vissa sinnes- och kroppsövningar kan också bidra till att öka GABA-nivåerna i hjärnan. En studie från 2020 som publicerades i The Journal of Alternative and Complementary Medicine visade till exempel att utövande av yoga kan leda till högre GABA-nivåer. Som ett resultat av detta kan du hamna på bättre humör och uppleva mindre ångest.6

Även om alkohol och sömnmedel kan öka dina GABA-nivåer kan de också ge obehagliga biverkningar. Vissa växtbaserade kosttillskott, som valerian, kan ge en naturlig ökning av GABA-nivåerna. Att utöva yoga kan också hjälpa till att slappna av i kroppen och öka GABA-nivån i hjärnan.

Möjliga biverkningar

GABA-tillskott anses sannolikt vara säkra när de tas genom munnen i upp till 12 veckor. Gravida och ammande kvinnor bör dock undvika GABA eftersom det inte finns tillräckligt med information för att avgöra om det är säkert eller effektivt för dem.

Eftersom det inte finns tillräckligt med forskning för att stödja dess effektivitet är det för tidigt att rekommendera GABA-tillskott eller andra växtbaserade kosttillskott som sägs öka GABA-nivåerna för något tillstånd.

Om du överväger att använda GABA-tillskott för att förebygga eller behandla ett specifikt hälsoproblem, prata med din läkare innan du börjar din kosttillskottskur.

Dosering och beredning

Eftersom det finns begränsad information om GABA-tillskott finns det inga riktlinjer för lämplig dosering för alla tillstånd. Om du väljer att ta ett GABA-tillskott ska du följa anvisningarna på etiketten.

Vad kan man hitta GABA som kosttillskott?

GABA-tillskott säljs i tablett- och kapselform och kan köpas hos oss på nutri.se.

Tänk på att det är viktigt att du köper en produkt som innehåller en godkännandestämpel från en tredjepartsorganisation som utför kvalitetstester. Dessa organisationer är t.ex:

 • U.S. Pharmacopeia
 • ConsumerLab.com
 • NSF International

Ett godkännandestämpel från en av dessa organisationer garanterar inte produktens säkerhet eller effektivitet. Men det ger en försäkran om att:

 • Produkten har tillverkats på rätt sätt.
 • Produkten innehåller de ingredienser som anges på etiketten.
 • Produkten inte innehåller skadliga nivåer av föroreningar.

Här är tio mest vanliga frågor & svar om GABA-tillskott

1. Vad är GABA och varför är det viktigt?

GABA är en neurotransmittor som finns i hjärnan och spelar en viktig roll i att reglera rädslan, ångest, stress och sömn. GABA är också viktigt för att reglera muskeltonus och blodtryck.

2. Kan GABA-tillskott hjälpa mig att sova bättre?

Många människor tror att GABA-tillskott kan hjälpa dem att sova bättre genom att öka GABA-nivåerna i hjärnan och således lugna ner nervsystemet. Det finns dock inga kliniska studier som stöder denna teori och det är oklart om GABA-tillskott verkligen kan påverka GABA-nivåer i hjärnan när de tas oralt.

3. Kan GABA-tillskott hjälpa mot ångest och stress?

Det finns inga kliniska studier som stöder att GABA-tillskott kan hjälpa mot ångest och stress. GABA-tillskott kan dock ge en känsla av lugn och vila, så det kan vara ett bra alternativ för personer som vill hitta en naturlig metod för att hantera stress och ångest.

4. Är GABA-tillskott säkra att använda?

GABA-tillskott är generellt sett säkra att använda när de tas i rekommenderade doser. Det är dock viktigt att följa anvisningarna på förpackningen och inte överskrida rekommenderade doser. Det finns också viss risk för biverkningar, såsom huvudvärk, trötthet och magbesvär.

5. Kan GABA-tillskott orsaka beroende?

Det finns inga rapporter om att GABA-tillskott orsakar beroende. GABA är en naturlig neurotransmittor som finns i hjärnan och det är osannolikt att tillskott skulle orsaka beroende.

6. Kan GABA-tillskott påverka mina mediciner?

Det är möjligt att GABA-tillskott kan interagera med vissa mediciner, så det är viktigt att rådgöra med en läkare innan man tar GABA-tillskott om man tar mediciner. GABA-tillskott kan exempelvis interagera med sedativa mediciner och kan öka dess effekt.

7. Kan jag ta GABA-tillskott om jag är gravid eller ammar?

Det finns inga kliniska studier som har undersökt om GABA-tillskott är säkra att ta under graviditet eller amning. Det är alltid bäst att rådgöra med en läkare innan man tar några tillskott under dessa tillfällen.

8. Finns det några risker med att ta GABA-tillskott långsiktigt?

Det finns inga rapporter om att GABA-tillskott är skadliga att ta långsiktigt. GABA är en naturlig neurotransmittor som finns i hjärnan och det är osannolikt att tillskott skulle orsaka några långsiktiga problem.

9. Kan GABA-tillskott påverka mina hormoner?

Det finns inga rapporter om att GABA-tillskott kan påverka hormoner. GABA är en neurotransmittor och påverkar inte hormonproduktionen.

10. Kan GABA-tillskott påverka min mentala hälsa?

GABA-tillskott kan ge en känsla av lugn och vila och kan därför vara ett bra alternativ för personer som vill hitta en naturlig metod för att hantera stress och ångest. Det finns dock inga kliniska studier som stöder att GABA-tillskott kan påverka mental hälsa på ett mer långsiktigt sätt. Det är viktigt att rådgöra med en läkare innan man tar GABA-tillskott eller andra tillskott för att förbättra mental hälsa.

Sammanfattning

GABA är en aminosyra som kan bidra till att förbättra ditt humör. Flera studier visar att ökade GABA-nivåer i hjärnan kan bidra till att minska ångest, stress och depression. Men mer forskning behöver göras för att avgöra om GABA-tillskott är effektiva för att behandla något tillstånd.

Leta efter kosttillskott som innehåller en tilläggsetikett så att du vet vilka ingredienser som finns i dem. Du bör också välja ett tillskott som har en kvalitetsstämpel från en tredjepartsorganisation som utför kvalitetstester.

Källa
 1. Boonstra E, de Kleijn R, Colzato LS, Alkemade A, Forstmann BU. Front Psychol. 2015;6. doi:10.3389/fpsyg.2015.01520
 2. Anisman H, Merali Z, Poulte MO.  In: Dwivedi Y, editor. The Neurobiological Basis of Suicide. Boca Raton, FL: CRC Press/Taylor & Francis; 2012.
 3. Möhler H. . Neuropharmacology. 2012;62(1):42-53. doi:10.1016/j.neuropharm.2011.08.040
 4. Mount Sinai Health System.
 5. Wang ZJ, Heinbockel T.  Molecules. 2018;23(5):1061. doi:10.3390/molecules23051061
 6. Streeter CC, Gerbarg PL, Brown RP, et al. The Journal of Alternative and Complementary Medicine. 2020;26(3):190-197. doi:10.1089/acm.2019.0234
 7. National Institutes of Health, Office on Dietary Supplements. 

Lämna ett svar