Detta fruktextrakt kan minska symptomen på förstorad prostata.

Sågpalmetto (Serenoa repens eller Sabal serrulata) är en växt som tillhör palmefamiljen och som används inom örtmedicinen. Naturläkare och utövare av alternativmedicin hävdar att sågpalmetto kan behandla ett stort antal medicinska tillstånd. Det främsta av dem är en förstorad prostata, även om sågpalmetto också ibland används för att behandla infektioner, stress och till och med håravfall.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Den här artikeln tar upp några av de tillstånd som sågpalmetto sägs behandla och forskningen bakom påståendena. Den ger också tips om hur man använder sågpalmetto på ett säkert sätt samt de möjliga riskerna och biverkningarna av detta populära växtbaserade tillskott.

Vad används sågpalmetto till?

Inom alternativmedicinen sägs sågpalmetto hjälpa till att behandla tillstånd som astma, förkylning, hosta, håravfall, migrän, kronisk bäckensmärta och halsont. Sågpalmetto anses också öka libido (sexlust) samt lindra stress.

Sågpalmetto är kanske mest känt för sin användning vid behandling av prostataproblem.

Detta inkluderar godartad prostatahyperplasi (en förstorad prostata) och prostatit (prostatainflammation).

Vetenskapliga studier har gett begränsade bevis för att stödja dessa påståenden.

Förstorad prostata.

En av de vanligaste användningarna av sågpalmetto är behandling av godartad prostatahyperplasi (BPH), även känd som en förstorad prostata. BPH anses inte vara ett allvarligt hälsoproblem, men det kan orsaka betydande symtom, såsom ökat urinbehov och urinläckage. Det kan också öka risken för urinvägsinfektioner.

Flera små studier har föreslagit att sågpalmetto kan vara till nytta för personer med BPH. I en rapport som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews 2012 drogs dock slutsatsen att det fanns få bevis för att palmetto skulle kunna lindra inflammation i prostatan eller minska BPH-symtomen1 .

Cochraneforskarna analyserade 32 tidigare publicerade studier med 5 666 deltagare. De konstaterade att sågpalmetto varken förbättrade urinflödet eller prostatastorleken hos män med BPH-relaterade urinvägssymtom (1).

Sågpalmetto

Alla forskare har inte kommit fram till samma slutsatser. En granskning från 2020 som publicerades i American Journal of Men’s Health, där man utvärderade fyra studier med 1 080 personer med BPH, rapporterade att sågpalmetto som togs dagligen i sex månader verkade förbättra urinflödet (även om det inte skedde någon faktisk förändring av prostatastorleken) (2).

Trots de positiva resultaten noterade forskarna att tillskott av sågpalmetto var mindre effektiva än läkemedlet Flomax (tamsulosin) som vanligen används för att behandla BPH (2).

Håravfall

Laboratoriestudier har visat att sågpalmetto kan blockera verkan av 5-alpha-reduktas, ett enzym som är inblandat i omvandlingen av testosteron till ett hormon som kallas dihydrotestosteron. Dihydrotestosteron verkar spela en roll i utvecklingen av androgen alopeci, ett tillstånd som är mer känt som manligt håravfall.

Även om den nuvarande forskningen är begränsad finns det vissa bevis för att det kan hjälpa till att behandla denna specifika form av håravfall.

I en pilotstudie som publicerades i Journal of Alternative and Complementary Medicine 2002 visade en grupp män med lätt till måttligt manligt håravfall ett ”mycket positivt” svar när de tog sågpalmetto och en växtbaserad steroid som kallas betasitosterol. I studien tillskrevs resultaten sågpalmettos hämning av 5-alpha reduktas (3).

En granskning av studier i Skin and Appendage Disorders från 2020 kom fram till en liknande dom men noterade att bristen på kvalitetsstudier begränsade slutsatserna (4).

Kronisk bäckensmärta

Ny forskning tyder på att sågpalmetto kan gynna personer med kroniskt bäckensmärtessyndrom (CPPS). CPPS definieras som smärta under naveln och mellan höfterna som varar sex månader eller längre, ofta utan känd orsak.

