GDPR - Integritetspolicy

Nutri.se behandlar personuppgifter i enlighet med dataskyddsförordningen. Syftet med denna dataskyddspolicy är att säkerställa att Nutri / Bellazilla AB hanterar personuppgifter i enlighet med EU:s allmänna dataskyddsförordning (GDPR) som trädde i kraft den 25 maj 2018. Genom att välja att kontakta Nutri och aktivt inleda ett samarbete med Nutri godkänner du Nutris dataskyddspolicy och vår behandling av dina personuppgifter. & nbsp; Du godkänner också att Nutri använder dina personuppgifter för att ge dig löpande information och erbjudanden utifrån Nutris verksamhet. Du ska kunna känna dig trygg med att Nutri har en korrekt och säker hantering och att Nutri aldrig behandlar dina personuppgifter på ett sätt som Nutri inte tar emot. Det är Nutris målsättning att följa alla tillämpliga lagar och förordningar för skydd av personuppgifter. Denna policy är förankrad hos alla Nutris anställda.

Vad räknas som personuppgifter?

Personuppgifter är all information som kan användas för att identifiera en person. Personuppgifter är information som kan identifiera dig och Nutris relation till dig & nbsp; Den typ av personuppgifter som Nutri kan spara är till exempel:

Personligt identifierad personlig information:

 • Namn
 • Faktura & amp; leveransadresser
 • E-postadresser
 • Mobil- och telefonnummer
 • Betalningsinformation
 • Indirekt identifierande information:
 • Din arbetsplats
 • Din yrkesroll
 • Foton
 • Relaterad information
 • Uppgifter och inställningar för inloggning och hantering av Nutri system
 • Kakor
 • Google Analytics

Hur samlas personlig information in?

Du lämnar själv, direkt eller indirekt, dina personuppgifter till oss genom att kontakta Nutri via till exempel telefon, e-post, brev, webb, säljbesök/kontakt, sociala medier och/eller olika evenemang. I de fall Nutri tar en första kontakt med dig eller om det finns särskilda behov kan nya och kompletterande personuppgifter om dig inhämtas från en annan källa som t.ex. befolkningsregistret, kreditupplysningsföretag eller liknande allmänt kända källor. Genom att kontakta Nutri i din yrkesroll intygar du att du har rätt att företräda ditt företag och binder detta till debitering av Nutris tjänster och produkter i enlighet med våra betalnings- och faktureringsvillkor. När du väljer att lägga till fler personer, dvs. om du anmäler andra personer än dig själv från ditt företag, intygar du att du har rätt att företräda denna person och lämna dennes personuppgifter till oss för behandling i enlighet med vår datapolicy. Nutri skyddar din integritet och samlar inte in fler personuppgifter än vad Nutri behöver för att kunna erbjuda dig användning av våra tjänster och produkter och ingå avtal med Glimma.

Vad händer med dina personuppgifter?

Nutri lagrar alla personuppgifter som är nödvändiga för att kunna ingå avtal och fullfölja de uppdrag vi har avtalat med dig och för att identifiera dig och den relation Nutri har med dig. Nutris syfte är att därmed så effektivt som möjligt tillhandahålla, utföra, hantera, debitera och förbättra våra tjänster och produkter till våra befintliga och nya kunder samt att kunna upprätthålla kontakt för information, utveckling och supporthantering. Nutri kan också använda dina kontaktuppgifter för att informera om erbjudanden, nyheter, tips eller på olika sätt undersöka hur nöjd du är med de tjänster och produkter som du har använt hos Nutri. Om du inte vill ha den typen av information kan du kontakta Nutrieller avregistrera dig i samband med de utskick du får. Om fullständiga personuppgifter inte lämnas på begäran kan inget avtal ingås mellan dig och Nutri.

Vi behandlar personuppgifter för följande ändamål på grundval av följande rättsliga grunder:

 • Avtal, genomförande och fakturering - Avtal.
 • Fakturering av tjänster och produkter - Rättslig skyldighet
 • Informera om Nutri och dess tjänster och produkter - Intresseavvägning.
 • Marknadsföra Nutri med exempel från din verksamhet - Samtycke.
 • Marknadsföring och försäljning - intresseavvägning

Hur länge kommer mina personuppgifter att lagras?

När du lämnar dina personuppgifter till Nutri ger du Nutri samtycke till att registrera, lagra och behandla de angivna uppgifterna för ovan nämnda ändamål. Vi behandlar dina personuppgifter för att kunna uppfylla de lagstadgade skyldigheter som åligger oss, till exempel bokföringslagens krav på lagring av bokföringsmaterial. Nutri sparar dina uppgifter så länge som det är nödvändigt för varje ändamål och tillämpar alltid gällande integritetslagstiftning vid all behandling av personuppgifter. Nutri kan spara uppgifterna längre om det är nödvändigt för att uppfylla lagstadgade krav eller för att bevaka våra rättsliga intressen, då till exempel om en rättslig process pågår.

