Vår webbadress är: https://nutri.se. På Nutri.se har vi åtagit oss att skydda och respektera din integritet.

Denna policy (tillsammans med våra användarvillkor och alla andra dokument som hänvisas till i den) anger grunden på vilken alla personuppgifter som vi samlar in från dig eller som du lämnar till oss kommer att behandlas av oss. En del av informationen nedan kan vara lite teknisk men det är viktigt att du noggrant läser och förstår vad som följer eftersom det förklarar våra åsikter och praxis angående dina personuppgifter och hur vi kommer att behandla dem.

Nutri.se är personuppgiftsansvarig.

Nutri.se / Bellazilla AB ("vår", "vi" eller "oss") finns i Sverige.

1. Information vi kan samla in från dig.

Vi kan samla in och behandla följande data om dig:

 • Information som du tillhandahåller genom att fylla i formulär på vår webbplats Nutri.se (vår webbplats). Detta inkluderar information som tillhandahålls när du registrerar dig för att använda vår webbplats, prenumererar på vår tjänst, publicerar material eller begär ytterligare tjänster. Vi kan också be dig om information när du deltar i en tävling eller kampanj sponsrad av Nutri.se och när du rapporterar ett problem med vår webbplats.
 • Detaljer om dina besök på vår webbplats [inklusive, men inte begränsat till, trafikdata, platsdata, webbloggar och annan kommunikationsdata, oavsett om detta krävs för våra egna faktureringsändamål eller på annat sätt] och de resurser som du har tillgång till.
 • Information om din dator, inklusive din geografiska plats, din internetleverantör och där tillgänglig din IP-adress, operativsystem och webbläsartyp, för systemadministration och för att rapportera samlad information till våra annonsörer. Detta är statistisk information om våra användares surfåtgärder och mönster och identifierar inte någon individ.
 • Information som du har angett gäller produktrecensioner. Du tillhandahåller informationen i syfte att den informationen ska läsas eller användas av andra personer. Vi lagrar det, och vi förbehåller oss rätten att använda det i framtiden på vilket sätt vi beslutar. När din information väl kommer in i det offentliga området har vi ingen kontroll över vad någon enskild tredje part kan göra med den. Vi tar inget ansvar för deras handlingar när som helst.
 • Vi kan också be dig att fylla i undersökningar som vi använder för forskningsändamål, även om du inte behöver svara på dem.
 • När du kontaktar oss, antingen per telefon, via vår webbplats eller via e-post, samlar vi in ​​de uppgifter du har gett oss för att kunna svara med den information du behöver. Vi registrerar din förfrågan och vårt svar för att öka effektiviteten i vår verksamhet.
 • När vi får ett klagomål registrerar vi all information du har gett oss. Vi använder den informationen för att lösa ditt klagomål. Om ditt klagomål rimligen kräver att vi kontaktar någon annan person, kan vi besluta att ge den andra personen en del av informationen i ditt klagomål. Vi gör detta så sällan som möjligt, men det är en fråga för vårt eget gottfinnande om vi ger information, och om vi gör det, vad den informationen är.
 • Detaljer om transaktioner du utför via vår webbplats och om hur dina beställningar utförs. Vi lagrar information om ditt betal- eller kreditkort eller andra betalningsmedel när du först lämnar den till oss. Vi lagrar denna betalningsinformation för att göra upprepade köp av varor och tjänster enklare nästa gång du besöker vår webbplats.
 • För att kunna erbjuda dig Klarnas betalningsalternativ kommer vi att vidarebefordra vissa aspekter av dina personuppgifter till Klarna, såsom kontakt- och beställningsuppgifter, för att Klarna ska kunna bedöma om du kvalificerar dig för deras betalningsalternativ och för att skräddarsy betalningsalternativen för dig. Allmän information om Klarna finns här. Dina personuppgifter hanteras i enlighet med gällande dataskyddslagstiftning och i enlighet med informationen i Klarnas sekretesspolicy sekretesspolicy.

