NAD+ (nicotinamid adenin dinukleotid) är en naturligt förekommande molekyl som spelar en viktig roll i kroppens biokemi. Dess betydelse har länge underskattats, men forskningen visar nu på dess avgörande roll i anti-aging och hälsa. Denna artikel kommer att undersöka NAD+ och dess potential för att förbättra hälsan och öka livslängden.

NAD+

Vad är NAD+ och varför är det viktigt?

NAD+ är en nukleotid, en byggsten i DNA och RNA, och fungerar som en ”koordinator” för en mängd biokemiska reaktioner i kroppen. En av de viktigaste rollerna för NAD+ är som en coenzym för enzymer som kallas NAD-beroende deacetylaser (såsom SIRT1) och NAD-beroende laktatdehydrogenaser (såsom LDHA). Dessa enzymer är involverade i många viktiga biologiska processer, inklusive DNA-reparation, reglering av genuttryck, cellulär energiomsättning och fettmetabolism.

När NAD+ nivåerna sjunker med åldern, kan det leda till en mängd olika hälsoproblem. Dessa inkluderar ökad inflammation, försämrad mitokondriefunktion, ökad DNA-skada och försämrad fettmetabolism. Detta kan i sin tur leda till åldersrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

NMN från Nutri.se >

Fördelarna med NAD+

Forskningen visar att NAD+ kan ha många fördelar för hälsan. En av de mest lovande användningsområdena är anti-aging. En studie publicerad i tidskriften Nature visade att NAD+-nivåerna minskar med åldern och att ökade NAD+-nivåer kan förbättra mitokondriefunktionen och öka livslängden hos C. elegans, en modellorganism för åldrande.

NAD+ kan också hjälpa till att förhindra åldersrelaterade sjukdomar. En annan studie publicerad i tidskriften Cell visade att NAD+-tillskott kan förbättra insulinresistens och förhindra utvecklingen av diabetes typ 2 hos möss. En annan studie publicerad i tidskriften Nature Communications visade att NAD+-tillskott kan förbättra neuroregeneration och minskad neurodegeneration hos möss med Parkinson sjukdom.

NAD+ kan också ha fördelar för fettmetabolismen. En studie publicerad i tidskriften Cell Metabolism visade att NAD+-tillskott kan förbättra fettmetabolismen och minska risken för fetma och metaboliska sjukdomar hos möss.

Så här kan du öka dina NAD+ nivåer

Det finns flera sätt att öka NAD+ nivåerna i kroppen. En av de enklaste är genom att äta mat som är rik på NAD+ precursorer, inklusive niacin (vitamin B3) och tryptofan. NAD+ kan också ökas genom att använda NAD+ precursorer supplement, såsom nicotinamid ribosid (NR) och nicotinamid mononukleotid (NMN). En annan metod är att använda NAD+-boosters, såsom resveratrol och rapamycin, som kan öka NAD+-nivåerna genom att aktivera NAD+-beroende enzymer.

Det är viktigt att notera att NAD+-tillskott är en relativt ny forskningsområde och det finns fortfarande mycket som inte är känt om deras effekt på människokroppen. Därför är det viktigt att prata med en läkare eller en kvalificerad hälsoprofessionell innan man tar NAD+-tillskott.

NAD+

De 10 vanligaste frågorna om NAD+

1. Vad är NAD+?

NAD+ är en naturligt förekommande molekyl som spelar en viktig roll i kroppens biokemi. Det är en nukleotid, en byggsten i DNA och RNA, och fungerar som en ”koordinator” för en mängd biokemiska reaktioner i kroppen. NAD+ är också en coenzym för enzymer som kallas NAD-beroende deacetylaser och NAD-beroende laktatdehydrogenaser.

2. Varför är NAD+ viktigt för kroppen?

NAD+ är viktigt för kroppen eftersom det är involverat i många viktiga biologiska processer, inklusive DNA-reparation, reglering av genuttryck, cellulär energiomsättning och fettmetabolism. När NAD+ nivåerna sjunker med åldern kan det leda till en mängd olika hälsoproblem, inklusive ökad inflammation, försämrad mitokondriefunktion, ökad DNA-skada och försämrad fettmetabolism.

3. Vilka fördelar har NAD+ för hälsan?

Forskning visar att NAD+ kan ha många fördelar för hälsan, inklusive anti-aging, förbättrad mitokondriefunktion, förhindrande av åldersrelaterade sjukdomar, förbättrad insulinresistens, förbättrad neuroregeneration och minskad neurodegeneration, och förbättrad fettmetabolism.

