Biotin för hårväxt: Fungerar det?

Biotin

När jag handlar i en stor butik gillar jag att titta på deras utbud av kosttillskott för att hålla mig informerad om nya produkter.

Jag har märkt allt fler produkter som erbjuder riktade hälsolösningar, särskilt när det gäller hårväxt och hårtjocklek.

Biotin

De flesta av produkterna innehåller flera ingredienser. Biotin, ett vattenlösligt B-vitamin, är nästan alltid en av dem.

På samma sätt innehåller många schampon och balsam som lovar tjockare och fylligare hår ofta detta B-vitamin.

Produkttips från Nutri.se >

Det återkommande temat här är att biotin, oavsett om det tas som ett tillskott eller om man löddrar i håret, antas gynna hårväxten.

Den här artikeln förklarar kopplingen mellan biotin och hårhälsa och huruvida vitaminet är effektivt och säkert för hårväxt eller för att förhindra håravfall.

Vad forskningen säger om biotin och hårväxt

Biotin har många fördelar för din kropp.

Dess primära roll är att hjälpa till att omvandla den mat du äter till energi. Din kropp behöver det också för att producera keratin – den typ av protein som utgör hår, hud och naglar (1).

Många livsmedel innehåller biotin, vilket innebär att brist är sällsynt hos friska människor som äter en balanserad kost (2).

Även om det är sällsynt kan biotinbrist orsaka hudutslag, sköra naglar samt tunnare och mindre hår. Detta beror på vitaminets roll i keratinproduktionen (2, 3).

Därför annonseras ofta biotintillskott och biotintillsatta hårprodukter för att stödja en sund hårväxt eller främja tjockare, voluminösare hår.

Trots dessa påståenden finns det dock begränsade bevis som tyder på att tillskott av biotin eller att löddra det i håret främjar hårväxten hos personer som inte har brist på biotin.

I en äldre studie från 2012 randomiserades kvinnor med självupplevt tunnare hår till att få antingen ett hårväxttillskott med flera ingredienser som innehöll biotin eller placebo i 6 månader (4).

De som fick hårtillväxttillägget rapporterade en synlig ökning av den totala hårvolymen, hårbottens täckning och tjocklek efter behandlingsperioden. Samtidigt sågs inga signifikanta förändringar i placebogruppen.

Men eftersom hårväxttillägget innehöll flera ingredienser – inklusive zink och järn, som också är nödvändiga för hårväxt – är det inte möjligt att tillskriva studiens resultat enbart till biotin.

Vidare var studien liten och det är möjligt att deltagarna hade brist på ett eller flera näringsämnen som fanns i tillskottet och som påverkar hårets hälsa. En sådan brist skulle kunna ha korrigerats genom studieperioden, vilket skulle ha resulterat i hårväxt.

I en annan studie fann forskarna att de barn som upplevde förbättrad hårväxt eller hårkvalitet efter att ha tagit biotintillskott alla hade ett underliggande tillstånd som orsakade biotinbrist (3).

Utanför dessa studier finns det inga starka bevis för att ta biotintillskott eller använda biotintillsatta hårprodukter för att främja hårväxt (2).

SAMMANFATTNING

Ett biotintillskott kan hjälpa till att korrigera en biotinbrist och återställa hårets hälsa och tillväxt. Inga starka bevis stöder användning av biotintillskott eller biotintillsatta hårprodukter för att främja hårtillväxt hos personer som inte har brist på biotin.

Hjälper biotin till att förebygga håravfall?

Även om bevisen för att stödja enbart biotin för hårväxt är svaga och begränsade, är bevisen något starkare för att förebygga håravfall.

Ändå är det troligt att biotintillskott endast förebygger håravfall och främjar hårväxt hos personer med biotinbrist.

I en studie fann man biotinbrist hos 38 % av de kvinnor som klagade över håravfall. Av dessa deltagare hade 11 % en historia av riskfaktorer för brist, såsom inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) eller användning av vissa mediciner som antibiotika (5).

