Metylsulfonylmetan, mer känt som MSM, är ett populärt kosttillskott som används för att behandla en mängd olika symtom och tillstånd.

Det är en svavelhaltig förening som finns naturligt i växter, djur och människor. Det kan också framställas i ett laboratorium för att skapa kosttillskott i pulver- eller kapselform.

Produkttips från Nutri.se >

MSM används i stor utsträckning inom alternativmedicinen och av personer som söker ett naturligt sätt att lindra ledvärk, minska inflammation och öka immuniteten.

Dessutom stöder forskning dess användning vid behandling av ett antal tillstånd från artrit till rosacea.

Här är 8 vetenskapligt stödda hälsofördelar med MSM

1. MSM Kan minska ledvärk, vilket kan förbättra din livskvalitet

En av de mest populära användningarna av MSM är att minska led- eller muskelsmärta.

Det har visat sig gynna dem med leddegeneration, en vanlig orsak till smärta i knän, rygg, händer och höfter.

Leddegeneration kan påverka din livskvalitet negativt genom att begränsa din rörelse och rörlighet.

MSM

Studier har visat att MSM avsevärt minskar inflammationen i kroppen. Det hämmar också nedbrytningen av brosk, en flexibel vävnad som skyddar ändarna av dina ben i lederna (1).

En studie på 100 personer över 50 år visade att behandling med ett tillskott som innehöll 1 200 mg MSM i 12 veckor minskade smärta, stelhet och svullnad i lederna, jämfört med placebo (2).

Gruppen som fick tillskottet rapporterade också förbättrad allmän livskvalitet och mindre svårigheter att gå och ta sig upp ur sängen (2).

I en annan studie på 32 personer med smärta i ländryggen konstaterades att intag av ett glukosamintillskott som innehöll MSM avsevärt minskade stelhet och smärta i ländryggen vid rörelse, plus att livskvaliteten ökade kraftigt (3).

Studier har visat att MSM är effektivt för att minska ledvärk, stelhet och svullnad. På så sätt kan det förbättra din livskvalitet.

2. MSM har antiinflammatoriska effekter, såsom att öka glutationnivåerna.

De antiinflammatoriska egenskaperna hos MSM är väldokumenterade av vetenskaplig forskning.

Man tror att MSM hämmar NF-kB, ett proteinkomplex som är involverat i inflammatoriska reaktioner i kroppen (4).

Det minskar också produktionen av cytokiner som tumörnekrosfaktor alfa (TNF-ɑ) och interleukin 6 (IL-6), som är signalproteiner kopplade till systemisk inflammation (5).

Dessutom kan MSM öka nivåerna av glutation, en potent antioxidant som produceras av kroppen.

Till exempel minskade tillskott av MSM avsevärt inflammation hos möss med magsår genom att hämma frisättningen av inflammatoriska cytokiner, inklusive TNF-ɑ och IL-6, samt öka glutationnivåerna (6).

En annan studie på 40 fysiskt aktiva män visade att intag av 3 gram MSM före utmattande träning minskade frisättningen av inflammatoriska cytokiner och förhindrade överbelastning av immunceller, jämfört med placebo (7).

MSM kan minska frisättningen av molekyler som förknippas med inflammation, såsom TNF-ɑ och IL-6, samt öka nivåerna av den kraftfulla antioxidanten glutation.

3. Kan påskynda återhämtningen efter träning genom att minska muskelskador och stress.

Under utmattande träning uppstår muskelskador och oxidativ stress ökar (8).

Detta gör att idrottare upplever muskelömhet och smärta, vilket kan hindra idrottsprestationer och träning.

MSM kan naturligt påskynda muskelåterhämtningen efter intensiv träning genom att minska inflammation och oxidativ stress.

En studie på 18 män visade att om man tog 50 mg MSM-pulver per kg kroppsvikt i 10 dagar minskade man signifikant träningsinducerad muskelskada och ökade antioxidantaktiviteten efter en löpning på 8,7 mil (14 km) (9).

Det kan också vara fördelaktigt för att minska smärta efter långvarig träning.

I en studie fick 22 friska kvinnor 3 gram MSM eller placebo per dag i tre veckor inför ett halvmaraton. MSM-gruppen rapporterade mindre muskelvärk och ledvärk än placebogruppen (10).

En annan studie visade att atletiska män som fick 3 gram MSM dagligen i två veckor hade lägre nivåer av IL-6 och mindre muskelsmärta efter intensiv motståndsträning (11).

MSM kan bidra till att minska smärta, muskelskador och oxidativ stress efter intensiv träning och hjälpa dig att återhämta dig snabbare.

4. Hjälper till att lindra artrit-symtom genom att minska smärta och stelhet

Artrit är ett vanligt inflammatoriskt tillstånd som orsakar smärta, stelhet och minskat rörelseomfång i lederna.

Eftersom MSM har kraftfulla antiinflammatoriska egenskaper används det ofta som ett naturligt alternativ till mediciner för att förbättra artritrelaterade symtom.