Vi sparar inte all din betalningsinformation för att:

 • för att förhindra möjligheten att vi duplicerar en transaktion utan en ny instruktion från dig;
 • för att förhindra någon annan tredje part från att utföra en transaktion utan ditt samtycke

Åtkomst till din betalningsinformation är begränsad till endast behörig personal. Om vi ​​ställer frågor om din betalningsinformation visar vi endast de fyra sista siffrorna i betal- eller kreditkortsnumret, så att du kan identifiera vilket betalningsmedel vi hänvisar till. När du köper en produkt eller tjänst av oss, eller på annat sätt godkänner våra villkor, bildas ett avtal mellan dig och oss. För att kunna fullgöra våra skyldigheter enligt det avtalet måste vi behandla den information du ger oss, inklusive personlig information. Vi kan använda den för att:

 • verifiera din identitet av säkerhetsskäl
 • sälja produkter till dig
 • förse dig med våra tjänster
 • förse dig med förslag och råd om produkter, tjänster och hur du får ut det mesta av att använda vår webbplats

Vi kommer att fortsätta att behandla denna information tills avtalet mellan oss upphör eller sägs upp av någon av parterna enligt villkoren i avtalet.

2. Vår cookiepolicy

Vi kan få information om din allmänna internetanvändning genom att använda cookies. Cookies är små textfiler som placeras på din dators hårddisk av din webbläsare när du besöker någon webbplats. De tillåter att information som samlats in på en webbsida lagras tills den behövs för användning på en annan, vilket gör att en webbplats kan ge dig en bättre upplevelse. De hjälper oss också att förbättra vår webbplats och att leverera en bättre och mer personlig service. De gör det möjligt för oss:

 • För att uppskatta vår målgruppsstorlek och användningsmönster.
 • För att lagra information om dina preferenser, så att vi kan anpassa vår webbplats efter dina individuella intressen.
 • För att påskynda dina sökningar.
 • Att känna igen dig när du återvänder till vår webbplats.
 • För att spela in konversationstråden under en livechatt med vårt supportteam.

Du kan vägra att acceptera cookies genom att aktivera inställningen i din webbläsare som tillåter dig att neka inställningen av cookies. Men om du väljer den här inställningen kanske du inte kan komma åt vissa delar av vår webbplats. Såvida du inte har justerat din webbläsarinställning så att den vägrar cookies, kommer vårt system att utfärda cookies när du loggar in på vår webbplats.

Vår användning av re-marketing

Återmarknadsföring innebär att du placerar en cookie på din dator när du surfar på vår webbplats för att kunna visa dig en annons för våra produkter eller tjänster när du besöker någon annan webbplats.

Vi kan använda en tredje part för att tillhandahålla oss remarketingtjänster då och då. Om så är fallet, om du har samtyckt till vår användning av cookies, kan du se annonser för våra produkter och tjänster på andra webbplatser.

3. Där vi lagrar dina personuppgifter

Våra webbplatser finns i Tyskland. De uppgifter som vi samlar in från dig kan överföras till och lagras på en destination utanför Europeiska ekonomiska samarbetsområdet ("EES"). Den kan också behandlas av personal som verkar utanför EES och som arbetar för oss eller för någon av våra leverantörer. Sådan personal kan bland annat vara engagerad i utförandet av din beställning, behandlingen av dina betalningsuppgifter och tillhandahållandet av supporttjänster. Genom att lämna in dina personuppgifter samtycker du till denna överföring, lagring eller behandling. Vi kommer att vidta alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter behandlas säkert och i enlighet med denna integritetspolicy. Vi använder följande skyddsåtgärder med avseende på data som överförs utanför Europeiska unionen:

 • dataskyddsklausulerna i våra avtal med databehandlare inkluderar överföringsklausuler skrivna av eller godkända av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen.
 • vi följer en uppförandekod som godkänts av en tillsynsmyndighet i Europeiska unionen.
 • vi är certifierade enligt en godkänd certifieringsmekanism enligt GDPR (General Data Protection Regulation).