Även om den här studien inte bedömde effekterna av biotintillskott eller biotintillsatta hårprodukter för att förebygga håravfall, visar den på kopplingen mellan håravfall och otillräckliga biotinnivåer.

Andra orsaker till håravfall är bland annat (5, 6):

 • Androgenetisk alopeci, även känd som kvinnlig skallighet.
 • Snabb viktminskning.
 • Andra näringsbrister som järn, zink eller protein.
 • Vissa hormonsjukdomar som sköldkörtelrubbningar.

På grund av de många faktorer som är inblandade i håravfall och gallring kan tillskott av biotin utan att fastställa orsaken förhindra eller fördröja lämplig behandling i fall där biotinbrist inte är felet.

Även i fall där biotinbrist föreligger kan biotintillskott inte nödvändigtvis förhindra håravfall.

Forskare i en studie skrev till exempel ut ett biotintillskott till 22 patienter med låga biotinnivåer för håravfall efter gastric sleeve-kirurgi (6).

Efter 3 månader rapporterade 5 av patienterna en signifikant minskning av håravfallet, 14 rapporterade en liten effekt och 3 rapporterade ingen effekt, vilket visar att andra faktorer också kan spela in när det gäller håravfall och dess förebyggande.

Biotin

SAMMANFATTNING

Eftersom håravfall ibland förknippas med biotinbrist kan korrigering av en brist med kosttillskott förebygga håravfall hos vissa personer. Håravfall kan dock också vara en följd av flera andra faktorer.

Dagliga behov och biotinrika livsmedel

Normalt sett fastställer Food and Nutrition Board vid National Academies of the Sciences, Engineering and Medicine ett rekommenderat kosttillskott (RDA) för varje näringsämne.

När det inte finns tillräckligt med data för att fastställa ett RDA för ett näringsämne, vilket är fallet med biotin, fastställer nämnden i stället ett adekvat intag (AI). Detta är den näringsnivå som antas vara tillräcklig för de flesta människor (7).

AI för biotin är 30 mcg för vuxna och 35 mcg för kvinnor som ammar (2).

Du kan lätt uppfylla dessa rekommendationer genom att njuta av en balanserad kost. Faktum är att man uppskattar att människor som bor i USA får i sig cirka 35-70 mcg biotin per dag (2).

Här är några av de bästa källorna till biotin (2):

>

Livsmedel Mikrogram (mcg) Dagligt värde (DV)
Nötköttlever, (85 gram) 30.8 103% av DV
Ägg, hela 10 33% av DV
Lax, (85 gram) 5 17% av DV
Fläskkotlett, (85 gram) 3.8 13% av DV
Hamburgerbiff, 85 gram 3.8 13% av DV
Solrosfrön, 1/4 kopp (33,2 gram) 2.6 9% av DV
Sötpotatis, 1/2 kopp (76,9 gram) 2.4 8% av DV
Mandlar, 1/4 kopp (36 gram) 1.5 5% av DV

Ägg är en bra källa till biotin, men undvik att äta dem råa för att få ut det mesta av vitaminet. Råa äggviter innehåller avidin, en typ av sockerprotein, som binder biotin hårt och hindrar kroppen från att ta upp det.

Tillagning förstör avidin, vilket gör att du kan ta upp biotin. Därför är det bäst – både för din säkerhet och din näring – att undvika råa ägg (2).

Food and Drug Administration (FDA) kräver inte att livsmedelstillverkare ska ange biotin på sina etiketter om de inte tillsätter det i sina produkter.

Förutom livsmedel kan bakterierna i dina tarmar tillverka biotin. Tarmbakteriernas roll för människans totala biotinstatus är dock fortfarande okänd – delvis på grund av komplexiteten hos tarmmikrobiota och de faktorer som påverkar dess sammansättning (8).

SAMMANFATTNING

Människor i USA uppfyller eller överskrider i allmänhet den dagliga rekommendationen för biotin. Animaliska livsmedel som ägg, kött och fisk tenderar att vara den bästa källan, men vissa frön, nötter och grönsaker innehåller också biotin.