Kommer min personliga information att delas med andra?

Nutri förbinder sig att inte lämna ut dina registrerade personuppgifter till någon annan part än de partners eller leverantörer som vi använder för att kunna utföra och uppfylla de uppdrag och skyldigheter som Nutri har avtalat med dig eller i annan omfattning förutsatt att Nutri är skyldig att göra det enligt lag. .

Betalning via Klarna

För att kunna erbjuda dig Klarnas betalmetoder kan vi i kassan komma att dela dina personuppgifter i form av kontaktuppgifter och orderinformation med Klarna, för att Klarna ska kunna bedöma om du kan välja betalmetoderna, samt för att anpassa dem för dig. Dina personuppgifter som delas behandlas i enlighet med Klarnas egen information om dataskydd.

Fakturering

Nutri kan kontrollera kunder med kreditupplysningsföretag, för att kunna analysera vilka betalningslösningar som ska erbjudas kunden. Kunden placeras där för att Nutri ska kunna fortsätta sälja varor/tjänster till kunden, för att Nutri ska få reda på om något skulle hända kunden som ändrar betalningsalternativen. Bank- och kreditkortsföretag kan också få tillgång till personlig information vid betalningar.

Google Analytics

Eftersom Nutri använder Google Analytics kommer dina personuppgifter också att lämnas ut till Google. Som en följd av detta kan dina personuppgifter överföras till och lagras på Googles servrar som finns runt om i världen. Google kan också överföra din personliga information till tredje part när det krävs enligt lag eller när sådana tredje parter behandlar informationen på uppdrag av Google. Cookie s En cookie är data som skickas från en webbplats och lagras lokalt i besökarens webbläsare när denne besöker en webbplats. När besökaren besöker samma webbplats igen kan uppgifter som lagrats i kakan hämtas och webbplatsen uppdateras om besökarens tidigare aktiviteter. Nutri använder cookies för att underlätta analyser av trafiken och skapa & nbsp; en bättre användarupplevelse på våra webbplatser. Det kan till exempel innebära att Nutri sparar historisk information från tidigare besökta sidor. Specifik information om lagring och hantering av cookies vid användning av vår webbplats presenteras för godkännande i samband med ditt första besök på Nutri.se.

Inloggningsinformation på Nutri.se

Din privata inloggningsinformation för Nutris produkter ska behandlas som en värdering och ska skyddas. De får inte lämnas ut till någon annan än den person som har rätt att hantera dem för din räkning.

Var behandlas mina personuppgifter?

Nutri strävar efter att skydda dina personuppgifter och Nutri behandlar endast den specifika information som för närvarande behövs av de personer som behöver den. Nutri vidtar nödvändiga tekniska säkerhetsåtgärder för att se till att dina personuppgifter inte manipuleras, förloras, förstörs eller att obehöriga personer får tillgång till dem. Nutri strävar efter att alltid lagra dina personuppgifter inom EU/EES. I vissa situationer kan dessa dock behandlas utanför EU/EES av en tredje part, t.ex. en teknikleverantör eller underleverantör. Nutri kommer alltid att vidta alla rimliga juridiska, tekniska och organisatoriska åtgärder för att säkerställa att dina uppgifter hanteras på samma nivå som det skydd som erbjuds inom EU/EES.

Mina rättigheter

Du har rätt att en gång om året på begäran begära ut vilken information Nutri har registrerat om dig. Du har också möjlighet att korrigera eventuella fel och begära radering av dina uppgifter om de inte längre är nödvändiga för det syfte för vilket de samlades in. Det kan dock finnas rättsliga krav som hindrar Nutri från att radera din information. Ett sådant krav kan till exempel vara bokförings- och skattelagstiftning eller konsumentlagstiftning.

Kontakta Nutri angående GDPR

Om du anser att Nutri hanterar dina personuppgifter på ett felaktigt sätt tar Nutri gärna emot kommentarer och förslag till förbättringar. Skicka då ett e-postmeddelande till [email protected] och märk meddelandet med "Att: Data Protection Officer" alternativt skicka ett brev till: Nutri/Bellazilla AB Att: Dataskyddsombud Box 543 114 79 Stockholm Eftersom det är viktigt att Nutri inte lämnar ut dina personuppgifter till någon annan måste begäran vara undertecknad och en kopia av identitetshandling med din underskrift måste bifogas. Du kan också alltid kontakta & nbsp; [email protected] & nbsp; om du har invändningar mot hur dina personuppgifter behandlas. Ändring av uppgifter och integritetspolicy Integritetspolicyn kan ändras när som helst. Den senaste versionen finns alltid tillgänglig på Nutris webbplats. Bellazilla AB:s dataskyddspolicy uppdaterades senast den 2023-12-01.