En studie på 49 personer med knäartros visade att om man tog 3,4 gram MSM per dag i 12 veckor minskade smärta och stelhet och förbättrade den fysiska funktionen, jämfört med placebo (12).

Dessutom kan det öka effekten av andra vanliga kosttillskott som används för att behandla artrit, såsom glukosaminsulfat, kondroitinsulfat och boswellicsyra.

En studie visade att en kombination av MSM med glukosamin och kondroitin var effektivare för att minska smärta och stelhet hos personer med knäartros än enbart glukosamin och kondroitin (13).

En annan studie visade att ett dagligt tillskott som innehöll 5 gram MSM och 7 gram boswellicsyra var effektivare än glukosamin när det gällde att minska smärta och förbättra funktionen hos personer med knäartros (14).

Dessutom var de personer som fick tillskottet av MSM och boswellicsyra mindre beroende av antiinflammatoriska mediciner än glukosamingruppen (14).

MSM-tillskott har visat sig bidra till att minska smärta och stelhet hos personer med artrit. De kan också bidra till att förbättra den fysiska funktionen.

5. MSM kan hjälpa till att lindra allergisymtom genom att minska inflammation.

Allergisk rinit är en allergisk reaktion som orsakar symtom som rinnande ögon, nysningar, klåda, rinnande näsa och nästäppa (15).

Vanliga utlösare av allergisk rinit är bland annat djurskinn, pollen och mögel.

Efter exponering för ett allergen frigörs många inflammatoriska ämnen som prostaglandiner och cytokiner, vilket leder till obehagliga symtom.

Studier har visat att MSM kan vara effektivt för att minska symtomen på allergisk rinit.

Det kan minska allergiska reaktioner genom att sänka inflammation och hämma frisättningen av cytokiner och prostaglandiner (16).

MSM

En studie på 50 personer med allergisk rinit visade att en dos på 2 600 mg MSM per dag under 30 dagar minskade symtomen, inklusive klåda, trängsel, andnöd, nysningar och hosta (17).

Dessutom upplevde deltagarna en betydande ökning av energin vid dag 14 (17).

MSM kan bidra till att minska allergirelaterade symtom – inklusive hosta, andnöd, trängsel, nysning och trötthet – genom att minska inflammation.

6. Kan stärka immuniteten och hjälpa dig att hålla dig frisk

Ditt immunförsvar är ett specialiserat nätverk av vävnader, celler och organ som skyddar din kropp mot sjukdom och sjukdomar.

Det kan försvagas av saker som stress, sjukdom, dålig kost, otillräcklig sömn eller brist på aktivitet.

Svavelföreningar som MSM spelar viktiga roller för immunförsvarets hälsa (18).

MSM kan till exempel vara effektivt för att minska oxidativ stress och inflammation som kan försvaga immuniteten. Eftersom det är effektivt för att minska nivåerna av inflammatoriska föreningar som IL-6 och TNF-ɑ kan MSM minska stressen på ditt immunförsvar.

Produkttips från Nutri.se >

Dessutom spelar det en roll i skapandet av glutation, kroppens främsta antioxidant. Det kan också bidra till att öka nivåerna av denna viktiga förening.

Att ha tillräckliga nivåer av glutation är avgörande för immunförsvarets allmänna hälsa och funktion (19).

En provrörsstudie visade att MSM effektivt återställde glutationnivåerna och minskade inflammatoriska markörer i musceller som hade försvagats med HIV-proteiner (20).

MSM kan bidra till att stärka ditt immunförsvar genom att minska inflammation och öka glutationnivåerna.

7. Kan förbättra hudens hälsa genom att stärka keratin

Keratin är ett protein som fungerar som den viktigaste strukturella komponenten i ditt hår, din hud och dina naglar.

Det innehåller höga halter av den svavelhaltiga aminosyran cystein. Det är därför som bränt hår avger en karakteristisk svavellukt.

MSM kan vara fördelaktigt för hudens hälsa genom att fungera som en svavelgivare till keratin. Detta kan i sin tur bidra till att stärka detta viktiga protein.

MSM bidrar också till att minska inflammation, vilket kan skada hudceller och orsaka tecken på för tidigt åldrande som rynkor (21).

Det kan till och med minska symtomen på problematiska hudtillstånd som rosacea, som kan orsaka rodnad, irritation och inflammation i huden.

En studie visade att när MSM applicerades på huden förbättrade den avsevärt rodnad, klåda, inflammation, återfuktning och hudfärg hos personer med rosacea (22).

MSM kan förbättra hudens hälsa genom att stärka keratin och minska inflammation. Det kan även bidra till att minska symtomen på vissa hudtillstånd.

8. Kan ha cancerbekämpande egenskaper

Ett av de nyaste forskningsområdena som involverar MSM är att studera dess effektivitet i kampen mot cancerceller. Även om forskningen är begränsad har resultaten hittills varit lovande.

Flera provrörsstudier har visat att MSM hämmar tillväxten av cancerceller i mage, matstrupe, lever, tjocktarm, hud och urinblåsa (23, 24, 25, 26, 27).