Vem kan riskera att få brist på biotin?

Biotintillskott är i allmänhet onödiga om du inte har biotinbrist eller en riskfaktor som ökar risken för brist.

De personer som löper störst risk att drabbas av biotinbrist är bland annat de med (2, 9):

Biotinidasbrist (BTD). En genetisk sjukdom där kroppen inte kan återanvända och återvinna biotin. Nyfödda i USA och många andra länder screenas för denna sjukdom.

Kronisk alkoholanvändning. Eftersom alkohol hämmar biotinabsorptionen är långvarigt alkoholbruk förknippat med betydande minskningar av biotinnivåerna.

Undernäring. Otillräckligt mat- och näringsintag kan leda till låga nivåer av näringsämnen, inklusive biotin.

De som är gravida och ammar kan också utveckla låga biotinnivåer trots normalt intag av vitaminet via kosten. Detta kan bero på ökad användning av vitaminet, försämrat upptag eller både och (10).

Biotin

Personer som tar vissa klasser av läkemedel som antiepileptika och retinoider löper också risk att drabbas av biotinbrist (9).

Antiepileptika används vanligen för att behandla anfallssjukdomar, nervsmärta och bipolär sjukdom. Retinoider är en klass av föreningar som härrör från vitamin A och som vanligen används för att behandla akne, psoriasis och andra dermatologiska tillstånd (11).

Utanför dessa populationer är det osannolikt att biotintillskott eller biotintillsatta hårprodukter ger några fördelar (12).

SAMMANFATTNING

Personer med risk för biotinbrist är bland annat personer med BTD, kroniskt alkoholbruk, undernäring och IBD. De som är gravida och ammar samt de som tar vissa mediciner löper också en ökad risk.

Biverkningar

Biotin som tas som kosttillskott är relativt säkert och har sannolikt inga toxiska effekter eftersom det är vattenlösligt (1).

En överdos av biotin kan dock orsaka sömnlöshet, överdriven törst och urinering (13).

Att ta dem kan också orsaka höga biotinnivåer i blodet, vilket kan störa vissa laboratorietester, inklusive de som används för att mäta sköldkörtelhormoner, D-vitamin och hjärthälsa (2).

Det beror på att många laboratorietester använder biotin på grund av dess förmåga att binda till specifika proteiner och upptäcka vissa hälsotillstånd (14).

Låt därför alltid din läkare veta om du tar eller planerar att ta kosttillskott som innehåller biotin. Dessa kan inkludera vissa prenatala och multivitaminer.

Det är också värt att notera att vissa antiepileptiska läkemedel – som karbamazepin, primidon, fenytoin och fenobarbital – kan sänka biotinnivåerna.

Om du tar något av dessa, prata med din läkare eller en dietist för att se till att du får i dig tillräckligt med biotin, antingen genom kosten, med ett tillskott eller en kombination.

SAMMANFATTNING

Biotintillskott är i allmänhet säkra att ta, men de kan störa vissa laboratorieresultat. Håll därför din vårdgivare informerad om alla kosttillskott du tar som kan innehålla detta vitamin.

Slutsats

Det finns inga starka bevis för att använda biotin för hårväxt eller för att förhindra håravfall hos personer utan brist.

Eftersom hårförtunning och dålig hårväxt ibland är förknippade med biotinbrist kan korrigering av en brist hjälpa till att återställa hårväxten hos vissa personer.

Flera andra faktorer kan också orsaka håravfall och gallring, inklusive brist på andra näringsämnen som järn och zink.

De flesta människor får i sig gott om biotin genom kosten. Ändå kan vissa tillstånd, livsstilsvanor och mediciner orsaka låga nivåer.

Om du planerar att ta ett tillskott med biotin ska du meddela din läkare innan du låter göra några blodprov eftersom vitaminet kan störa vissa laboratorietestresultat.