I en liten studie som publicerades i Urologia Internationalis 2010 rapporterades att sågpalmetto gav lindring av CPPS-symptom när den kombinerades med ett egenutvecklat tillskott som innehöll selen och lykopen. Det är oklart vilket av tillskotten som var ansvarigt för effekten och ytterligare forskning behövs (5) .

Sammanfattning

Sågpalmetto sägs behandla ett stort antal orelaterade medicinska tillstånd, inklusive förstorad prostata, håravfall med manligt mönster och kronisk bäckensmärta. Bevisen som stöder dessa påståenden är i allmänhet bristfälliga.

Möjliga biverkningar

Sågpalmetto tolereras i allmänhet väl men kan orsaka biverkningar hos vissa personer, särskilt vid överanvändning.

Dessa inkluderar:

 • Dålig andedräkt
 • Förstoppning
 • Diarré
 • Yrsel
 • Trötthet
 • Huvudvärk
 • Illamående eller kräkningar
 • Upprörd mage (6)

Sågpalmetto kan teoretiskt sett påverka könshormonnivåerna, inklusive östrogen och testosteron. På grund av detta bör personer med hormonkänslig cancer (inklusive bröstcancer och prostatacancer) rådgöra med sin onkolog innan de använder sågpalmetto (6).

Vissa män har också rapporterat erektil dysfunktion, ömhet i bröstet, gynekomasti (bröstförstoring) och förlust av libido (sexlust) när de tar sågpalmetto (6).

Personer som står på blodförtunnande medel som Coumadin (warfarin) och Plavix (klopidogrel) bör undvika sågpalmetto eftersom det kan öka risken för blödning. Av samma anledning bör sågpalmetto stoppas minst två veckor före eller efter en operation.

Barn och gravida kvinnor bör inte använda sågpalmetto på grund av bristen på säkerhetsforskning.

Sammanfattning

Sågpalmetto kan orsaka huvudvärk, trötthet, yrsel, magbesvär, illamående eller förstoppning hos vissa personer. Det bör inte användas till barn, personer som är gravida eller ammar eller personer med hormonkänslig cancer. Det bör också undvikas om du tar blodförtunnande medel.

Dosering

Det finns ingen rekommenderad dos av sågpalmetto. I studier som utvärderade fördelarna med sågpalmetto hos personer som genomgick prostatakirurgi tolererades en daglig dos på 320 mg som togs i två månader väl utan några betydande biverkningar.

Den lämpliga dosen av sågpalmetto kan variera beroende på din ålder, ditt kön och din sjukdomshistoria. Tala med din vårdgivare innan du använder kosttillskott av medicinska skäl eftersom det kan finnas situationer där de utgör mer skada än nytta.

Som en allmän regel ska du aldrig ta mer än den rekommenderade dosen på produktetiketten.

Sammanfattning

Det finns ingen rekommenderad dos av sågpalmetto. Prata med din läkare innan du använder sågpalmetto av medicinska skäl.

Var kan man köpa det?

Sågpalmettotillskott innehåller vanligtvis extrakt av växtens frukt. Du kan köpa sågpalmettotillskott på nätet och i många naturbutiker, apotek och butiker som specialiserar sig på växtbaserade produkter. Du kan även köpa det hos oss på nutri.se.

Eftersom kosttillskott inte är strikt reglerade av Food and Drug Administration (FDA) kan kvaliteten variera från ett märke till ett annat.

Om du väljer att köpa detta eller något annat kosttillskott rekommenderar National Institutes of Health att du läser etiketten Supplement Facts. Den innehåller värdefull information som varje konsument bör känna till, bland annat mängden aktiva och inaktiva ingredienser per portion (inklusive fyllmedel och bindemedel som du kan vara allergisk mot) (7).

Välj kosttillskott som har certifierats av U.S. Pharmacopeia (USP), ConsumerLab eller NSF International. Certifieringen garanterar inte produktens säkerhet eller effektivitet, men ger en försäkran om att produkten har tillverkats på rätt sätt, innehåller de ingredienser som anges på produktetiketten och inte innehåller skadliga nivåer av föroreningar.