All information du lämnar till oss lagras på våra säkra servrar. Alla betalningstransaktioner kommer att krypteras med SSL-teknik. Om vi ​​har gett dig (eller där du har valt) ett lösenord som gör att du kan komma åt vissa delar av vår sida, är du ansvarig för att hålla detta lösenord konfidentiellt. Vi ber dig att inte dela ett lösenord med någon. Tyvärr är överföringen av information via internet inte helt säker. Även om vi kommer att göra vårt bästa för att skydda dina personuppgifter, kan vi inte garantera säkerheten för dina data som överförs till vår webbplats; all överföring sker på egen risk. När vi har tagit emot din information kommer vi att använda strikta procedurer och säkerhetsfunktioner för att försöka förhindra obehörig åtkomst.

4. Användning av informationen

Vi använder information som finns om dig på följande sätt:

 • För att säkerställa att innehållet från vår webbplats presenteras på det mest effektiva sättet för dig och din dator.
 • För att förse dig med information, produkter eller tjänster som du begär från oss eller som vi tror kan intressera dig, där du har samtyckt till att bli kontaktad för sådana ändamål.
 • För att fullgöra våra skyldigheter som härrör från avtal som ingåtts mellan dig och oss.
 • För att tillåta dig att delta i interaktiva funktioner i vår tjänst, när du väljer att göra det.
 • För att meddela dig om ändringar i vår tjänst.

Vi kan också använda dina uppgifter, eller tillåta utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, för att förse dig med information om varor och tjänster som kan vara av intresse för dig och vi eller de kan kontakta dig om dessa via post eller telefon.
Om du är en befintlig kund kommer vi endast att kontakta dig på elektronisk väg (e-post eller SMS) med information om varor och tjänster som liknar dem som var föremål för en tidigare försäljning till dig. Om du är en ny kund, och där vi tillåter utvalda tredje parter att använda dina uppgifter, kommer vi (eller de) att kontakta dig på elektronisk väg endast om du har samtyckt till detta. Om du inte vill att vi ska använda dina uppgifter på detta sätt, eller att vi ska vidarebefordra dina uppgifter till tredje part i marknadsföringssyfte, vänligen kryssa i den relevanta rutan som finns på formuläret där vi samlar in dina uppgifter (beställningsformuläret) .

Information vi behandlar med ditt samtycke

Genom vissa åtgärder när det annars inte finns något avtalsförhållande mellan oss, till exempel när du surfar på vår webbplats eller ber oss att ge dig mer information om vår verksamhet, inklusive våra produkter och tjänster, ger du ditt samtycke till att vi behandlar information som kan vara personlig information. När det är möjligt strävar vi efter att få ditt uttryckliga samtycke för att behandla denna information, till exempel genom att be dig att godkänna vår användning av cookies.
Ibland kan du ge ditt samtycke implicit, till exempel när du skickar ett meddelande till oss via e-post som du rimligen förväntar dig att vi ska svara på.

Utom när du har samtyckt till vår användning av din information för ett specifikt ändamål, använder vi inte din information på något sätt som skulle kunna identifiera dig personligen. Vi kan samla det på ett allmänt sätt och använda det för att tillhandahålla klassinformation, till exempel för att övervaka prestandan för en viss sida på vår webbplats.
Vi fortsätter att behandla dina uppgifter på denna grund tills du återkallar ditt samtycke eller det rimligen kan antas att ditt samtycke inte längre existerar. Du kan när som helst återkalla ditt samtycke genom att instruera oss info-at-nutri.se. Men om du gör det kanske du inte kan använda vår webbplats eller våra tjänster ytterligare.