Produkttips från Nutri.se >

Källa:

 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554493/
 2. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5582478/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3509882/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4989391/
 6. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32762597/
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK45182/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6417177/
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK547751/
 10. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/32378602/
 11. https://www.cms.gov/Medicare-Medicaid-Coordination/Fraud-Prevention/Medicaid-Integrity-Education/Pharmacy-Education-Materials/Downloads/ac-adult-factsheet11-14.pdf
 12. https://pubmed.ncbi.nlm.nih.gov/29438761/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/books/NBK554493/
 14. https://www.fda.gov/medical-devices/safety-communications/update-fda-warns-biotin-may-interfere-lab-tests-fda-safety-communication

Vitamin B7 – Varför behöver vi biotin (vitamin B7)?

Vitamin B7

Biotin, även känt som vitamin H eller vitamin B7, är ett vattenlösligt vitamin som hjälper kroppen att metabolisera fett, kolhydrater och protein. Vattenlösliga vitaminer lagras inte i kroppen så dagligt intag är nödvändigt.

Produkttips från Nutri.se >

Vitamin B7 kan inte syntetiseras av mänskliga celler, men det produceras av bakterier i kroppen och finns i många livsmedel.

Biotinbehandling kan hjälpa till att behandla vissa medicinska tillstånd. Vissa människor tar tillskott för att stärka sina naglar och hår, men det saknas bevis som stöder denna användning.

Den här artikeln tar upp varför vi behöver biotin, det rekommenderade intaget, källor och eventuella hälsorisker.

Vitamin B7

Snabba fakta om biotin:

 • Biotin, eller vitamin B7, behövs för att metabolisera fetter, kolhydrater och protein.
 • Brist kan leda till håravfall och hudproblem, men det är sällsynt.
 • Kostkällor är bland annat rött kött, ägg, frön och nötter.
 • Det är osannolikt att kosttillskott skadar, men det är inte bevisat att de hjälper till med hår-, hud- och nagelhälsa.

Hälsofördelar med vitamin B7

Vitamin B7, eller biotin, är ett viktigt näringsämne, men brist är sällsynt med en välbalanserad kost.

Kroppen behöver biotin för att metabolisera fetter, kolhydrater och protein.

Det är ett coenzym för karboxylasenzymer. Dessa enzymer är involverade i:

 • Syntetisera eller skapa fettsyror.
 • Syntetisera aminosyrorna isoleucin och valin.
 • Glukoneogenes, eller generering av glukos.
 • Biotin är viktigt för ett antal funktioner.

Upprätthållande av en hälsosam graviditet

Lindrig biotinbrist ses ofta under graviditeten. Det kan leda till onormal utveckling hos fostret.

Tillägg av folsyra rekommenderas både året före och under graviditeten. Det är klokt att skaffa en multivitamin som ger minst 30 mcg biotin per dag, utöver folsyra, för att minska risken för brist.

Naglar, hår och hud

Det finns vissa bevis för att biotin kan förbättra fingernaglarnas styrka och hållbarhet samt förbättra hårets och hudens hälsa.

En studie som publicerades 1989 visade att bland 45 patienter som tog ett tillskott på 2,5 mg per dag hade 91 procent ”fastare och hårdare fingernaglar” efter 5 månader.

Andra forskare har dragit slutsatsen att ”brittle nail syndrome verkar avta med tillskott av en 2,5 mg dos biotin dagligen eller en 10 mg dos kisel dagligen”.

Forskning som publicerades 2015 visade att kvinnor med tunnare hår upplevde en viss minskning av avlagringen efter att ha tagit ett oralt tillskott av marina proteiner (MPS) i 90 dagar. Biotin var dock bara en ingrediens i detta tillskott, och forskningen sponsrades av ett företag som säljer hälso- och skönhetsprodukter.

Enligt Office of Dietary Supplements (ODS) finns det få bevis för att biotintillskott kan stärka naglarna och främja friskt hår.

Ytterligare studier behövs för att stödja användningen av vitamin B7 tillskott för detta ändamål hos friska individer.

Vitamin B7

Sänkning av blodsocker

Flera studier har testat biotins förmåga att sänka blodsockret hos personer med typ 1- och typ 2-diabetes. Resultaten har varit lovande.