Det verkar göra detta genom att skada cancercellers DNA och stimulera cancercellers död (28).

MSM verkar också förhindra spridning av cancerceller, även kallad metastasering (29).

En studie på möss med levercancer visade att de som injicerades med MSM hade färre tumörer, mindre tumörstorlek och mindre leverskador än de som inte fick behandlingen (30).

En annan musstudie visade att MSM hämmade tillväxten av mänskliga bröstcancerceller (31).

Även om dessa resultat är uppmuntrande behövs mer forskning för att fastställa säkerheten och effekten av att använda MSM i cancerbehandling.

Forskning har visat att MSM uppvisar cancerbekämpande egenskaper i provrörs- och djurstudier, men mer forskning behövs.

Biverkningar av MSM

MSM anses vara säkert och tolereras i allmänhet väl med minimala biverkningar.

Stora tillsynsmyndigheter som FDA har gett det beteckningen Generally Recognized As Safe (GRAS).

Ett flertal toxicitetsstudier har gjorts för att bedöma säkerheten hos MSM och doser upp till 4 845,6 mg per dag (4,8 gram) verkar vara säkra (32).

Vissa personer kan dock uppleva milda reaktioner om de är känsliga för MSM, till exempel magproblem som illamående, uppblåsthet och diarré. När det appliceras på huden kan det också orsaka mild hud- eller ögonirritation (33, 34).

Dessutom finns det oro för att blanda MSM med alkohol eftersom andra svavelhaltiga läkemedel kan orsaka biverkningar när de blandas med alkoholhaltiga drycker (35).

Inga studier har dock undersökt denna potentiellt problematiska kombination ännu.

MSM-tillskott anses i allmänhet vara säkra. De kan dock orsaka biverkningar som illamående, diarré och hudreaktioner hos vissa personer.

Slutsats

MSM är ett populärt tillskott med många olika användningsområden.

Forskning visar att det kan vara till hjälp för att minska ledvärk, sänka inflammation, förbättra hudens hälsa, minska allergisymptom och påskynda återhämtning efter träning.

Dessutom tyder vissa bevis på att MSM kan stärka immunförsvaret och kan ha cancerbekämpande egenskaper.

MSM verkar vara säkert och studierna rapporterar endast minimala biverkningar.

Även om de nuvarande resultaten om MSM är lovande behövs mer forskning för att förstå alla dess potentiella fördelar samt eventuella biverkningar.

Frågor och svar om MSM

Du kanske också är intresserad av dessa frågor och svar om MSM.

MSM – när ska man ta det?

Metylsulfonylmetan är en viktig källa till svavel för kroppen. Människokroppen behöver svavel för många olika processer. MSM är därför lämpligt för alla människor som aktivt vill påverka sin hälsa och sitt välbefinnande.

Vad är MSM-pulver?

MSM-pulver innehåller den organiska svavelföreningen metylsulfonylmetan. Svavelinnehållet är cirka 34 procent.

MSM – hur ska man ta det?

Du kan svälja MSM-kapslarna med lite vatten, och pulvret är lättare att ta in när det rörs om i vatten eller juice. Det spelar ingen roll om du kompletterar din MSM på morgonen eller kvällen. Det är dock lämpligt att dela upp den dagliga ransonen i flera enskilda doser för att öka biotillgängligheten.

Vad är MSM bra för?

MSM:s användningsområden är mycket breda på grund av svavelns mångsidiga egenskaper. Svavel kan till exempel bidra till hår- och hudhälsa eller stödja kroppens immunförsvar.

MSM – hur länge ska man ta?

Även om MSM kan upptäckas i blodet på mycket kort tid rekommenderas ett längre intag för en märkbar framgång. Om toleransen är god kan du också ta preparatet som du väljer permanent.

Var kan man köpa MSM?

Det finns ett stort utbud av MSM-kapslar, pulver och näringstillskott hos oss på Nutri. Du kan också hitta ett litet urval på vissa apotek och i hälsokostbutiker.

Produkttips från Nutri.se >

Källa
 1. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/23011466/
 2. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4502733/
 3. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3965983/
 4. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2882124/
 5. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/25461402/
 6. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28666801
 7. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC5097813/
 8. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/17082364
 9. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/22525653
 10. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28736511
 11. https://www.fasebj.org/doi/abs/10.1096/fasebj.27.1_supplement.1076.7
 12. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21708034/
 13. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/28790224
 14. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26684635/
 15. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3245436/
 16. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19336900/
 17. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12006124
 18. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2198910/
 19. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3229597/
 20. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4399096/
 21. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3583891/
 22. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/18254805
 23. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/21626237
 24. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24575169
 25. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/27428957
 26. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/24402583
 27. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/20694196
 28. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26648017
 29. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/26084564
 30. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3934636/
 31. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3317666/
 32. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/29506080
 33. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3507661/
 34. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/19538004
 35. https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC3919718/

Lämna ett svar