5. Utlämnande av din information

Vi kan komma att avslöja din personliga information till alla medlemmar i vår grupp, vilket innebär våra dotterbolag, vårt ultimata holdingbolag och dess dotterbolag. Vi kan komma att avslöja din personliga information till tredje part:

 • I händelse av att vi säljer eller köper någon verksamhet eller tillgångar, i vilket fall vi kan avslöja dina personuppgifter till den potentiella säljaren eller köparen av sådana företag eller tillgångar.
 • Om Nutri.se eller i stort sett alla dess tillgångar förvärvas av en tredje part, i vilket fall personuppgifter som den har om sina kunder kommer att vara en av de överförda tillgångarna.
 • Om vi ​​är skyldiga att avslöja eller dela dina personuppgifter för att följa någon juridisk skyldighet, eller för att upprätthålla eller tillämpa våra användarvillkor eller leveransvillkor och andra avtal; eller för att skydda rättigheterna, egendomen eller säkerheten för Nutri.se, våra kunder eller andra. Detta inkluderar utbyte av information med andra företag och organisationer i syfte att skydda mot bedrägerier och minska kreditriskerna.
 • För att hjälpa till att bekämpa bedrägerier delar vi information med kreditupplysningsföretag, i den mån den avser kunder eller kunder som instruerar sin kreditkortsutgivare att avbryta betalningen till oss utan att först ha gett oss en godtagbar anledning och gett oss möjlighet att återbetala sina pengar.

6. Dina rättigheter

Du har rätt att be oss att inte behandla dina personuppgifter för marknadsföringsändamål. Vi kommer vanligtvis att informera dig (innan vi samlar in dina uppgifter) om vi avser att använda dina uppgifter för sådana ändamål eller om vi avser att lämna ut din information till någon tredje part för sådana ändamål. Du kan utöva din rätt att förhindra sådan behandling genom att markera vissa rutor på de formulär som vi använder för att samla in dina uppgifter. Du kan också utöva rätten när som helst genom att kontakta oss på via e-post på info-at-nutri.se. Vår webbplats kan, från tid till annan, innehålla länkar till och från webbplatser för våra partnernätverk, annonsörer och affiliates. Om du följer en länk till någon av dessa webbplatser, vänligen notera att dessa webbplatser har sina egna integritetspolicyer och att vi inte tar något ansvar eller ansvar för dessa policyer. Vänligen kontrollera dessa policyer innan du skickar in personlig information till dessa webbplatser.

Tillgång till information

Du kan när som helst granska eller uppdatera personligt identifierbar information som vi har om dig genom att logga in på ditt konto på vår webbplats. För att få en kopia av all information som inte finns på vår webbplats kan du skicka en förfrågan till info-at-nutri.se. När vi har mottagit begäran kommer vi att meddela dig när vi förväntar oss att ge dig informationen.

Ta bort din information

Om du vill att vi ska ta bort personligt identifierbar information från vår webbplats kan du kontakta oss på info-at-Nnutri.se. Detta kan begränsa tjänsten vi kan tillhandahålla dig.

Verifiering av din information

När vi får en begäran om att få tillgång till, redigera eller radera personlig identifierbar information ska vi först vidta rimliga åtgärder för att verifiera din identitet innan vi ger dig åtkomst eller på annat sätt vidtar någon åtgärd. Detta är viktigt för att skydda din information.

Lagringsperiod för personuppgifter

Om inte annat nämns i detta sekretessmeddelande, behåller vi din personliga information endast så länge som det krävs av oss:

 • för att förse dig med de tjänster du har begärt;
 • för att följa annan lag, inklusive för den period som våra skattemyndigheter kräver; för att stödja ett påstående eller försvar i domstol.

7. Ändringar av vår integritetspolicy

Alla ändringar vi kan göra i vår integritetspolicy i framtiden kommer att publiceras på denna sida och, när så är lämpligt, meddelas dig via e-post.

8. Kontakta

Frågor, kommentarer och förfrågningar angående denna integritetspolicy är välkomna och bör skickas via e-post till info-at-nutri.se.

Denna webbplats använder cookies. Genom att fortsätta surfa på webbplatsen godkänner du vår användning av cookies. 

Logga in

Megamenu

Din korg

Det finns inga fler varor i din varukorg