I djurstudier har biotin visat sig stimulera insulinutsöndringen från bukspottkörteln och därefter sänka blodsockret.

Forskning som publicerades 2016 visade att biotin kan bidra till glykemisk kontroll hos personer med typ 1-diabetes.

Fler studier behövs innan biotins effekter på blodsockret kan bekräftas.

Bekämpning av neuropati

Biotin kan också bidra till att minska nervskador hos personer som har diabetes eller som genomgår dialys för njursjukdom.

År 1990 fann forskare att tre patienter som tog en hög dos biotin i ett till två år såg en förbättring in symptoms.

Biotin är nödvändigt för pyruvatkarboxylasets aktivitet. Utan detta kan höga nivåer av pyruvat och aspartat uppstå, vilket kan påverka nerverna negativt.

Det behövs dock mer bevis för att bekräfta detta.

Biotinresponsiv sjukdom i basala ganglier

Detta är en sällsynt, ärftlig sjukdom. Den påverkar en del av nervsystemet som kontrollerar rörelser. Den kan leda till ofrivillig spänning av musklerna, muskelstyvhet, muskelsvaghet och andra problem.

Tillståndet verkar svara på behandling med tiamin och biotin.

Behandling av multipel skleros

Studier har föreslagit att behandling med höga doser biotin kan bidra till att förbättra symtomen hos personer med multipel skleros (MS), en autoimmun sjukdom som påverkar nervsystemet och leder till muskelsvaghet och en rad andra problem.

Resultat som publicerades 2016 föreslog att biotin var en säker behandling. Hos vissa deltagare minskade en hög dos, som togs tre gånger dagligen, symtomen efter 9 månaders användning.

Vitamin B7 brist

Biotinbrist eller brist på vitamin B7 är sällsynt hos människor, eftersom biotin är allmänt tillgängligt i livsmedel och de ”goda” tarmbakterierna normalt kan syntetisera mer biotin än vad kroppen behöver.

Tecken på brist är bland annat:

 • Håravfall eller alopeci
 • Ett fjällande, rött utslag runt ögonen, näsan, munnen och könsorganen.
 • Depression
 • Lethargi
 • Hallucinationer
 • Domningar och stickningar i händer och fötter.
 • Förlust av kontroll över kroppsliga rörelser, så kallad ataxi.
 • Kramper
 • Försämrad immunfunktion.
 • Ökad risk för bakterie- och svampinfektioner.

Biotinbrist är mest sannolikt att uppstå hos:

 • Kvinnor under graviditet
 • Patienter som får långvarig intravenös nutrition.
 • Spädbarn som får bröstmjölk med låga halter av biotin.
 • Patienter med nedsatt biotinabsorption på grund av en inflammatorisk tarmsjukdom (IBD) eller annan gastrointestinal sjukdom (GI).
 • Personer som röker.

Det kan också påverka:

 • De som använder läkemedel mot epilepsi, såsom fenobarbital, fenytoin eller karbamazepin.
 • Personer med vissa typer av leversjukdomar.
Biotin

Biotinidasbrist

Biotinidasbrist är en annan orsak till biotinbrist. Detta är en autosomalt recessiv metabolisk störning.

Hos personer med detta tillstånd producerar kroppen inte tillräckligt mycket av det enzym som behövs för att frigöra biotin från proteiner i kosten under matsmältningen eller från normal proteinomsättning i cellen.

Ungefär 1 av 60 000 nyfödda har djup eller partiell biotinidasbrist. Vid en djupgående brist finns det mindre än 10 procent av den normala enzymaktiviteten. Vid en partiell brist förekommer 10 till 30 procent av den normala enzymaktiviteten.

Dagligt intag av vitamin B7

Det finns inget rekommenderat dagligt intag (RDA) för biotin, eftersom det inte finns tillräckliga bevis för att fastställa ett sådant.

Institute of Medicine (IOM) föreslår dock ett adekvat intag (AI) 30 mikrogram (mcg) per dag för vuxna från 19 år och uppåt.

