Enzym

Ett protein som påskyndar kemiska reaktioner i kroppen.

Tillbaka till listan