Om du lever med ett tillstånd som artros eller depression vet du kanske redan hur det kan påverka andra aspekter av din hälsa och bidra till problem som viktökning, sömnsvårigheter och kronisk smärta.

Ett kosttillskott som ryktas lindra depression, artrit och andra tillstånd är tillskottet SAMe, även känt som ademetionin eller S-adenosylmethionin. SAMe är den syntetiska formen av en förening som produceras naturligt i kroppen från metionin (en essentiell aminosyra) och adenosintrifosfat (en energiproducerande förening).

Vanligen även känd som:

 • SAMe
 • SAM-e
 • Ademetionin
 • S-adenosylmethionin

SAMe finns inte naturligt i livsmedel. Kroppen tillverkar vanligtvis vad den behöver för god hälsa, men vissa sjukdomstillstånd och låga nivåer av metionin, folat eller vitamin B12 tros bidra till låga nivåer av SAMe.

Man tror att SAMe kan bidra till att främja produktionen av kemikalier som är kända för att spela en nyckelroll i en rad olika processer i kroppen.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

SAMe används vanligtvis för följande hälsoproblem:

 • Ångest
 • Depression (1)
 • Fibromyalgi (1)
 • Artros1
 • Kolestasis (1)
 • Premenstruellt syndrom (PMS)

SAMe sägs också förbättra den mentala prestationsförmågan, öka leverhälsan, bromsa åldrandeprocessen och hjälpa människor att sluta röka (1).

Hälsofördelar med SAMe kosttillskott

Här är en titt på en del av forskningen om de möjliga fördelarna med SAMe.

Artros

SAMe visar sig vara lovande vid behandling av artros i knä eller höft. Det sägs lindra smärta och ha antiinflammatoriska egenskaper, och viss forskning tyder på att det kan främja reparation av brosk (1).1

Depression

I en forskningsöversikt som publicerades i Cochrane Database of Systematic Reviews 2016 analyserade forskare åtta tidigare publicerade kliniska prövningar där SAMe jämfördes med de antidepressiva läkemedlen imipramin, desipramin eller escitalopram eller placebo (2).2

SAMe var överlägset placebo när det användes tillsammans med SSRI-antidepressiva (selektiva serotoninåterupptagshämmare), men bevisen ansågs vara av låg kvalitet. Jämfört med imipramin upplevde färre deltagare biverkningar när de behandlades med en injicerbar form av SAMe. SAMe skilde sig inte från placebo eller antidepressiva medel som imipramin eller escitalopram när de användes ensamma.

I sin slutsats konstaterar författarna till översikten att användningen av SAMe vid depression behöver undersökas ytterligare i större och bättre planerade försök ”med tanke på avsaknaden av högkvalitativa bevis och oförmågan att dra säkra slutsatser baserat på dessa bevis” (2).2

Fibromyalgi

I en forskningsöversikt som publicerades i Journal of Complementary and Alternative Medicine 2010 tittade forskare på 70 tidigare publicerade kliniska prövningar som utvärderade användningen av olika typer av komplementära terapier för kroniskt trötthetssyndrom och fibromyalgi. Tillsammans med magnesium, L-karnitin, akupunktur och flera typer av meditationsövningar nämnde författarna till översikten SAMe bland de terapier som har störst potential för ytterligare forskning om deras effektivitet mot dessa tillstånd (3).3

Leversjukdom

SAMe kan förbättra leverfunktionen hos personer med kronisk leversjukdom, visar en forskningsöversikt som publicerades i tidskriften PLoS One 2015. Vid utvärderingen av de 12 tidigare publicerade kliniska prövningar som ingick i granskningen fann författarna dock också att SAMe kan vara av begränsad nytta vid behandling av vissa leversjukdomar som virushepatit och kolestasier (4).

Möjliga biverkningar av SAMe kosttillskott

Biverkningar av SAMe är små men inkluderar illamående och matsmältningsproblem. Stora mängder SAMe kan orsaka mani (ett onormalt förhöjt humör). Det finns också en viss oro för att användningen av SAMe kan utlösa en allergisk reaktion hos vissa personer (1).1

Interaktioner

Om du har bipolär sjukdom, Lesch-Nyhan syndrom, Parkinsons sjukdom eller andra hälsotillstånd bör du endast använda SAMe under överinseende av din vårdgivare eftersom det kan förvärra symtomen (1).

Det är viktigt att notera att det kan finnas risker när SAMe kombineras med läkemedel eller andra kosttillskott. Du bör inte ta SAMe i kombination med antidepressiva medel, hostmedicin, diabetesmedicin, levodopa (L-dopa), L-tryptofan, mediciner som påverkar serotoninnivåerna, johannesört eller andra mediciner om du inte övervakas av en sjukvårdspersonal. SAMe bör avbrytas minst två veckor före en planerad operation.

Säkerheten hos SAMe hos barn, gravida eller ammande kvinnor eller personer med njur- eller leversjukdom har inte fastställts (1). Tänk på att SAMe inte ska användas som en ersättning för standardbehandling.

Dosering

SAMe-tillskott säljs som kapslar, tabletter och pulver. Vanligtvis används doser på 200 mg till 800 mg, och upp till 1600 mg, beroende på tillståndet.

När du väljer ett märke för kosttillskott, leta efter produkter som har certifierats av Consumer Labs, The U.S. Pharmacopeial Convention eller NSF International.

Leta efter SAMe-tillskott med ett enteriskt överdrag, vilket hjälper till att skydda tillskottet från att släppas ut i magen, där magsyra och enzymer kan förstöra huvudingredienserna. Detta gör att tillskottet förblir intakt tills det når tunntarmen.

Vanliga frågor och svar om SAMe kosttillskott

Kan man få SAMe naturligt från maten?

SAMe finns inte i livsmedel och produceras naturligt i kroppen. Personer med låga nivåer av metionin, folat eller vitamin B12 kan dock ha svårt att producera tillräckligt med SAMe.

Sammanfattning

Att leva med någon kronisk sjukdom är inte lätt. Även om vissa studier tyder på att SAMe kan ge vissa fördelar kan vi inte vara så säkra på sambandet förrän det finns väl utformade, storskaliga kliniska prövningar (den typ av forskning som du skulle vilja se för att kunna sätta full tilltro till en behandling).

Det är också viktigt att komma ihåg att SAMe inte ska användas i samband med eller i stället för behandling som rekommenderas av din vårdgivare. Om du funderar på att prova ett SAMe-tillskott, se till att prata med din vårdgivare för att väga för- och nackdelar och diskutera om det är lämpligt för dig.

Ett urval av våra vitaminer från Nutri.se >

Källa
 1. National Center for Complementary and Integrative Medicine. S- Adenosyl-L-Methionine (SAMe): In Depth.
 2. Galizia I, Oldani L, Macritchie K, et al. S-adenosyl Methionine (SAMe) for Depression in AdultsCochrane Database Syst Rev. 2016;10:CD011286. doi:10.1002/14651858.CD011286.pub2
 3. Porter NS, Jason LA, Boulton A, et al. Alternative Medical Interventions Used in the Treatment and Management of Myalgic Encephalomyelitis/Chronic Fatigue Syndrome and FibromyalgiaJ Altern Complement Med. 2010 Mar;16(3):235-49. doi:10.1089/acm.2008.0376
 4. Guo T, Chang L, Xiao Y, Liu Q. S-adenosyl-L-methionine for the Treatment of Chronic Liver Disease: A Systematic Review and Meta-AnalysisPLoS One. 2015;10(3):e0122124. doi:10.1371/journal.pone.0122124