Livsmedel

Livsmedel bör vara förstahandsvalet när man letar efter källor till biotin. Biotin i livsmedel binder vanligtvis till-protein.

Livsmedel som är rika på biotin är bland annat:

 • Bagerijäst
 • Vetekli
 • Organiska köttsorter.
 • Kokta hela ägg
 • Ostron

Råa ägg innehåller ett protein som kallas avidin och som hämmar upptaget av biotin. Att äta två eller fler råa äggviter per dag under flera månader har kopplats till biotinbrist.

Här är några specifika livsmedel och mängder av biotin:

 • 3 uns kokt lever: 30,8 mcg
 • 1 stort, helt kokt ägg: 10 mcg
 • 3 uns rosa lax på burk i vatten: 5 mcg
 • 1 uns cheddarost: 0,4-2 mcg.
 • 1 kopp sötpotatis: 4,8 mcg.
 • 3 gram kokta hamburgerbiffar: 3,8 mcg.
 • 1 kopp rostade solrosfrön: 9,6 mcg: en kopp solrosfröknar: 9,6 mcg
 • 1 kopp rostade mandlar: 6 mcg.

Många livsmedel, till exempel frukt och grönsaker, innehåller en liten mängd biotin.

Vitamin B7 kosttillskott

Biotintillskott finns att få ensamt, kombinerat i ett tillskott med B-vitaminer eller ingår i en multivitamin.

Människor tar biotintillskott för att förebygga eller behandla:

 • Hårförlust
 • Spröda naglar
 • Seborrheisk dermatit, en hudåkomma som drabbar spädbarn.
 • Diabetes
 • Lindrig depression

Personer med biotinidasbrist börjar vanligtvis med en dos på 5 till 10 mg per dag.

De som inte har detta genetiska tillstånd bör först försöka få i sig tillräckligt med biotin via kosten, eftersom biotin via kosten också förbättrar intaget av andra nyttiga näringsämnen som fungerar parallellt med det.

Det är alltid bäst att först få i sig näringsämnen via kosten och sedan vid behov via kosttillskott som en backup.

Tala alltid med en läkare innan du tar kosttillskott och välj märken med omsorg, eftersom kosttillskott inte övervakas av den amerikanska livsmedels- och läkemedelsmyndigheten FDA.

Biverkningar av vitamin B7

Stora doser av vitamin B7 har inga kända toxiska effekter, men vissa läkemedel, örter och kosttillskott kan interagera.

Om biotin tas tillsammans med alfa-liponsyra kan det hända att kroppen inte kan absorbera någon av dem effektivt. Detsamma gäller för vitamin B5, eller pantotensyra.

Biotintillskott kan också interagera med vissa läkemedel som bryts ner av levern, inklusive klozapin (Clozaril), haloperidol (Haldol), olanzapin (Zyprexa) och andra.

Ett sista ord

Det finns inga belägg för att de flesta människor behöver ta biotintillskott, och det har inte rapporterats någon allvarlig biotinbrist hos någon frisk person som äter en balanserad kost.

En välbalanserad kost kommer sannolikt att täcka de flesta människors behov, om inte läkaren råder dem till annat.

Den som överväger att ta biotintillskott bör först höra med en läkare.

Produkttips från Nutri.se >

Källa:

 1. https://www.hindawi.com/journals/drp/2015/841570/
 2. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/biotinidase-deficiency#
 3. https://ods.od.nih.gov/factsheets/Biotin-HealthProfessional/
 4. https://medlineplus.gov/druginfo/natural/313.html
 5. http://lpi.oregonstate.edu/infocenter/vitamins/biotin/
 6. https://ghr.nlm.nih.gov/condition/biotin-thiamine-responsive-basal-ganglia-disease#diagnosis
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2648686
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/2085665
 9. http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0306987716304467
 10. http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17763607
 11. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5098693/
 12. http://www.umm.edu/health/medical/altmed/supplement/vitamin-h-biotin