Eftersom kvaliteten på kosttillskott kan variera från ett märke till ett annat, välj de som har utvärderats av certifieringsorgan som U.S. Pharmacopeia, NSF International eller ConsumerLab. Certifiering ger en garanti för ett tillskotts renhet.

Sammanfattning

Sågpalmetto är en växt som tillhör familjen palmer som används för örtmedicin. Den tros kunna förebygga eller behandla en mängd orelaterade hälsotillstånd, bland annat prostataproblem, håravfall hos män, kronisk bäckensmärta, astma, förkylning och trötthet. De vetenskapliga bevisen som stöder dessa påståenden är i allmänhet svaga.

Tillskott av sågpalmetto tolereras vanligtvis väl men kan hos vissa personer orsaka huvudvärk, yrsel, illamående, förstoppning eller magbesvär. Sågpalmetto bör inte användas till barn, personer som är gravida eller ammar eller personer med hormonkänslig cancer. Det bör också undvikas om du tar blodförtunnande medel.

Det finns ingen rekommenderad dos för sågpalmetto. Tala med din läkare innan du använder något tillskott av medicinska skäl.

Vanliga frågor

Vilka är biverkningarna av sågpalmetto?

Vanliga biverkningar av sågpalmetto är dålig andedräkt, magbesvär, diarré, illamående, kräkningar, huvudvärk, yrsel och trötthet.  I sällsynta fall har sågpalmetto varit känt för att orsaka erektil dysfunktion, förlust av sexlust och onormalt förstorade bröst hos män.

Kan kvinnor ta sågpalmetto?

Medan sågpalmetto traditionellt har använts för att behandla godartad prostatahyperplasi (BPH) hos män är det säkert för kvinnor att ta. Kvinnor som är gravida eller ammar bör dock inte ta sågpalmetto.

Påverkar sågpalmetto hormoner?

Forskning tyder på att sågpalmetto kan påverka manliga och kvinnliga könshormoner, inklusive androgen, östrogen och testosteron. Det är dock oklart om sågpalmetto har en mätbar effekt på hormonnivåerna hos människor (8).

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. Tacklind J1, Macdonald R, Rutks I, Stanke JU, Wilt TJ. Serenoa repens for benign prostatic hyperplasiaCochrane Database Syst Rev. 2012 Dec 12;12:CD001423. doi:10.1002/14651858.CD001423.pub3
 2. Cai T, Cui Y, Yu S, Li Q, Zhou Z, Gao Z. Comparison of Serenoa repens with tamsulosin in the treatment of benign prostatic hyperplasia: a systematic review and meta-analysis. Am J Mens Health. Mar-Apr 2020;4(2):1557988320905407. doi:10.1177/1557988320905407
 3. Prager N1, Bickett K, French N, Marcovici G. A randomized, double-blind, placebo-controlled trial to determine the effectiveness of botanically derived inhibitors of 5-alpha-reductase in the treatment of androgenetic alopeciaJ Altern Complement Med. 2002 Apr;8(2):143-52. doi:10.1089/acm.2002.8.143
 4. Evron E, Juhasz, Babadjouni A, Mesinkovska NA. Natural hair supplement: friend or foe? Saw palmetto, a systematic review in alopeciaSkin Appendage Disord. 2020 Nov;6(6):329–37. doi:10.1159/000509905
 5. Morgia G, Mucciardi G, Galì A, et al. Treatment of chronic prostatitis/chronic pelvic pain syndrome category IIIA with Serenoa repens plus selenium and lycopene (Profluss) versus S. repens alone: an Italian randomized multicenter-controlled studyUrol Int. 2010;84(4):400-6. doi:10.1159/000302716
 6. Agbabiaka TB, Pittler MH, Wider B, Ernst E. Serenoa repens (saw palmetto): a systematic review of adverse eventsDrug Saf. 2009;32(8):637-47. doi:10.2165/00002018-200932080-00003
 7. National Center for Complementary and Integrative Health. Saw palmetto.
 8. Fagelman E, Lowe FC. Saw palmetto berry as a treatment for BPHRev Urol. 2001 Summer;3(3):134-8.

Lämna ett svar