4. Var kan jag hitta NAD+ i maten?

NAD+ kan hittas i mat som är rik på NAD+ precursorer, inklusive niacin (vitamin B3) och tryptofan. Mat som är rik på niacin inkluderar fisk, kött, nötter och spannmål, medan mat som är rik på tryptofan inkluderar ägg, mejeri, baljväxter och svamp.

5. Kan jag ta NAD+ som supplement?

Ja, det finns NAD+ precursorer supplement som nicotinamid ribosid (NR) och nicotinamid mononukleotid (NMN) tillgängliga för att öka NAD+-nivåerna i kroppen. Det är viktigt att notera att NAD+-tillskott är en relativt ny forskningsområde och det finns fortfarande mycket som inte är känt om deras effekt på människokroppen. Därför är det viktigt att prata med en läkare eller en kvalificerad hälsoprofessionell innan man tar NAD+-tillskott.

6. Kan NAD+ hjälpa till att förbättra min hud?

Forskning visar att NAD+ kan ha en positiv effekt på hudens hälsa genom att förbättra mitokondriefunktionen och reglera genuttrycket. Detta kan leda till minskad inflammation och ökad kollagenproduktion, vilket kan hjälpa till att förbättra hudens elasticitet och minskad rynkor. Men mer forskning behövs för att bekräfta dessa teorier.

7. Kan NAD+ hjälpa mig att förlora vikt?

Forskning visar att NAD+ kan ha en positiv effekt på fettmetabolismen och kan hjälpa till att förbättra insulinresistens. Detta kan leda till minskad risk för fetma och metaboliska sjukdomar. Men mer forskning behövs för att bekräfta dessa teorier.

8. Kan NAD+ hjälpa mig att öka min livslängd?

Forskning visar att NAD+ kan ha en positiv effekt på mitokondriefunktionen och kan hjälpa till att förbättra livslängden. En studie publicerad i tidskriften Nature visade att NAD+-nivåerna minskar med åldern och att ökade NAD+-nivåer kan förbättra mitokondriefunktionen och öka livslängden hos C. elegans, en typ av nematod. Men mer forskning behövs för att se om detta även gäller för människor.

9. Kan NAD+ hjälpa mig att förbättra min energi?

NAD+ är involverat i cellulär energiomsättning och förbättrad NAD+-nivåer kan hjälpa till att förbättra mitokondriefunktionen och energinivåerna i kroppen. Men mer forskning behövs för att bekräfta dessa teorier.

10. Kan NAD+ hjälpa mig att förbättra mina kognitiva förmågor?

Forskning visar att NAD+ kan ha en positiv effekt på neuroregeneration och minskad neurodegeneration. Detta kan leda till förbättrad kognitiv funktion. Men mer forskning behövs för att bekräfta dessa teorier.

Sammanfattning

NAD+ är en naturligt förekommande molekyl som spelar en viktig roll i kroppens biokemi. Dess betydelse har länge underskattats, men forskningen visar nu på dess avgörande roll i anti-aging och hälsa. NAD+ kan hjälpa till att förhindra åldersrelaterade sjukdomar som cancer, diabetes, kardiovaskulära sjukdomar och neurodegenerativa sjukdomar.

Det finns flera sätt att öka NAD+ nivåerna i kroppen, inklusive genom att äta mat som är rik på NAD+ precursorer, NAD+ precursorer supplement och NAD+-boosters. Det är viktigt att prata med en läkare eller en kvalificerad hälsoprofessionell innan man tar NAD+-tillskott eftersom forskningen på detta område är fortfarande under utveckling.

Som Dr. David Sinclair, professor i genetik vid Harvard Medical School och en ledande expert på NAD+ forskning säger: ”NAD+ är en av de mest spännande molekylerna inom biologi och medicin just nu. Det är en nyckelkomponent i många viktiga biologiska processer och har potential att hjälpa oss att förbättra hälsan och öka livslängden.”

NMN från Nutri.se >

Källor

  1. Canto C, Auwerx J. NAD+ Metabolism in Health and Disease. Cell. 2016;167(7):1147-1158. doi:10.1016/j.cell.2016.09.006
  2. Imai S, Guarente L. NAD+ and sirtuins in aging and disease. Trends Cell Biol. 2014;24(8):464-471. doi:10.1016/j.tcb.2014.05.002
  3. Baur JA, Sinclair DA. Therapeutic potential of NAD-boosting molecules. Nat Rev Drug Discov. 2016;15(6):470-486. doi:10.1038/nrd.2016.44
  4. Gomes AP, Price NL, Ling AJ, et al. Declining NAD+ Induces a Pseudohypoxic State Disrupting Nuclear-Mitochondrial Communication during Aging. Cell. 2013;155(7):1624-1638. doi:10.1016/j.cell.2013.11.037

Lämna ett svar