Yohimbe är ett vintergrönt träd som växer i västra Afrika i Nigeria, Kamerun, Kongo och Gabon. Trädens bark innehåller de aktiva föreningarna som kallas alkaloider. Den viktigaste alkaloiden kallas yohimbin. Det latinska namnet på örten Yohimbe är Pausinystalia yohimbe(1).

Yohimbin är ett receptbelagt läkemedel i USA för behandling av erektil dysfunktion. Dess popularitet har avtagit sedan Viagra introducerades(2).

Yohimbe bark extrakt säljs också i hälsokostbutiker och på nätet. I Tyskland är det inte godkänt för användning. Yohimbe kan orsaka en farlig ökning av blodtrycket samt ångest och andra biverkningar (3).

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Vad används yohimbe till?

Traditionellt användes yohimbe i Afrika mot feber, hosta, spetälska och som afrodisiakum. Hittills saknas vetenskapliga bevis som stöder de potentiella fördelarna med yohimbe (1).

Erektil dysfunktion

Yohimbe barkextrakt marknadsförs allmänt på nätet och i hälsokostbutiker som ett naturligt afrodisiakum för att öka libido och behandla erektil dysfunktion. Det finns dock inga bevis för att växtbaserade kosttillskott är effektiva. De flesta kliniska studier har tittat på läkemedlet yohimbin och inte på örtextraktet yohimbe.

Studier om yohimbinets effektivitet har haft motstridiga resultat. För organisk erektil dysfunktion (erektil dysfunktion på grund av ett fysiskt problem) tyder vissa studier på att det kan vara fördelaktigt för dem med organisk erektil dysfunktion. I andra studier kan det inte vara mer effektivt än placebo(3).

I en tysk studie undersöktes om 30 mg/dag yohimbin i fyra veckor skulle hjälpa vid erektil dysfunktion som inte beror på ett fysiskt problem. Yohimbin visade sig vara mer effektivt än placebo (71 procent jämfört med 45 procent) (2).

Viktförlust

Yohimbin har i preliminär forskning visat sig öka lipolysen genom att öka frisättningen av noradrenalin tillgängligt för fettceller och blockera alfa-2-receptoraktivering. En kontrollerad studie visade dock att 43 mg/dag yohimbe inte påverkade kroppsmasseindex (BMI), kroppsfett, fettfördelning och kolesterolnivåer (1).

Depression

Yohimbe har marknadsförts som ett växtbaserat botemedel mot depression eftersom det blockerar ett enzym som kallas monoaminoxidas. Detta finns dock endast i högre doser (över 50 mg/dag), vilket är potentiellt osäkert (1).1

Möjliga biverkningar

Trots de påstådda fördelarna med yohimbe innebär de allvarliga hälsoriskerna att du inte bör ta det om det inte är ordinerat av en kvalificerad läkare.

I Tyskland finns yohimbe med på Commission E:s (landets växtbaserade tillsynsmyndighet) lista över icke-godkända örter på grund av oro för örtens säkerhet och effektivitet. I USA har FDA fått ett antal rapporter om kramper och njursvikt efter användning av yohimbe.

Biverkningar av normala doser kan vara yrsel, illamående, sömnlöshet, ångest, snabb hjärtrytm och ökat blodtryck (4).

Så lite som 40 mg per dag kan orsaka allvarliga biverkningar, såsom farliga förändringar i blodtrycket, hallucinationer, förlamning, lever-, njur- och hjärtproblem, och kan till och med vara dödliga. Vissa formuleringar av catauba, ett annat naturläkemedel som tros vara ett afrodisiakum, har varit kända för att vara spetsade med yohimbin.

yohimbe

Eftersom yohimbin blockerar enzymet monoaminooxidas måste personer som tar yohimbe undvika alla tyraminhaltiga livsmedel (t.ex. lever, ost, rödvin) och receptfria produkter som innehåller ingrediensen fenylpropanolamin, t.ex. näsavsvällande medel.

