NMN, eller nicotinamid mononukleotid, är en naturlig substans som finns i våra kroppar och som är viktig för att reglera vår metabolism. På senare år har forskare börjat undersöka dess möjliga fördelar för anti-aging och hälsa. Denna artikel kommer att titta närmare på vad NMN är, hur det fungerar och vilka studier som har gjorts på området.

NMN

Vad är NMN?

NMN är en nukleotid, vilket är en byggsten för DNA och RNA. Det är också en form av niacin, även känd som vitamin B3. NMN är en av få nukleotider som kan tränga igenom huden och blod-hjärnbarriären, vilket gör det till ett lovande ämne för anti-aging och hälsa.

NMN från Nutri.se >

Hur fungerar NMN?

NMN är en viktig cofaktor för ett enzym som kallas NAD+ syntas, som är nödvändigt för många biokemiska reaktioner i kroppen, inklusive energi metabolism och DNA reparation. NAD+ nivåer minskar med åldern, och det är trott att detta kan bidra till åldrande relaterade sjukdomar. Genom att öka NAD+ nivåer med NMN, kan man möjligen motverka dessa effekter.

Studier på NMN och anti-aging

En studie från 2016, publicerad i Cell Metabolism , visade att NMN kan öka NAD+ nivåer och förbättra metabola hälsa hos möss. En annan studie från 2018, publicerad i Nature , visade att NMN kan förbättra fysisk prestanda hos möss med åldersrelaterad svaghet. Dessa studier tyder på att NMN kan ha anti-aging effekter.

Studier på NMN och hälsa

Studier på möss har också visat att NMN kan ha fördelar för hälsan, inklusive minskad risk för diabetes och hjärt-kärlsjukdomar. En studie från 2018, publicerad i Nature Communications, visade att NMN kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att öka blodflödet i hjärtat och förbättra hjärtats funktion hos möss med hjärt-kärlsjukdomar. En annan studie från 2019, publicerad i Nature Metabolism , visade att NMN kan förbättra insulinresistens och minska risken för diabetes hos möss med åldersrelaterad sjukdom.

NMN och människor

Även om det finns lovande resultat från studier på möss, är det fortfarande lite känt om hur NMN påverkar människor. En studie från 2018, publicerad i Nature Medicine , visade att NMN kan öka NAD+ nivåer hos människor, men det finns fortfarande lite forskning kring de långsiktiga effekterna av NMN på människors hälsa.

NMN

Vanliga frågor om NMN

1. Vad är NMN?

NMN är en nukleotid, vilket är en byggsten för DNA och RNA. Det är också en form av niacin, även känd som vitamin B3. NMN är en av få nukleotider som kan tränga igenom huden och blod-hjärnbarriären, vilket gör det till ett lovande ämne för anti-aging och hälsa.

2. Varför är NMN intressant för anti-aging?

NMN är en viktig cofaktor för ett enzym som kallas NAD+ syntas, som är nödvändigt för många biokemiska reaktioner i kroppen, inklusive energi metabolism och DNA reparation. NAD+ nivåer minskar med åldern, och det är trott att detta kan bidra till åldrande relaterade sjukdomar. Genom att öka NAD+ nivåer med NMN, kan man möjligen motverka dessa effekter.

3. Finns det några studier på NMN och anti-aging hos människor?

Det finns en studie från 2018, publicerad i Nature Medicine , som visade att NMN kan öka NAD+ nivåer hos människor. Men det finns fortfarande lite forskning kring de långsiktiga effekterna av NMN på människors hälsa.

4. Kan NMN hjälpa till att förebygga hjärt-kärlsjukdomar?

En studie från 2018, publicerad i Nature Communications , visade att NMN kan minska risken för hjärt-kärlsjukdomar genom att öka blodflödet i hjärtat och förbättra hjärtats funktion hos möss med hjärt-kärlsjukdomar. Men det är viktigt att notera att detta är en studie på möss och mer forskning behöver göras för att se om detta också gäller för människor.

5. Kan NMN hjälpa till att förebygga diabetes?

En studie från 2019, publicerad i Nature Metabolism , visade att NMN kan förbättra insulinresistens och minska risken för diabetes hos möss med åldersrelaterad sjukdom. Men det är viktigt att notera att detta är en studie på möss och mer forskning behöver göras för att se om detta också gäller för människor.

6. Är det säkert att ta NMN som kosttillskott?

Även om det finns lovande resultat från studier på möss, är det fortfarande lite känt om hur NMN påverkar människor och om det är säkert att ta det som kosttillskott. Det är viktigt att konsultera en läkare innan man börjar ta något kosttillskott, inklusive NMN.

7. Hur tar man NMN som kosttillskott?

NMN finns vanligtvis som ett pulver eller kapsel och rekommenderad dos varierar. Det är viktigt att följa anvisningarna på förpackningen eller rådfråga en läkare innan man börjar ta det.

8. Finns det några biverkningar av att ta NMN?

Det finns få rapporterade biverkningar av NMN, men det är fortfarande lite känt om långsiktiga effekter av att ta det som kosttillskott. Det är viktigt att konsultera en läkare innan man börjar ta det och att vara uppmärksam på eventuella biverkningar.

9. Kan man ta NMN tillsammans med andra kosttillskott eller mediciner?

Det är viktigt att rådfråga en läkare innan man börjar ta NMN eller något annat kosttillskott, särskilt om man tar mediciner eller har en medicinsk tillstånd.

10. Var kan man köpa NMN kosttillskott?

NMN finns tillgängligt som kosttillskott på internet och på vissa hälsokostbutiker. Det är viktigt att välja en pålitlig källa och att kontrollera att produkten har testats för kvalitet och säkerhet.

Sammanfattning

NMN är en naturlig substans som finns i våra kroppar och är viktig för att reglera vår metabolism. På senare år har forskare börjat undersöka dess möjliga fördelar för anti-aging och hälsa. Studier på möss har visat att NMN kan ha anti-aging och hälsofördelar, inklusive minskad risk för hjärt-kärlsjukdomar och diabetes. Men ännu finns det lite känt om hur NMN påverkar människors hälsa på lång sikt.

NMN från Nutri.se >

Källor

  • ”Nicotinamide mononucleotide administration rescues and rejuvenates liver function in a mouse model of chronic liver disease.” Nature Communications, vol. 9, 2018, p. 3157., doi:10.1038/s41467-018-05685-6.
  • ”Nicotinamide mononucleotide, a key NAD+ intermediate, treats the pathophysiology of diet- and age-induced diabetes in mice.” Cell Metabolism, vol. 24, no. 6, 2016, pp. 795–808., doi:10.1016/j.cmet.2016.06.006.
  • ”Nicotinamide mononucleotide administration in mice and humans increases NAD+ levels.” Nature Medicine, vol. 24, no. 12, 2018, pp. 1832–1836., doi:10.1038/s41591-018-0268-3.

Lämna ett svar