Personer med njur- eller leversjukdom, magsår, hjärtsjukdom, högt blodtryck, lågt blodtryck, posttraumatiskt stressyndrom och panikstörning bör inte ta yohimbe.

Yohimbe bör inte tas av gravida eller ammande personer, barn eller äldre personer.

Yohimbe bör inte kombineras med antidepressiva läkemedel om det inte sker under överinseende av en läkare.

Yohimbe-tillskott har inte testats för säkerhet och tänk på att säkerheten för tillskott hos gravida, ammande, barn och personer med medicinska tillstånd eller som tar mediciner inte har fastställts.

Dosering och beredning

Det finns ingen rekommenderad dos av yohimbe. Yohimbe rekommenderas inte eftersom det har ett mycket smalt terapeutiskt index. Det finns ett relativt litet doseringsintervall – under det fungerar örten inte och över det är örten giftig (4).

Om du upplever erektil dysfunktion eller ett annat tillstånd för vilket du överväger yohimbe, tala med en vårdgivare. Det finns andra mediciner och behandlingar tillgängliga med färre biverkningar och säkerhetsproblem.1

Vanliga frågor

Är yohimbe säkert?

Det är inte klart. Det finns inte mycket forskning som bekräftar om Yohimbe kan vara säkert för vissa personer eller i specifika doser. Det finns dock bevis för att det kan orsaka farliga biverkningar eller interaktioner. Yohimbe förknippas med hjärtattacker, snabb hjärtfrekvens, kramper, magproblem, ångest och högt blodtryck(5).

Finns det ett naturligt botemedel mot erektil dysfunktion?

Inget naturläkemedel har visat sig vara effektivt och säkert för ED. Många naturläkemedel som påstår sig hjälpa erektil dysfunktion innehåller ingredienser som kan vara farliga i vissa doser eller när de kombineras med receptbelagda läkemedel. Enligt forskare är livsstilsförändringar, inklusive kost och motion, de mest effektiva naturliga sätten att förbättra erektilfunktionen (6).

Kan Yohimbe hjälpa mig att gå ner i vikt?

Det finns flera motstridiga studier om Yohimbe och viktminsknin(7). Vissa små försök har visat att människor går ner i vikt när de tar det, men andra studier visar ingen effekt. Att försöka använda det på egen hand för viktminskning är problematiskt eftersom det kan orsaka biverkningar. Dessutom kan mängden Yohimbe variera i receptfria kosttillskott, så det är omöjligt att reglera exakt hur mycket du tar.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa:

  1. Tam S, Worcel M, Wyllie M. Yohimbine: a clinical reviewPharmacology & Therapeutics. 2001;91(3):215-243. doi:10.1016/s0163-7258(01)00156-5
  2. Guay AT, Spark RF, Jacobson J, Murray FT, Geisser ME. Yohimbine treatment of organic erectile dysfunction in a dose-escalation trialInternational Journal of Impotence Research. 2002;14(1):25-31. doi:10.1038/sj.ijir.3900803
  3. Corazza O, Martinotti G, Santacroce R. Sexual Enhancement Products for Sale Online: Raising Awareness of the Psychoactive Effects of Yohimbine, Maca, Horny Goat Weed, and Ginkgo bilobaBioMed Research International. 2014;2014:1-13. doi:10.1155/2014/841798
  4. Colin Anderson, Dan Anderson, Nicole Harre, Norman Wade. Case Study: Two Fatal Case Reports of Acute Yohimbine IntoxicationJournal of Analytical Toxicology. Volume 37, Issue 8. October 2013. doi: 10.1093/jat/bkt057
  5. National Center for Complementary and Integrative Health. Yohimbe.
  6. Leisegang K, Finelli R. Alternative medicine and herbal remedies in the treatment of erectile dysfunction: A systematic reviewArab Journal of Urology. 2021;19(3):323-339. doi:10.1080%2F2090598X.2021.1926753
  7. Cimolai N, Cimolai T. Yohimbine use for physical enhancement and its potential toxicityJournal of Dietary Supplements. 2011;8(4):346-354. doi:10.3109/19390211.2011.615806